ALT TA­BA­KA

Can Uğur
Can Uğur

Yu­kar­lar­da hava iyi

Alt ta­ba­ka kötü derim

Tor­pil­li­ler bulur dayı

Onlar yer­ler eti derim

Alt ta­ba­ka kötü derim

Pa­za­ra gi­de­mez olmuş

Para yoksa almaz dol­muş

Yü­rü­müş der­man­sız kal­mış

Yır­tık giyer botu derim

Alt ta­ba­ka kötü derim

Bir do­ma­tes beş li­ra­ya

Halk ek­me­ğe gir sı­ra­ya

Lamba sönük bakar aya

Hiç yok­tur ra­ha­tı derim

Alt ta­ba­ka kötü derim

Bal ona, o bala bakar

Al­ma­ya ve­re­mez karar

Sı­ra­da ev ki­ra­sı var

Ka­şın­dı­rır biti derim

Alt ta­ba­ka kötü derim

Fa­tu­ra­lar geldi doldu

Çerez ona lüküs oldu

Ha­yal­le­ri sel­ler aldı

Çok düş­le­di yatı derim

Alt ta­ba­ka kötü derim

Can Uğur hal­kın di­li­yim

Şa­ir­le­rin bir eli­yim

San­ma­yın ben bir de­li­yim

Ne doğu ne batı derim

Alt ta­ba­ka kötü derim

Can UĞUR

- Elbistanın Sesi Gazetesi, Can Uğur tarafından kaleme alındı
https://www.elbistaninsesi.com/makale/10011162/can-ugur/alt-tabaka