GE­ÇERLİ

Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek

Biter bu dün­ya­nın dert ile gamı,

Gün gün veda eder, ol­gu­nu hamı,

Güzel de oku­san Elifi Lamı,

Mi­zan­dan ge­lecek karar ge­çer­li.

Ölüm bir vus­lat­tır, dü­şü­nüp bil­sen,

Di­va­ne bin ömür amel­le gel­sen,

Dün­ya­da her­kes­ten he­lal­lık alsan,

Mi­zan­dan ge­lecek karar ge­çer­li.

Ah­ret­te bu­lun­maz şu değiş tokuş,

Hep hesap edi­lir yatış ve kal­mış,

Ge­çer­siz dün­ya­da al­dı­ğın alkış,

Mi­zan­dan ge­lecek karar ge­çer­li.

Ay­rı­lık de­di­ğin bu­luş­ma vakti,

Ha­sım­la hı­sım­la du­ruş­ma vakti,

Can­lar mı kur­tar­dın can­lar mı yak­tın,

Mi­zan­dan ge­lecek karar ge­çer­li.

Bat­ma­yı çok gör­dük, doğ­ma­ya bak sen,

Ba­kar­lar ne­re­ye dö­necek eksen,

Yaşın otuz olsun is­ter­se sek­sen,

Mi­zan­dan ge­lecek karar ge­çer­li.

Hak­tan baş­ka­sın­dan şe­fe­at umma,

Orta yol da yürü, kur­tul­dum sanma,

Amele gü­ve­nip gö­zü­nü yumma,

Al­lah­tan ge­lecek karar ge­çer­li.

- Elbistanın Sesi Gazetesi, Yemliha Gürlek tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/10022164/yemliha-gurlek/gecerli