ÖYLE ZOR Kİ

Nusret Yılmaz Külekçi
Nusret Yılmaz Külekçi

İnan tut­tu­ğun bo­şa­lan ke­si­nin

Dol­ma­sı an­la­tıl­maz öyle zor ki

Tüm ümidi yok olmuş ve su­sa­nın

Gül­me­si an­la­tıl­maz öyle zor ki

Kulun içi şey­tan dış­la­rı peri

Bu za­man­da çok az sö­zü­nün eri

Elin ile ver­dik­le­ri­ni geri

Al­ma­sı an­la­tıl­maz öyle zor ki

Kimse bil­mez ne ola­cak ya­rın­da

Düşer isen kimse kal­maz ya­nın­da

Aynı şe­kil­de ve aynı du­rum­da

Kal­ma­sı an­la­tıl­maz öyle zor ki

Asla za­lim­le­re eyme o başın

Dün­ya­da tüm ser­vet bir mezar taşın

Dü­şün­ce dara dö­ker­sen göz yaşın

Sil­me­si an­la­tıl­maz öyle zor ki

KÜ­LEKCİ, der bazı olur­sun piş­man

Düş­ma­nı­na mut­lu­luk verir düş­men

Yü­zü­ne bakıp ta kim dost kim düş­man

Bil­me­si an­la­tıl­maz ÖYLE ZORKİ

- Elbistanın Sesi Gazetesi, Nusret Yılmaz Külekçi tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/10017735/nusret-yilmaz-kulekci/oyle-zor-ki