BİR DE SEN BAK

H.Hasan Uğur
H.Hasan Uğur

Şair olanlardan şiir istenir

Yazana bakma da yazdırana bak

Heceler yerini şaşmasın derler

Dizene bakma da dizdirene bak

Okyanuslar gökyüzünde dolaşır

Şimşek çakar birbiriyle dalaşır

Kuraklık nerdeyse gezer ulaşır

Gezene bakma da gezdirene bak

Allahsız olanı yoldan azdırır

Canlı bomba yapıp candan bezdirir

Ölmeden kendine mezar kazdırır

Kazana bakma da kazdırana bak

Ne Allah'ı bilmiş ne namaz kılmış

Çakallar aslanın aklını almış

Terör devletlerin maşası olmuş

Kızana bakma da kızdırana bak

Kaderini ellerinle yazdırır

Nice insanları candan bezdirir

Bir depremle nice canı ezdirir

Ezene bakma da ezdirene bak

Sakın ol da zamaneyi kınama

Sen suçunu yükleme ha anana

Gel Uğur'um kimseleri kınama

Azana bakma da azdırana bak

- Elbistanın Sesi Gazetesi, H.Hasan Uğur tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/9995145/hhasan-ugur/bir-de-sen-bak