Oy benim köyüm

Eyyup Ceran
Eyyup Ceran

Elem­bey­den geçer, hey benim yolum

Gıyan da­ğı­nın, ete­ğin­de köyüm

Mi­sa­fi­re yok­su­la, açık­tır kolum

Mah­sun­dur yi­ğit­tir, oy benim köyüm

Ko­yun­lar ku­zu­lar, otlar da­ğın­da

Ken­ger ile çiğ­dem, açar ba­ğın­da

Sanki zem­zem suyu, akar Gı­yan­da

Mah­sun­dur yi­ğit­tir, oy benim köyüm

Kö­yüm­der de fer­yat eder beş duyum

Balik arı­gın­da ku­ru­du suyum

Kıraç top­rak, baraj bek­ler hey beyim

Mah­sun­dur yi­ğit­tir, oy benim köyüm

Geçim derdi yıkar, oğ­la­nı kızı

Ozan­lar yur­du­dur, ça­lar­lar sazı

Ceren şair olmuş, ya­zı­yor bazı

Mah­sun­dur yi­ğit­tir, oy benim köyüm

- Elbistanın Sesi Gazetesi, Eyyup Ceran tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/9993685/eyyup-ceran/oy-benim-koyum