Türk Mil­le­ti

Mehmet Ayaz
Mehmet Ayaz

Türk Mil­le­ti

Da­ğıl­dın da dal­gın oldun

Uyan gayri Türk mil­le­ti

Ay­rıl­dı­ğın­da sol­gun oldun

Uyan kari Türk mil­le­ti

Uya­ra­cak lider çıktı

Yıl­dı­rım­lar gibi çaktı

Bir çok en­gel­le­ri yıktı

Dayan gayri Türk mil­le­ti

Bir­lik kurdu ak sa­kal­lar

Da­ğıl­sın gayri ça­kal­lar

Dört kö­şe­de al bay­rak­lar

Sal­lan gayri Türk mil­le­ti

Os­man­lı­dır benim aslım

Sa­vaş­çı­dır bütün nes­lim

Baş ko­mu­ta­nım gür ses­lim

Kork­mam gayri Türk mil­le­ti

İnan­cı­mız­dan gü­cü­müz

Ala­cak çok­tur ön­cü­müz

Şe­hit­li başta ta­cı­mız

Tacı nur­dan Türk mil­le­ti

Bu çağ­rı­ya hep uya­lım

Durma kol kola gi­re­lim

Dün­ya­da lider ola­lım

Kur­tul dar­dan Türk mil­le­ti

AYA­ZOĞ­LU coştu çağ­lar

Eği­lin ey yüce dağ­lar

Ezi­len­ler yürek dağ­lar

Kur­tul zor­dan Türk mil­le­ti

Türk mil­le­ti Türk mil­le­ti

Biz çek­me­yiz bu zil­le­ti

- Elbistanın Sesi Gazetesi, Mehmet Ayaz tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/9986955/mehmet-ayaz/turk-milleti