banner136
banner191

Pala Ze­ke­ri­ya kla­si­ği:-ll-
Kam­yon hi­kâ­ye­si:
Hilmi Usta, ‘Pala'nın hangi bir işini an­la­ta­yım?!..’ di­ye­rek söz­le­ri­ne devam edi­yor: 
Galo Alir­za'nın Ma­lat­ya yolu üze­rin­de bir ya­zı­ha­ne­si, bizim de bir oto­bü­sü­müz vardı. Ze­ke­ri­ya şoför, bense mu­avin­dim.
O dö­nem­de, mu­avin­ler, oto­bü­sün ha­re­ket ede­ce­ği saata kadar sim­sar­lık ya­par­lar­dı. 
‘Yalak, Gücük, Sev­dil­li, hala hurda, gıllı Kürt­ler, Zo­mo­lar, Do­mo­lar, Zar­gac­lı, Fış­kı­lı, De­ve­li!..’ diye ça­ğı­rı­yo­rum.
Bu sı­ra­da bir kam­yon gelip kar­şı­ya park etti. Ar­dın­dan da iki Aşi­ret geldi. Gücük'e gi­de­cek­ler­miş; un, bul­gur, yatak, yor­gan cin­sin­den epeyi bir eş­ya­la­rı vardı. Bana;
‘Uloo, bunun sa­hi­bi kim­dir? Ne­ri­ye gi­di­yor bu?’ diye sor­du­lar.
‘Ma­lat­ya'ya gi­di­yor kirve!..’ dedim.
‘Bunun sa­hi­bi kim?’ diye so­rar­lar­ken, Ze­ke­ri­ya geldi.
‘Buyur kirve, benim!’ dedi.
-Uloo, bun­la­rı Gücüg’e kadar alır­sın sen?!..
-Heee alak!..
-Kaç kağıt...
-Şu kadar…
-An­laş­tık!
Ze­ke­ri­ya adam­la­rın pa­ra­sı­nı aldı ve;
‘Siz yük­len, ben ge­li­yo­rum’ dedi, gitti.
Aşi­ret­ler eş­ya­la­rı yük­le­di­ler.
Ze­ke­ri­ya'nın gel­me­si­ni bek­ler­ler­ken, kam­yo­nun esas sa­hi­bi gavır (ya­ban­cı uy­ruk­lu) şo­för­ler gel­di­ler. Bak­tı­lar ki kam­yo­nun üstü yük dolu...
Bir ta­raf­tan ‘Fan, fin!..’ diye ba­ğı­rıp ça­ğır­ma­ya, bir ta­raf­tan da aşi­ret­le­rin yük­le­di­ği eş­ya­la­rı kal­dı­rıp kal­dı­rıp at­ma­ya baş­la­dı­lar.
Der­ken, bizim Ze­ke­ri­ya, ba­şı­na bir foter giy­miş, gö­zün­de güneş göz­lü­ğü, ce­ke­ti­nin yaka ce­bi­ne de bir gül tak­mış geldi. 
-Hay­ro­la kivre, ne oldu?..
-Uloo, ne bilek, biri bizim eş­ya­la­rı bu ga­vı­rın ma­ki­ne­si­ne yük­let­ti. Ga­vır­lar gö­tür­mü­yor. Bizim eş­ya­la­rı atı­yor?!..
Bu arada, ga­vır­lar kam­yo­nun üs­tün­de­ki eş­ya­la­rı at­ma­ya devam edi­yor­lar­dı. 
Pala şa­ka­yı sür­dü­rü­yor:
-Yav kirve, bu eş­ya­la­rı­nı­zı yük­le­den kimdi, nasıl bi­riy­di?..
-Uloo, senin gibi sa­kal­lı, ba­ba-yi­ğit bir adam­dı. ‘Benim!’ dedi. Ge­tir­dik yük­le­dik. Bun­lar da ga­vı­rı­mış, mal­la­rı­mı­zı atı­yor, gö­tür­mü­yor­lar.
Bu durum kar­şı­sın­da şa­irin­de her iki ta­ra­fa söy­le­ye­ce­ği –söy­le­te­ce­ği- şey­ler olsa gerek. Ba­ka­lım kim neyi nasıl söy­lü­yor: 

Pala Dayı:
Giden ker­van mut­lak döner ge­ri­ye
İzi takip etki şa­şır­ma­ya­sın
İşini dü­şür­me cin'e peri'ye
Çar­pı­lıp bir yeri şi­şir­me­ye­sin

Bi­zim­ki:
Yükün alan ker­van yola ko­yu­lur
Ben yükü tay­lar­ken şa­şı­rı­yo­rum
Ede­nin et­ti­ği çabuk du­yu­lur
Sanma abar­ta­rak şi­şi­ri­yo­rum

Pala Dayı:
Her şey zıddı ile tarif olu­nur
Bir­lik­te anı­lır hay­si­yet onur
Zalim ül­ke­sin­de maz­lum bu­lu­nur
Kay­na­yan ka­za­nı ta­şır­ma­ya­sın

Bi­zim­ki:
Kimi var­dır, zaaf sayar gü­ve­ni
Kimi var­dır, ahmak sayar se­ve­ni
Kimi var­dır, yiğit sayar dö­ve­ni
Öl­çüp-bi­çer iken ta­şı­rı­yo­rum

Pala Dayı:
İnsan­la­rın bir­den fark­lı yönü var
Bu günü var ya­rı­nı var dünü var
Na­si­ha­tin ar­ka­sı var önü var
İşini kim­se­ye dü­şür­me­ye­sin

Bi­zim­ki:
Her insan sü­tü­nün hük­mü­nü işler
Kurt-ku­zu­yu; kuzu, çi­me­ni düş­ler
Böyle di­zayn olmuş dün­ya­da işler
Sanma is­te­ye­rek dü­şü­rü­yo­rum

Pala Dayı:
Hak­kın ha­ki­ka­tin yo­lun­dan şaşıp
Yenen yok­tur felek ile ya­rı­şıp
Gö­zü­ka­ra'm gibi söze ka­rı­şıp
Sözü yağ­sız tuz­suz pi­şir­me­ye­sin

Bi­zim­ki:
Hak­kın ha­ki­ka­tin yo­lun­dan şaş­mam
Ömür kısa felek ile ya­rış­mam
Gö­zü­ka­ra'm gibi söze ka­rış­mam
Sözü sükût ile pi­şi­ri­yo­rum

Şiir bu­ra­da sona er­se­de…
Hilmi dayı söze şöyle devam edi­yor!
Ni­ha­yet, ben da­ya­na­ma­yıp adam­la­rı ça­ğır­dım. Ve ikin­ci bir para daha ala­rak, eş­ya­la­rı oto­bü­se yük­le­yip aldık git­tik.

Not: Bu Ya­zı­ya kay­nak­lık eden, İngi­liz la­ka­bıy­la anı­lan Küçük Meh­met Oğul­la­rı ka­bi­le­si­ne men­sup Hilmi Küçük'e -1950- te­şek­kür ede­rim.

Devam edecek

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Salih Çiçek 4 hafta önce

Mustafa bey ağzına kalemine sağlık . Memleketimizin işlerini öğreniyoruz syende .

Avatar
Çetin Kavak 4 hafta önce

Yolda komamış gene kirveleri.
Pala Dayı gözümüzde öyle parladı ki , kamyonu yükleten de o muydu diye düşündük doğrusu.
Garip gence kedi toplatıp besleten , aşirete neler yapmaz ?

Avatar
Beşir Hannep 3 hafta önce

Pala dayıyı tanımak nasip oldu ELBİSTAN için bir değerdi Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Avatar
Halil İbrahim Kahraman 3 hafta önce

Yüreğine sağlık. Bu olayı daha önce duymuştum. Devamını bekliyoruz inşAllah