Algedik’ten, Akbayır Santraliyle ilgili 14 kritik soru

Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik, Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi’nde özel bir firma tarafından yapılmak istenen termik santrale ait Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunu inceleyerek, 14 kritik soruya cevap aradı.

Bölgede bulunan 200 milyon ton düşük kalorili linyit kömürünü kullanacak olan Akbayır Termik Santrali, 400 MW kurulu güce sahip olacak.

Santrale ait ÇED raporunu inceleyen Algedik, santralle ilgili olarak bazı soruları gündeme taşıdı. 5 başlık altında 14 önemli soruya cevap arayan Algedik, “Elbistan havzası, kömür kaynakları düşük kalori değeri, yüksek kül oranı ve açık madencilik nedeniyle ciddi miktarda hafriyat ile çıkartılabilen bir rezerv. Zaten mevcut iki santral ise elektrik üretiminden çok iklimi değiştiriyor. 2014 sonuna kadar 405 milyon ton çıkartılan kömürün şimdiye kadar 200 milyon ton mertebesinde karbondioksiti atmosfere saldığını çalışmalar ortaya koyuyor. Kömürün kalitesizliği nedeniyle üretimde sıkıntılar yüzünden, 2 santralin toplam 8 ünitesinin çalışma süresi ortalaması 2014’de 2 bin 422 saate düştü. Teorik olarak bu değerin 7-8 bin saat olduğu düşünüldüğünde, çalışamadığı ortadadır. 2005’ten sonra yapılan sondaj çalışmaları ile Türkiye’nin kömür rezervi 15 milyar tonun üstüne çıktı. Toplam rezervin üçte biri Afşin-Elbistan’da bulunuyor. Bu gerekçe ile kömürün yakılması için her türlü politik ve ekonomik destek hükümet tarafından veriliyor. Bu çerçevede Elbistan Kömürlü Elektrik Santrali projesi ÇED raporu üstünde 5 alanda tespit ettiğimiz 14 soru aşağıda yer almaktadır” dedi.

Termik santraller ve elektrik üretimini özetleyerek anlatan Algedik, şu örneği verdi:

“Kafanız karışmasın diye milyon ile başlayan rakamları bir kenara bırakalım, sadece bir kamyon ölçü ile projeyi özetleyelim: Projede 20 kamyon toprak kazılıp bundan 5 kamyon kömür elde edilecek. Santralde yakıldıktan sonra bir kamyonu kül olarak bölgeye serilecek, 2 kamyonu ise uçucu kül olarak çevreye dağılacak. Filtreler çalıştırılırsa bu miktar düşecek. Ama aynı zamanda 5-6 tanker su ise bölgenin su kaynaklarından çekilerek soğutmada ve işletmede kullanılacak. 5 kamyondan fazla karbondioksit oluşurken zaten 6 derece ısınmış ovayı daha da ısıtacak. Rapora göre çok az ama gerçeklere göre çok daha fazla ısınacak.”

İşte o 14 kritik soru ve cevapları:

1. Kömürün özelliği? Kömür hem yerli, hem ıslak hem de enerjisi çok düşük! Rapor kömürün nem oranını yüzde 52 verirken, ısıl değeri olarak 860 ile bin 200 kcal arası bir ısıl değere sahip olduğu söylüyor. Yani topraktan bir boy daha enerjik.

2. Enerjiden çok kükürt mü üretecek? Kükürt için Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) Ünitesi olacak. Ünite yüzde 90 verimle çalışırsa ve kükürtü tutsa bile yılda 240 bin ton kükürtdioksit çevreye yayılacak.

3. Elektrik faturası yüzünden baca gazı filtresi çalışmazsa? Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesi elektrik tüketiyor. Ünite elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3’ünü harcıyor. Şirket üniteyi çalıştırmak yerine elektriği satmayı tercih ederse, 2 milyon tondan fazla kükürt dioksit çevreye yayılacak. Elektrostatik Kül Tutucu da benzer şekilde çalışması durumunda elektrik üretimin yüzde 1,8’ine kadarını kullanıyor. Normal çalışırken bile uçucu külün yüzde 99’unu tutsa bile yılda 20 bin ton kül çevreye dağılacak. Bu külün büyük bir kısmı 1 mikrometre gibi görülmeyecek büyüklükte olması. “Elbistan Termik Santrali Kahramanmaraş Bölgesi‘nde ciddi bir kirletici kaynaktır. Santralin çevresindeki tarım arazilerinde yoğun şekilde şeker pancarı yetiştiriciliği yapılmakta, tesisten çıkan atıksular uygun şekilde arıtılmadan tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılmaktadır. Santralden kaynaklanan emisyonlar sebebiyle bölgede hava kirliliğinin de var olduğu gözlenmiştir“

4. Kömür Nasıl Çıkartılacak? 2 güne bir 5 bin kilo, yılda 910 ton patlayıcı patlatılacak: Kömüre ulaşmak için yapılacak hafriyat çalışmalarını kolaylaştırmak için patlayıcı kullanılacak. 2 günde bir patlama işlemi gerçekleşecek. Bu da yılda 180 defa patlatma demek.

5. Basamaklama yapılarak hafriyat yapılacak: 2011’de Çöllolar kazası, Kasım ayında Siirt Bakır Madeninden kamuoyunun da duymuş olduğu basamaklar şeklinde kazılarak ortama 75 metrede kimi yerde 100 metreden daha derinde olan kömüre ulaşılacak.

6. 5 kamyon kömür için 20 kamyon toprak çıkartılacak. Ortalama 43 metreye kadar kazılıp kömüre ulaşılacak ve ortalama 74 metre derinliği kadar kazılmaya devam ederek içinden kömür çıkartılacak. Bir başka deyişle, 572 milyon metreküp kazı yapılıp sadece bunun 145 milyon metreküpü kömür olacak. Aslında, 5 kamyon kömür için 20 kamyon kazı yapılmak zorunda.

7. Her yıl 3,5 milyon ton atık. Yanma sonucunda yılda 1 milyon 350 bin ton yatak külü, 2 milyon ton ise uçucu kül oluşacağı raporda yer alıyor. Ayıca desülfürüzasyon için yakından kireçtaşı çıkartılarak tesise getirilerek kullanılacak, buradan da 112 bin ton alçıtaşı çıkacak. Toplamda 3,5 milyon ton atık oluşacak. Tabi her söylenen yapılırsa, her yapılanda denetlenirse demeyi de ihmal etmeyelim.

8. Santralin Suyu? Santral kuraklığın etkilerini arttıracak! Tesis saatte 550 metreküp suya ihtiyaç duyuyor. Buharlaşmanın en fazla olduğu yaz aylarında bu miktar bin 200 metreküpe kadar çıkıyor. Yani yılda 5 milyon metreküpten fazla suya ihtiyaç var. Bu miktarda su bölgedeki su kaynaklarından karşılanacak. Aşırı bir kuraklıkta doğa ve halk suyunu termik santral ile paylaşmak zorunda kalacak.

9. Santral için bölge susuzlaştırılacak. Hem sulama için kullanılan 14 kuyu kapatılacak, ayrıca 33 bin dönüm arazi sulamadan çıkartılacak.

10. İklim değişikliği? Enerji Üretmekten Çok İklimi Değiştirecek! Kömürü yakarak 100 birim enerji elde edecek, bunun 38’ini elektriğe çevirecek. Ardından tesis içinde bir miktarını kullanacak. Tesis içi tüketim sonrası teorik olarak 33’ünü şebekeye elektrik olarak verecek. Yani 100 birim enerji üretecek ve o ölçüde iklimi değiştirecek, şebekeye ise sadece 33’ü gidecek.

11. Afşin-Elbistan A ve B santrallerini unuttular mı? İklim değişikliği açısından tek sorun bu değil. Ek rapor 400 MW gücündeki Diler’in termik santrali için 8,8 milyon ton karbondioksit salımı yapacağını ifade etmiş. Listeye 500 MW güce sahip ve izin sürecindeki Anadolu grubunun Elbistan termik santralini de eklemiş. Ancak 2 bin 795 MW kurulu güce sahip mevcut santralleri eklememiş. 400 MW için 8,8 milyon ton karbondioksit tahmin ederken 4 santralin oluşturacağı yaklaşık 3 bin 700 MW gücün iklim, doğa, çevre ve tarım açısından kat be kat kötü olacağını hesaba katmamış.

12. İklim zaten değişecek! Raporda DOSAB ÇED raporunda da kullanılan “2100’de atmosferde 1650 ppm karbondioksiti olacak” grafiği tekrar kullanılmış. Hem de bugün 400 ppm’i geçtiğini ifade ettiği, dünyanın 450 ppm’e yaklaştıkça iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya ulaştığını kabul etmesine, buna karşılık 196 ülkenin Paris Anlaşması’nı karar bağlaması ve bir kısmının imzalayarak Kasım ayında yürürlüğe girmesine rağmen.

13. Küresel ve Yerel Isınma? Küreyi ısıtacak ama iklim değişikliğine katkı sunmayacak. Doğru okudunuz. Raporun Atık Isı Modellemesi bunu söylüyor. Tek başına küresel ısınmaya 20,3×10-5 °C katkı sağlıyor. Yani, 0,000203, bir başka deyişle 1°C’nin on binde ikisi kadar arttırıyor. Akla tek başına bile bu kadar katkı sağlandığı söylenen bir projenin nasıl iklimi değiştirmeyeceği geliyor. Buna rağmen ilgili rapor açık bir şekilde şöyle diyor “Elde edilen sayısal değerlerden bahsi geçen projelerin yerel veya bölgesel iklim üzerinde önemli ve anlamlı etkisinin olması beklenmemektedir.”

14. Mevcut santraller ovayı zaten 6°C ısıttı, Akbayır Santrali daha da ısıtacak. 2014’de sunulan Afşin-Elbistan Termik Santrali Çevresinde Yer Yüzey Sıcaklıklarının Değişimi başlıklı bir çalışma yapıldı. Bu çalışma 1984’de A, 2006’da B santralinin devreye alınması ile Elbistan ovasında ise yeryüzü sıcaklık değerleri, 1984‘ten 2010 yılına kadar geçen zamanda ortalama 6 C‘lık bir artış gösterdiğini ortaya koydu. ÇED’de ortaya konan 0,000203 C ısınma gerçekte olanın çok daha altında bir değer.

- Elbistanın Sesi Gazetesi, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.elbistaninsesi.com/haber/10028423/algedikten-akbayir-santraliyle-ilgili-14-kritik-soru