Kimler Samimi Atatürkçü

Ahmet Göçer
Ahmet Göçer

Yeni Sayfa 1

Atatürkü anlamak ve anlatmak için Onu çok iyi tanımalıyız. Onun tüm hayatını ve sözlerini iyi idrak etmeliyiz. Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran Türk büyüğümüzü tam manası ile anlayabildiğimizi söyleyebilir miyiz

TRT kanalında yayınlanan Banu Avarın sunduğu Sınırlar Arasında programını ilgi ile takip ederim. Geçenlerde Ortadoğuyu ele aldığı bölümü soluksuz izledim. Programın sonunda Atatürkün Ortadoğu hakkında söylediği ve benim bugüne kadar hiç duymadığım sözlerini dinledim. Daha sonra internette bu sözleri araştırdım ve buldum. Tercüman Gazetesinin 13.08.2006 tarihli yayınında bu sözleri buldum.

Ne inkılap tarihi kitaplarında ve ne de başka yerde rastladığım Atatürkün cesaret dolu sözleri, Tercüman Gazetesinde kaynağı ile birlikte şöyle aktarılıyor:

Bazı çevrelerin Atatürk'le ilgili iddialarına son verecek olan bu belge, İçişleri Bakanlığı Matbuat Umum Müdürlüğü antetini ve 20 Ağustos 1937 tarihini taşıyor. Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Cumhurbaşkanlığı'na hitaben yazdığı ön sunuş yazısında 'Bombay Chronicle gazetesinin 27.8.1937 tarihli nüshasında 'Filistin'e el sürülemez, Kemal Paşa Avrupa'yı ihtar ediyor' başlığı altında bir yazı intişar etmiştir. Bu yazının Türkçe örneği ilişik olarak sunulmuştur. Bu vesile ile saygılarımı tekrarlarım' diyor. Belgeden anlaşıldığına göre Mustafa Kemal Atatürk'ün, Meclis'te yaptığı bu konuşmayı, önce, Ankara'da Türkçe yayınlanan Hakimiyeti Milliye Gazetesi yayınlamış. Hindistan'da yayınlanan Bombay Chronicle Gazetesi de bu açıklamayı Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nden almış. Aslı Ankara'da Milli Arşiv'de 030 10 266 793 25 numaralı dosyada saklı tutulan belgeye göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kutsal Topraklar'la ilgili olarak Meclis'te yaptığı bu konuşmanın tam metni şöyledir:

'Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyetin mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki; buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla ittiham edildik. Fakat bu ittihamlara rağmen peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Cedlerimizin, Selahaddin'in idaresi altında, uğrunda Hristiyanlar'la mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve nüfuzunun tahtında (altında) bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün, Allah'ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam Aleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur.'

Bu sözleri bugüne kadar hangi devlet-hükümet adamının ağzından işittik Veya neden işitemedik Hayatını ülkesinin bağımsızlığına adayan Ulu Önderin tüm sözleri yansıtılmıyor mu acaba

Büyük Atatürk, dünya tarihine not olarak düşülmesi gereken bu sözleri söyledikten tam 14 ay sonra vefat etti. Kaderin cilvesi dedikleri bu olsa gerek. Atamızı rahmetle anıyoruz. Keşke bir müddet daha yaşasa idi demekten kendimizi alamıyoruz.

Büyük insanlar feraset sahibidirler. Geleceği hissederler. Atamız, bugün kan gölüne dönen Ortadoğunun geleceğini çok iyi analiz etmiştir. Her gün onlarca çocuğun acımasızca öldürüldüğünü neredeyse canlı yayınlarda izler olduk. Atatürkün yeri, üzülerek ifade ediyorum bugüne kadar doldurulmadığından dolayı bu manzaralara şahit olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Emperyalistlerin ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya üzerindeki emellerinin, Çanakkale savaşından daha ileri olduğunu hissetmemek gaflettir. Üstelik onların acelesi de yok. En zayıf anımızda, en büyük emelleri kendilerince yarım kalan Servi imzalatmaktır.

Türlü tiyatrolarla, bankaların içini boşaltıp ülkeyi zayıflatanların, Kurtuluş Mücadelemizdeki hainler ile bir farkı var mıdır

Peki bizler ne yapıyoruz Dinci-çağdaş, laik-anti laik gibi tartışmaları ile ileriye gittiğimizi mi zannediyoruz Atamızın dönemindeki Türkiyenin; dünyadaki ve bulunduğumuz coğrafyadaki yeri ve ağırlığı ile, bugünkü Türkiyeyi hiç kıyaslayabilir misiniz

Atatürk bu milleti yaygın iletişim araçlarının olmadığı bir dönemde, at sırtında tek vücut haline getirmeyi başardığından dolayı Kurtuluş Mücadelesini zaferle sonuçlandırdı. Bu birliktelik bağımsızlığımızı doğurdu. Dünyaya model olacak bir bağımsızlık örneği verdi. İlke ve inkılaplarla çağdaş bir devletin kuruluş modeli dünyaya kazandırdı. Peki bugün bizlerin birlikteliği ne aşamada Bugün neleri tartışıyoruz Üniversitelerimiz hangi bilimsel buluşları ile dünyaya örnek oldular Hangi devlet-hükümet yönetim tarzı ve ekonomik atılımı ile dünyaya model olduk İhraç ettiğinin, bir buçuk katını ithal eden bir ülke haline geldik.

Atatürke ve tüm şehitlere layık bir ülke olmanın tek yolu güçlü Türkiyeyi oluşturmaktan geçiyor. Oturduğu makam koltuklarının arkasına Atatürk potresi asma ile Atatürkçü olunamaz. Bu ülkeyi ileriye götürmek amacı ile daha çok çalışan, okuyan, özveride bulunan her vatandaş en samimi Atatürkçüdür.

- Elbistanın Sesi Gazetesi, Ahmet Göçer tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/9992619/ahmet-gocer/kimler-samimi-ataturkcu