GÜL­LER AĞ­LI­YOR

İlhan Akar
İlhan Akar

Gül­ler ağ­lı­yor has bah­çe­ler­de,
Kan kır­mı­zı to­mur­cuk göz­ler­de,
Göz­yaş­la­rı sı­zı­yor gül ya­nak­lar­dan,
Kızıl renk­ler­de, kır­mı­zı gül­ler­de.
***
Gül­ler ağ­lı­yor gül­şen­de,
Mâsum yüz­ler­de, çekik göz­ler­de,
Hü­zün­lü ba­kış­lar­da, ço­cuk­su yü­rek­ler­de,
Lâl olmuş dil­ler­de, donuk göz­ler­de.
***
Gül­ler ağ­lı­yor gü­lis­tan­da,
Çar­şı­da, pa­zar­da, be­des­ten­de,
İffet­li ka­dın­lar top­la­ma kamp­la­rın­da,
Yü­rek­ler dağ­la­nı­yor zulüm oda­la­rın­da.
***
Gül­ler ağ­lı­yor gül­zâr­da,
Gül gibi kız­lar kızıl kamp­lar­da,
Kı­za­rı­yor­lar gül gibi hi­cap­la­rın­dan,
Kızıl as­ker­le­rin ha­ya­sız­ca ba­kış­la­rın­dan.
***
Gül­ler ağ­lı­yor Kızıl Çin zin­dan­la­rın­da,
Kızıl top­rak­lar­da, kızıl bay­rak­lar al­tın­da,
Top­la­ma kamp­la­rın­da, beyin yı­ka­ma oda­la­rın­da,
Göz­le­re kızıl mil­ler çe­ki­li­yor sarı çıyan sa­ray­la­rın­da.
***
Gül­ler ağ­lı­yor gül yü­rek­ler­de,
Be­yin­ler yı­ka­nı­yor kanlı el­ler­de,
Kır­baç­lar şak­lı­yor ka­ran­lık ge­ce­ler­de,
Öz­gür­lük­ler ça­lı­nı­yor kızıl dü­şün­ce­ler­de.
***
Gül­ler ağ­lı­yor Türk yurdu Doğu Tür­kis­tan’da,
Gök bay­rak­lar dal­ga­la­nı­yor Göklü göz­ler­de,
Hü­zün­ler ya­şa­nı­yor sa­rar­mış be­niz­ler­de, mavi de­niz­ler­de,
Tanrı da­ğı­nın etek­le­rin­de, Altay step­le­rin­de.
***
Kızıl top­rak­lar­da gül­ler ağ­lar­ken,
Sana gül di­yor­lar ya Mu­ham­med!
Seni se­ven­ler kan kusup kı­zıl­cık şer­be­ti içer­ken,
Yo­lu­na gül­ler ser­pi­li­yor doğum gü­nü­nü kut­lar­ken ya Mu­ham­med!
13 Ha­zi­ran 2022
İlhan AKAR

- Elbistanın Sesi Gazetesi, İlhan Akar tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/11154663/ilhan-akar/guller-agliyor