banner136
banner191
İlhan Akar
İlhan Akar
İlhan Akar
Yazarın Makaleleri
FİLİSTİN- KUDÜS İSLÂMCILIĞI İLE DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKÇÜLÜĞÜ
Oldum olasıya şu '-izm, -ist” leri hiç sevemedim. Türkçe karşılığı '-şucu, -bucu” olmak. Çünkü '-izm, -ist” ya da '-şucu, -bucu” olunduğunda her şey çığırından çıkıyor, hakikat sekteye uğruyor, savunulan...
ALBUSTANDA BİR KARYE
(On birinci Fasıl) On hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Günün birinde; Gücük nahiyesine mücâvir Aşağı Gücük beldesinden bir garip oğlan, ol karyelerin...
ALBUSTANDA BİR KARYE
(Onuncu Fasıl) Dokuz hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. İşte ana tarafından sülâlemiz olan Gafarların hâl-i pür melâli bu minvâl üzre iken, baba...
ALBUSTANDA BİR KARYE
(Dokuzuncu Fasıl) Sekiz hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Karye-i Til oldukça büyük bir Türkmen Obası olup, ahâlisi dîn-i mubîn-i İslâmiyye'ye...
ALBUSTANDA BİR KARYE
ALBUSTANDA BİR KARYE (Sekizinci Fasıl) Yedi hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Babamın memuriyetinden evvel karyede yaşarken sürülerimiz ve dahî yüz...
ALBUSTANDA BİR KARYE
ALBUSTANDA BİR KARYE (Yedinci Fasıl) Altı hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Ol bahçemizdeki meyvelerden karye ahâlisinin kısm-ı âzâmı müstefîd olur...
ALBUSTANDA BİR KARYE
ALBUSTANDA BİR KARYE (Altıncı Fasıl) Beş hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Bağımızın yanında bir de birkaç dönümlük çok güzel bir bahçemiz...
ALBUSTANDA BİR KARYE
(Beşinci Fasıl) Dört hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Karye-i Til'de, baba tarafından bizim de bağımız-bahçemiz, arazilerimiz, sürülerimiz var...
ALBUSTANDA BİR KARYE
(Dördüncü Fasıl) Üç hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Bu fakir-i fâninin çocukluk yıllarında her şey bol idi. Yağlar- ballar, peynirler- kaymaklar,...
ALBUSTANDA BİR KARYE
 (Üçüncü Fasıl) İki hafta önce yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Bahçedeki siyeçlerin (takrîben bir metre boyunda küçük taşlardan örülmüş bahçe...
ALBUSTANDA BİR KARYE
(İkinci Fasıl) Geçen hafta itibariyle yazmaya başladığım 'Albustanda Bir Karye” adlı hikâye denemesini kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. Karye-i Til'in târihi pek eski imiş. Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye'nin 'Tahrir”...
ALBUSTANDA BİR KARYE
(Birinci Fasıl) Ol hikâyet böyle başlar Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellâl, pireler berber iken; uzaklarda, çok uzaklarda Albustan denilen bir yerde, bir karye varmış! Ol karyenin etrafı yüce dağlarla çevrili imiş. Bu dağlardan...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (On dördüncü Fasıl)
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (On dördüncü Fasıl) On üç hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (On üçüncü Fasıl)
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (On üçüncü Fasıl) On iki hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (On ikinci Fasıl)
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (On ikinci Fasıl) On bir hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (On birinci Fasıl)
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (On birinci Fasıl) On hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Onuncu Fasıl)
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Onuncu Fasıl) Dokuz hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya devam...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Dokuzuncu Fasıl)
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Dokuzuncu Fasıl) Sekiz hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Sekizinci Fasıl)
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Sekizinci Fasıl) Yedi hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM!
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Yedinci Fasıl) Altı hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM!
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Altıncı Fasıl) Beş hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM!
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Beşinci Fasıl) Dört hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM!
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Dördüncü Fasıl) Üç hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden yazmaya...
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM VE SAYGIDEĞER HOCALARIM!
ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL LİSESİNDEKİ TALEBELİK YILLARIM  VE  SAYGIDEĞER HOCALARIM! (Üçüncü Fasıl) İki hafta önce yazmaya başladığım Elbistan Mükrimin Halil Lisesindeki talebelik yıllarıma dair hatıralarımı kaldığım yerden...