​​​​​​​BELEDİYE BAŞKANI MEHMET GÜRBÜZ; ELBİSTAN MERKEZ VE MAHALLELERİ; BİRLİKTE KUCAKLARCASINA HİZMETLERİ VE DAHA DÜŞÜNDÜKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ; 2023 YILINDA OY VERENLERİN YÜZÜNÜN AKI, KENDİSİNİN DE AYNASI OLACAĞA BENZİYOR:

Mehmet Göçer
Mehmet Göçer

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET GÜRBÜZ; ELBİSTAN MERKEZ VE MAHALLELERİ; BİRLİKTE KUCAKLARCASINA HİZMETLERİ VE DAHA DÜŞÜNDÜKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ; 2023 YILINDA OY VERENLERİN YÜZÜNÜN AKI, KENDİSİNİN DE AYNASI OLACAĞA BENZİYOR:

Başlıktaki ifadeler zincirinin halkası: "Görünen Köy-Kılavuz İstemez!" şeklindedir, malûm!

Şu bir gerçek ki, göreve başladıktan bu günlere gelinceye kadar ki zaman içinde verdiği ve de vermeye çalıştığı mücâdele, halkımızın gözünden kaçmadığını mini sohbetlerde dinliyor, sergilediği hizmet ve eserler takdirle karşılanıyor Mehmet Gürbüz'ün..

Zâten, Millet Vekilimiz Sayın Mâhir ÜNAL'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a, o zaman arzedip, birlikte meşveretleri sonucu seçerek, Elbistan'a göndermeleri kesinlikle rastgele, diğer deyimle tevekkeli değil. Yâni bilinçli olup, iyi bir düşünce sonucu gönderildi. Bu durumu vaki tarihlerde, vaki yazılarımızla da dile getirmiştik, bilindiği gibi.

Düşünelim, Yüksek kurumların Genel Müdürlüğünü yapacak kapasiteye sahip böyle bir Uzman kişinin; Elbistan Belediye Başkanlığı yapması bir şanstır!

Göreve lâyık ve başarılı hizmet verecek bir Yüksek Mimarın Elbistan Belediye Başkanlığına göndermelerinden dolayı, M.V.'miz Sayın Mahir ÜNAL'a, tabiî ki dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'A, halkımız adına teşekkürümüzü yineliyoruz. Zira vaki yinelemiştik.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün hizmet ve sergilediği eserlerden bahsedeceğiz, bahsediyoruz:

Bunları, sıra ile, tek tek yazmamız biraz zor olacak ama, hemen öne gelen birisine değinelim:

Gerek merkez, gerekse bağlı mahallelerde, yıllarca yerinde kalacak, hattâ bazıları tamamen kaybolacak arsa ve arazileri tapuya bağlayıp, şeffaf bir şekilde ihaleyle satarak, belediyemize maddî kaynak oluşturması takdire şâyan bir durum olduğunu gözden kaçıramayız.

Diğerlerine gelince; bizim tamıtamına sıralayıp, muhterem halkımıza sunacağımız bilginin eksik olabileceğini düşünerek, Sayın Gürbüz'ün uzmanları tarafından, bunlar hazırlanıp, makalemize kapı açmalarını gururla hatırlatmak istedik. Çünkü, bunları; kendisine, yani Adâlet Kalkınma Partisine (AKP) oy verenleri memnun edecek, tabiî ki, istemeyenleri de üzecektir.

Bir üzücü haber duymaktayız, şöyle, ki: "Belediye meclisinin çalışmalarını firenlemek isteyenler var!" İnanılması zor bir haber. Zira, bu ifade, çok acı ve de düşündürücü, apaçık.

O, muhalif kardaşlardan, Allâh rızası için: Güzel Elbistanımızın Sayın halkı adına, arz ve istirhamımız; o, alınacak karara olumlu yaklaşımınızdır. Anlıyoruz ki, o karara muhalefetiniz, o hizmeti fienlemektedir. Bu da halkımızı son derece üzecek, incitecek bir durum. Kaldı ki, size oy verenler, hizmet ediniz diye oy verdiler, sergilenecek hizmetlere mani olunuz diye değil...

Bağışlayınız, buna bir benzetme: "Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan gittsin de, isterse Türkiye yıkılsın!" diyen muhalefetçiye benzer.

Siz muhalif kadeşlerimizden isteğimizi, Allah rızası için yineliyoruz; Elbistan halkının hatırına, o karara ve kararlara olumlu oy veriniz, hepimizi sevindiriniz. Sürçü'lisan etmişsek afvola.

Maasselâm! Kalın sağlıcakla ve de DUA'larımızla.

Elbistanın Sesi-Mehmet Göçer

.......................................................................................................................................................................

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANIMIZ SAYIN ÂDİL KARAİSMAİLOĞLU BÜYÜĞÜMÜZE İTHAF: KAPIDERE_ELBİSTAN ARASINA YAPILMASI PLÂNLANAN DEMİR YOLUNUN DAHA FAZLA GECİKMEMESİ, MİLLÎ MENFAATIMIZA OLACAĞINI; BAĞIŞLANACAĞIMIZI UMARAK VE DE SAYGI İLE HATIRLATMAK İSTİYORUZ:

Mehmet Göçer

(unsandigi.com)

Muhterem Bakanım,

Evvel Allâh, sonra; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyyip ERDOĞAN'A, Yüce Türk Milletinin verdiği güç ve destek sayesinde, yurdumuza sunduğunuz hizmet, eser ve eserler, bütün takdirlerin üstündedir. Zira; Cumhuriyetin ilânından bu günlere gelinceye kadar, böyle bulvar yollar, köprüler, tuneller,(saymak zor) ve daha niceleri yoktu, bilindiği gibi.

Bu hizmet ve eserlerinizden dolayı Zat-ı Âlinizi ve tabandan-tavana tüm ekip ve ekipmanlarınızı tebrik ediyor, başarınızın artarak devam etmesini Yüce Allâh'tan diliyoruz.

Sadede geçmek istiyoruz, izninizle:

Serlevhamızda, Elbistan'ın, Demir yoluna kavuşmasından sözünü ettiğimiz husus kapsamında, bu ovanın kısadan önemine değinelim, yine izninizle, şöyleki:

1- Bu Ova, genişlik bakımından yurdumuzun 4. sırasındadır.

2- İçinden, bir nehir, 4 de çay geçmektedir.

3- Bu, suların altında, 5 baraj yeri tespit edilmiştir.

4- Bu barajlardan yapılması planlanan; Adatepe Barajının inşaatı; İnşallâh bu yıl bitecek, Elbistan-Afşin toprağından 148 bin dönümü suya kavuşacaktır; "Devede bir kulak" da olsa.

5- Diğer barajlar da İnşallah yapılıp hizmete açılınca, bir milyon dönüme yakın toprağımızın suya kavuşmasının ardından, göz dolduracak,-yüz güldürecek önemli bir gıda ambarının kapısı açılacak yurdumuza, İnşallah! İşte Demir yolu. bunun için önemli ve de millî menfaatımıza.

Sayın Bakanım,

"Elbistan'ın, demir yolu konusu, bu ara nerden düşünüldü?" diye bir soru akla gelebilir. Onun cevabı ise şöyle: Milletvekilimiz Sayın Mâhir ÜNAL; uzun süre, AK Partisi Genel Başkan Yardımcılığı hizmetinde bulundu, bilindiği gibi. Şimdi Grup Başkan Yardımcısı"

Sayın Cumhurbaşkanımızın sır yoldaşıydı diğer deyimle!. O dönemde, Sayın ÜNAL, durumu Cumhurbaşkanımıza arzetti. O da: "isabetli bir hizmet, gereği yapılsın" buyruk ve bilgisi altında gündeme alınmıştı, malumunuz olduğu üzre.

BİR AYRINTI VE ŞEFFAF BİLGİ:

Muhterem Bakanım,

Hatırlanacak ve hatırlayacağınız üzre, ilimiz Kalhramanmaraş'ta üç yıla yakın önce düzenlenen ve de bizzat katıldığınız ulaştırma çalıştayında: Elbistan-Kapıdere tren hattının önemi burada da vurgulanmış, zarureti şöyle dile getirilmişti:

1- Elbistan Organize Sanayii bölgesindeki yatırımcıların yıllık 114 bin ton,

2- Termik santrallerin 156 bin ton,

3- Kömür işletmelerinin 308 bin ton,

4- Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün 365 bin ton,

5- Şeker Fabrikasının 222 bin ton,

6- Katı yakıt taşınması için 76 bin ton ve diğer taşımacılarla toplam yaklaşık bir milyon 500 bin ton yük kapasitesinin hesaplandığı belirtilmişti. Bu bilgiler, Zat-ı âlilerinin bizzat katıldığı çalıştayda sergilenmişti.

Sayın Bakanım, söz ettik, bu olgu üç yıl önceye ait. Bu yılın yatırımına alınan, Yönetim Kurulu Başkanlığına da Yüksek Mimar Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün getirildiği kurumun işine yakında başlanacak; "Nedir O?" denecek elbet. Arzediyoruz: 300 iş yeri açılacak ve beş bin kişinin çalışacağı Elbistan Hayvancılık Organize Sanayiî kurumu. Ayrıca, önemli teşvik verildiği içiıı Organize Sanayiîmize, akın eden İş Adamları, holding şirketler ve diğerleriyle, sözü geçen ton kapasiteyi iki, belki de üçe katlayacaktır. Bu bakımdan, demir yoluna; Elbistanın bir an önce kavuşması millî menfaatımıza diyoruz!

Muhterem Bakanım,

Yukarıda verilen olgu ve bilgiler ışığında, Zat-ı Âlilerinden: Elbistan-Kapıdere arası demir yolu tren hattının, bir an önce, Allâh rızası için İhaleye çıkartılmasına emir ve talimatlarınızı arz ve istirham ediyoruz, 84 milyon Türk Milleti adına!

Sürçü'lisan etmişsek Afvola!

Maasselâm, kalın Sağlıcak ve de DUA'larımızla. 12 Mart 2022

Elbistanın Sesi- Mehmet Göçer

.........................................................................................................................................

SAHÂBENİN, PEYGAMBERİMİZ HZ: MUHAMMED'İN(sav);

EVSAFI VE AHLÂKINDAKİ SÖZLERİ;

-Kaynak: Abdulkadir Gölpınarlı'nın (Hz. Muhammed ve Hadisleri kitabı. onun da aldığı kaynaklar: "Sahih-i Buhari, İbn7mâce ve benzeri" önemli HADİS kitapları- s.76, 77, 78'ler)

Geçen sayının devamı:

51- Ayâline karşı pek merhametliydi.

52- Bayram namazına yaya gider, yaya dönerdi.

53- Hediye alırdı da, sadaka almaz, sadakayla geçinmezdi.

54- Müslümanların düşkünlerini dolaşır, hallerini, hatırlarını sorar, hastalarına geçmiş olsuna gider, cenazelerinde bulunurdu,

55- Yolda giderken, çocuklara rastlayınca onlara selâm verirdi.

56- Misvakini (diş fırçası) başucuna koymadan uyumazdı, uyanınca ilk işi dişlerini fırçalamaktı.

-57- Evde, şehirde bulunsun, yolculukta-seferde olsun, 5 şeyi yanında bulundururdu: Ayna, sürmedan, tarak, misvak, saçlarını açmak-düzeltmek için demir tarak.

58- Gece, dişlerini misvaklamadan yatmazdı!

59- Aksıracağı zaman elini, yahut yenini ağzına tutar, böylece sesini hafifletirdi.

60- Birinin kapısına geldi mi, yüzünü kapıya tutmazdı da, kapıya sağ yanını, ya da sol yanını çevirir, "esenlik size, esenlik size" deroi.

61- Pek merhametliydi; Yanına birisi geldi mi, bir şey isterse vâ'atte bulunur, yanında varsa verir, vâdinde de dururdu.

62- Hizmetçiye: "Bir ihtiyacın var mı?" der dururdu.

63- Birisiyle vedaleşirken elini tutardı, o elini bırakmadıkça elini çekmezdi.

64- Gülmesi¸ancak gülümsemekti.

65- Aynaya bakıp yüzünü görünce, "Hamdolsun Allâh'a" derdi, "Beni kusursuz yarattı, yüzümü güzel halketti ve beni Müslümanlara kattı!" derdi.

66- Kızdığı zaman yanakları kızarırdı.

67- Seferden dönünce, önce ev halkının çocuklarıyla buluşur, onlarla görüşürdü.

68- Kızdığı zaman ayaktaysa oturur, oturuyorsa dayanardı da, böylece hiddeti giderdi,

-BU KONU SON- GELECEKTE YİNE HADİSLERİ, İNŞALLÂH

..............................................................................................................................................

GÖNÜL EHLİ DOSTLAR, BİLMEDİKLERİ VARSA

BİLSİNLER; OKUYUP İBRET ALSINLAR DİYE

--47-

Yukarıdaki başlık altında, Peygamberler tarihini, bazı yerlerinde kısaltmalar yaparak yazmaya devam ediyoruz. 28 Şubat 2022 tarihli gazetemizde, hayat hikâyesini yazmaya devam ettiğimiz Yûnüs Peygamberin hayatını, bu sayıda; kaldığımız yerdean devam ediyoruz:

YÛNÜS Aleyhisselâm: "Vallâhi; ben hiç bir zaman onların yanına bir yalancı durumuna düşmüş olarak dönmem! "Ben kavmime va'ad ettiğim şeye mühalefet etmiş bir durumda iken, onlar beni, bir yalancı olarak bulmuşlarken, onların yanına nasıl dönerim? Ben, onlara filan gün, azaba uğrayacaklarını haber vermiştim! Kızgın bir halde, yüzünün doğrusuna çekip gitti. Bir gemiye bindi. Kendisinden ücret almadılar.

Hz. Yûnüs, gemiye binince, gemi, sağa-sola yalpa yapıyor. Fakat, ne ileriye, ne de geriye gidebiliyordu. Gemi halkı, şiddetli bir fırtınaya tutulmuşlardı. "Bu, sizden birinizin günahı yüzündendir!" "Her halde, Efendisinden kaçmış bir köle var! Gemide, kaçak köle olunca, gemi yürümez!" dediler.

Hz. Yûnüs anlamıştı ki, günah sahibi kendisidir! "Geminize, ne oluyor da yürümüyor?" diye sordu. "Bilmiyoruz!" dediler. Hz. Yûnüs: "Fakat, ben biliyorum ki: onun içinde, Rabb'inden kaçan bir kul vardır! Vallâhi, siz onu, denize atmadıkca, gemi, hareket etmez! Bu, benim kusurum yüzündendir! Siz, beni, denize atınız!" dedi. Hz. Yûnüs'ü denize atmaktan kaçındılar:

"Vallâhi, ey Allâh'ın Peygamberi! Biz Seni, denize atmayız!" dediler. HZ: Yûnüs: "Öyle ise, kur'a çekiniz! Kur'a da ismi çıkanı, denize atınız!"dedi. Bunun üzerine, aralarında kur'a çektiler.Kur'a, Hz. Yûnüs'e çıktı.

Hz. Yûnüs: "Ben size, bu işin, muhakkak, kusurumdan ileri geldiğini haber vermiştim!" dedi. Fakat, onu, yine, denize atmaktan kaçındılar. 2. Kez kur'a çektiler, kur'a yine Hz. Yûnüs'e çıktı. Hz. Yûnüs: "Ben size, bu işin, muhakkak, benim günahımdan ileri geldiğini, haber vermiştim!" dedi. 3. Kur'a da Hz Yûnüs'e çıkınca, geceleyin Hz. Yûnüs, kendisini denize attı.

Yüce Allâh; Yûnüs'ü balığa; onu yutmasını, fakat, onun etini yaralamamasını, kemiklerini kırmamasını ilham etmişti. Bunun üzerine, Hz. Yûnüs, balığın karnında;

karanlık içinde: "..... ... Senden başka hiç bir İlâh yoktur! Seni, tenzih ederim. Gerçekten, ben, haksızlık edenlerden oldum! " diyerek, tesbih ve niyaza koyuldu.(Enbiya: 87)

Melekler; "Ey Rabb'imiz! Biz, uzak bir yerden, zayıf bir ses işitiyoruz!?" dediler. YÜCE Allâh; "O ses, Duası kabul olunan kulum Yûnüs'ün sesidir!" buyurdu. Hz, Yûnüs: "Yâ Rab! Hiç kimsenin secde etmediği yeri, ben; Senin için Mescid edindim!" dedi.

Hz. Yûnüs, balığın karnında: "3 gün, 7 gün, hattâ 40 gün kalmıştır" diye rivayetler var.

DEVAMI GELECEK SAYIDA, İNŞALLÂH!

..............................................................................................................................

MÜKEVVENATIN YARATICISI ALLÂH'IN SIRLARINDAN

ANCAK BİNDE BİRİ OLABİLİR, AŞK'LA İLGİLİ

YAZIMIZ VE BÖLGEMİZ ŞAİRLERİ:

-2-

"Aşk olmazsa, meşk olmaz" Ata sözü. Bu kapsamda, şiir yazmanın, aşk-ı İlâhi'den kaynaklanmakta ve hattâ, edip ve yazarlar da, aynı katagoridedirler. Demek istiyoruz ki, binlerce şairin yazdıkları şiirlerinin birbirine benzememesinin sırrı: İlâhi aşkın bir nüvesi, tabiri caizse temel taşı.

Önceki sayımızda, Elbistan. Ekinözü(Celâ) ve Nurhak şairlerinin isimlerini yazmıştık. Bu sayımızda ise, komşu ve kardeş ilçe Afşin Şairlerinin isimlerini yazacağız.

Afşin'den Halil Demir ve Hüseyin Bozkurt dostlara telefon ederek, Aşin'in şairlerinin isim listesini rica ettik. Sağ olsunlar, istediğimiz şairler listesini gönderdiler. Listenin Maşallâhı var sayı çokluğu yönünden. Ancak, 1, 2, ya da 3 seyıda tamamlayabileceğimiz listeye bu sayıda başlıyoruz:

1- Hayati Vasfi Taşyürek.

2-Mahsuni Şerif (Dünya ünlü, esas soyadı Cırık).

3- Haşim Kalender,

4- Hanifi Kara (12 kitap yazdı).

5- Mahir Başpınar

6- Ahmet Söyler(Âşık Ahrazoğlu)

7- Ahmet Karakaya(Erbâbî),

8- Ali Arslan(Berçenekli Ali).

9- Ali Haydar Levendiz(Âşık Emekçi).

10- Ali İhsan Başpınar(Âşık Pınari)

11- Ali Arslan(Âşık Aliyâr)

12- Âşıık Ali Corukçu.

13- Ali Kutlu(Âşık Perişan).

14- Cemil Yeşil(Ağcaşar'lı (Mihânî).

15- Ali Yaşar(Dost Ali).

16- Duran Kocaga.

17- Durmuş Ali Yılmaz.

18- Durdu Kısakol(Kul Mecruh).

19- Emri Karakuş(Âşık Kulfanî).

20- Âşık Hacı Yener.

21- Hacı BektaşTat.

22- Hasan Öztürk(Âşık Meçhuli).

23- Âşık Hüseyin(Tenecioğlu),.

24- Hüseyin Polat.

25- İhsan Emirlioğlu(Genç Ozan).

26--İrfan Gündoğan(Âşık İrfani).

27- İsa Binboğa (Dirgenoğlu).

28- İsmail İpek.

29- İsmet Polat(Âşık Meşguli).

30- Karaca Erbil (Âşık Melûlî).

31- Âşık Kul Halil.

32- Âşık Hamit Ku

DEVAMI GELECEK SAYIDA İNŞALLAH!.

- Elbistanın Sesi Gazetesi, Mehmet Göçer tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/9984609/mehmet-gocer/belediye-baskani-mehmet-gurbuz-elbistan-merkez-ve-mahalleleri-birlikte-kucaklarcasina-hizmetleri-ve-daha-dusunduklerinin-gerceklesmesi-2023-yilinda-oy-verenlerin-yuzunun-aki-kendisinin-de-aynasi-olacaga-benziyor