banner136
banner191
İlhan Akar
İlhan Akar
İlhan Akar
Yazarın Makaleleri
ÇOCUK EĞİTİMİ
Çocuk eğitimi denildiği zaman, insan denilen bir varlıktan bahsedildiğini hiçbir zaman gözden ırak tutmayalım. Bu öyle bir varlıktır ki; doğuştan kendisine ontolojik verilen 'akıl ve zekâ” sayesinde diğer varlıklardan ayrılan, bu...
ÂLİMLER VE İKTİDARLAR
İlim ya da bilim. Üzerlerinde, haklarında ciltlerce kitapların yazılacağı/yazıldığı iki önemli ve değerli kavram. İlim Arapça, bilim Türkçe kökenli. İngilizcede 'science”. Batılılar; 'The science is the science” (Bilim,...
ANADOLU İSLÂMI
Ülkemizde sık sık kullanılan 'Anadolu İslâmı” ve 'Anadolu İrfanı” kavramları özellikle bu coğrafyanın ve ülkemizdeki geleneksel din olgusu, algısı ve kültürel zihniyetin zaman içerisinde ürettiği kavramlar olsa da; aslında...
PARTİLER VE İNSANLAR
Daha önceleri arka arkaya yazdığım iki makalemin adları şöyleydi: 'İdeolojiler ve İnsanlar”, 'Dinler ve İnsanlar”. Hemen akabinde, kurguladığım mantıksal örgü ve insicam bozulmasın diye üçüncü olarak da; 'Partiler ve...
KAVRAMLARLA ALDATMAK! – 8
Geçen haftaki yazımızda 'Kavramlarla Aldatmak!” başlığı altında en son 'Estetik” kavramını işliyorduk, ama bitmemişti. Bu haftaki yazımızda da; 'Estetik” kavramını analiz etmeye devam edeceğiz ve bazı örnekler vererek...
KAVRAMLARLA ALDATMAK! – 7
Bu başlıkla; insanları aldatmak için kavramların nasıl manipüle edildiğinden hareketle, son beş haftadır 'ALLAH”, 'ADÂLET”, 'DEMOKRASİ”, 'ÖZGÜRLÜK” ve 'ÇAĞDAŞLIK” kavramlarının üzerinde önemle durmuş...
KAVRAMLARLA ALDATMAK! – 6
Bu başlıkla; insanları aldatmak için kavramların nasıl manipüle edildiğinden hareketle, son dört haftadır 'ALLAH”, 'ADÂLET”, 'DEMOKRASİ” ve 'ÖZGÜRLÜK” kavramlarının üzerinde önemle durmuş ve bu kavramları analiz...
KAVRAMLARLA ALDATMAK! – 5
Bu başlıkla; insanları aldatmak için kavramların nasıl manipüle edildiğinden hareketle, son üç haftadır 'ALLAH”, 'ADÂLET” ve 'DEMOKRASİ” kavramlarının üzerinde önemle durmuş ve bu kavramları analiz etmeye çalışmıştık....
KAVRAMLARLA ALDATMAK! – 4
Bu başlıkla; insanları aldatmak için kavramların nasıl manipüle edildiğinden hareketle, son iki haftadır 'ALLAH” ve 'ADÂLET” kavramların üzerinde önemle durmuş ve bu kavramları analiz etmeye çalışmıştık. Bu haftaki yazımızda...
KAVRAMLARLA ALDATMAK! – 3
Bu başlıkla iki hafta önceki makalemizde; kavramların kullanılarak insanların nasıl manipüle edildiğini, geçen haftaki yazımızda da; bu kavramlardan bazı örnekler vererek konunun daha iyi anlaşılacağından bahisle, özellikle çok önemli...
KAVRAMLARLA ALDATMAK! – 2
Geçen haftaki makalemizde; kavramların, birileri tarafından nasıl manipüle edilerek insanların aldatılmaya çalışıldığını analiz etmiştim. Bu haftaki yazımda da, bu kavramlardan bazı örnekler vererek bunların gerçek mânaları üzerinde...
KAVRAMLARLA ALDATMAK! - 1
Öteden beri hep dikkatimi çekmiştir 'kavramlarla aldatmak!” konusu. Geçen haftaki makalemde, iletişim ve bilimiçin bir dildeki kavramların ne denli önemli olduğundan bahsetmiştim. Bu haftaki yazımda da, bazı kavramlar kullanılarak insanların...
Kavramların Önemi
Hep dikkatimi çekmiştir 'kavramların önemi” konusu. Bilindiği gibi bir dildeki/lisandaki kavramlar son derece önemlidir. Çünkü dildeki kavramları çıkarın, alın; geriye pek fazla bir şey kalmayacaktır. Böyle bir durumda insanların...
UYUTMA POLİTİKALARI VE SÖMÜRGECİLİK -2
Geçen haftaki yazımızda, 'uyutma politikaları ve sömürgecilik” üzerine düşüncelerimizi ifade etmiş ve bunları da mantıksal bir kurgu içerisinde mütalaa ve müzakere etmiştik. Bu haftaki yazımızda da, yine bu konuyu irdelemeye ve analiz...
UYUTMA POLİTİKALARI VE SÖMÜRGECİLİK - 1
Rahmetli babamın (Abdulkadir Akar) memuriyetinden dolayı ilk mektebe, Elbistan kazasına bağlı Gücük nahiyesinde başlamıştım. Kendisi nüfus memuru olmasına rağmen (daha sonraları Elbistan nüfus baş memuru/nüfus müdürü olacaktır), zaman...
DÎNÎ, İDEOLOJİK VE ETNİK TUZAKLAR - 6
Kardeşlerim! Altı haftalık bu yazı dizisini bir anekdot ve toparlayıcı bir özet-yorum ile artık bitirmek istiyorum: 1980 askeri darbesinin hemen akabinde; 80'li yılların başlarında bir gazetede, bir 'CIA” ajanının itiraflarını...
DİNÎ, İDEOLOJİK VE ETNİK TUZAKLAR – 5
Makalenin başlığı ile ilgili olarak geçen haftalardaki yazılarımızda; 'dinî tuzaklar” ve 'ideolojik tuzaklar” konularını incelemiş ve analiz etmiştik. Bir önceki yazımızda da 'etnik tuzaklar” konusunu irdelemiştik, ancak...
DİNÎ, İDEOLOJİK VE ETNİK TUZAKLAR – 4
Bu başlıkla kaleme aldığımız yazı dizisinde; ilk önce 'dinî tuzaklar”, ikincisi ve üçüncüsünde 'ideolojik tuzaklar” konusunu irdelemiş ve incelemiştik. Bu haftaki yazımızda da 'etnik tuzaklar” konusunu analiz etmeye...
DÎNÎ, İDEOLOJİK VE ETNİK TUZAKLAR – 3
Geçen hafta incelemeye ve analiz etmeye çalıştığımız 'İdeolojik Tuzaklar” konusunu, bu hafta da irdelemeye ve analiz etmeye devam edeceğiz… Bu konularda son olarak şunları söylemek isterim aziz dostlar, sevgili gençler! 1980 darbesinin,...
DÎNÎ, İDEOLOJİK VE ETNİK TUZAKLAR – 2
Geçen haftaki yazımızda; makalenin başlığını ihtiva eden bütünden, 'Dînî Tuzaklar” kısmını ele alıp incelemiş ve analiz etmiştik. Bu haftaki yazımızda da 'ideolojik tuzaklar” üzerinde duracağız ve konunun bu boyutunu irdelemeye...
DİNÎ, İDEOLOJİK VE ETNİK TUZAKLAR - 1
Tarihin her döneminde olduğu ve her toplumda görüldüğü gibi, bizim uzak ve yakın tarihimiz ve toplumumuzda da çeşitli biçimlerde dinî, ideolojik ve etnik tuzaklar her zaman olmuştur ve görülmüştür. Devletimize, milletimize, vatanımıza,...
DİN ANLATANLAR
Din anlatan, din adına hareket eden; üç türlü insan tipolojisi/profili vardır: Bunlardan birincisi; din satanlar (din tâcirleri/din tüccarları). İkincisi; din dayatanlar. Üçüncüsü; din tebliğ edenler. Din Satanlar (Din Tacirleri/Din Tüccarları):...
DİNLER VE İNSANLAR
Geçen haftaki makalemin başlığı; 'İdeolojiler ve İnsanlar” idi. O makalede bilerek 'ideoloji” kavramını öne, 'insanlar” kavramını da sona almıştım. Bunun da gerekçelerini açıklamıştım. Yine aynı gerekçelerle bu...
İDEOLOJİLER VE İNSANLAR
Dikkat ederseniz makalemin başlığında; 'ideolojiler” kavramını öne, 'insanlar” kavramını da sona aldım. Bunu bilinçli yaptım. Çünkü zaman içerisinde ideolojilerin insanları nasıl esir aldığını, kendisine nasıl mahkûm...