banner136
banner191
Mehmet Ayaz
Mehmet Ayaz
Yazarın Makaleleri
AHMET HO­CA­MIZ
Bu gün hü­zün­lü­yüz gö­zü­müz yaşlı Bulut gibi çe­kil­di Ahmet Bulut'um Hava sıcak ama gön­lü­müz kışlı Bir anda çe­kil­di Ahmet ho­ca­mız Bu mem­le­ket şa­ir­le­rin di­ya­rı Ma­ne­vi alem­dir gönül sa­ra­yı...
ALLAH SİZİ CAYIR CAYIR YAK­MAZ MI
Mem­le­ke­ti cayır cayır ya­kan­lar ALLAH siz­le­ri de öyle yak­maz mı Her kö­şe­ye birer çak­mak ça­kan­lar ALLAH sizin ba­şı­nı­za çak­maz mı Yet­ki­li­ler acı­ma­yın on­la­ra Onlar acı­mı­yor nice can­la­ra...
AFAT­LAR GELDİ
Söy­le­yecek söz çok ama af­fo­la Zi­na­lar ço­ğal­dı afat­lar geldi Günah iş­li­yo­ruz biz bile bile Zi­na­lar ço­ğal­dı afat­lar geldi Bütün Müs­lü­man­lar su­çu­nu bile Boş verip geç­me­ye ted­bi­rin ala Her­kes...
BİRLEŞİN EY TÜRK ÂLEMİ BİRLEŞİN
Ayrı düşen elbet acı­lar çeker Bir­le­şin ey Türk mil­le­ti bir­le­şin Da­ra­lır düş­ma­na boy­nu­nu büker Bir­le­şin ey Türk âlemi bir­le­şin Eski gün­ler var­sın es­ki­de kal­sın Ir­kı­mız so­yu­muz bir araya...
KAZMA KÜREK YAK­TI­RI­YOR
Ata­la­rın sözü doğru Mart ka­pı­dan bak­tı­rı­yor O er­le­rin özü doğru  Mart ka­pı­dan bak­tı­rı­yor Evde ya­ka­cak kal­ma­dı Bek­le­dik de yaz gel­me­di Oduna para kal­ma­dı Kazma kürek yak­tı­rı­yor Bugün...
BALLAR ÜRETİR
Ya­ğış­lar ön­ce­si esen rüz­gar­lar Belki ar­ka­sın­dan rah­met ge­ti­rir Yağ­mur­la gü­neş­le eridi kar­lar Top­rak suyun aldı yeşil bi­ti­rir Akıl ermez Mevla'mızın işine Yer­yü­zün­de top­ra­ğı­na ta­şı­na...
SÖYLER
Türk evladı belli olur sözünden Onlar sözlerini bilerek söyler Söylediği yüreğinden özünden İmanından ilham alarak söyler Görüyoruz haykırıyor Türk genci Kadındır erkektir ya ana bacı Bize saldırana onların hıncı Hainlere kılıç...
SÖNDÜRME YA RAB
Ben Türk evladıyım heyecanlıyım Benim heyecanımı söndürme ya Rab Yetmiş de yaşasam delikanlıyım Benim bu ruhumu söndürme ya Rab Yüreğimiz vatan diye çarpıyor Düşman çoğaldıkça şevkim artıyor İçteki hainler yakıp yıkıyor Onların...
KUL MU SAYILIR
Gökten karlar indi doldu yeryüzü Buna şükretmeyen kul mu sayılır Güldü insanların gülmeyen yüzü Buna da gülmeyen kul mu sayılır Çok korkmuştuk ama rahmetler indi Kuruyan topraklar suyunu aldı Çekilen barajlar göller hep doldu Suları...
HAK OĞUL OĞUL
Yolculuğun varsa yatıp uyuma Erkenden yoluna çok oğul oğul Rızıklar sabahtan erken dağılır Sende sabah çık da bak oğul oğul Kimse sevmez tembel tembel gezeni Muhtaç olup onu bunu üzeni Çalışanın elbet kaynar kazanı Yatana lokma yok oğul...
BEYAZ GELİNE KAVUŞTU DAĞLAR
Çoktan beri kara donlu dururdum Beyaz gelinliğe kavuştu dağlar Baktıkça insana hüzün verirdin Beyaz gelinliğe kavuştu dağlar Karalarla durmak kam verir bize Beyazlar güzeldir hoş gelir göze Şükür rahmet geldi tüm yurdumuza İstediği dona...
BEKLER DURURUZ
Cephede kazandık masada verdik İkibin yirmi üçü bekler dururuz Bilmem düşmanlardan ödül mü aldık Derdi içimizde saklar dururuz On iki adalar yunanın olsun Varsında onların yüzleri gülsün Denizin kenarı tek bize kalsın Varır elimizle yoklar...
VAR MI?
VAR MI? Bize hesap soran var mı Ayaktadır şanlı ordu Dünyada eşi bulunmaz Böyle asker gören var mı Mehter vurur gök gümbürder Asker yürür yer zingirder Marş ile göreve gider Hedefimiz kızı elma Ordu peygamber ordusu Göklere yükselir sesi...
MEVSİMLER
O yeşil yapraklar he gazel oldu Her mevsimin kendine has hali var Yazın güzelliği soğukta soldu Her mevsimin kendine has hali var Kışın soğukları karı kışları Beyaza bürünür dağı taşları Görürsün ki o yuvasız kuşları Acınacak per...
KARABAĞLAR GAYRI AK BAĞLAR OLSUN
Otuz yılı buldu Karabağlar derdi Kara bağlar gayrı Ak bağlar olsun İşgalciler hep kırıldı dağıldı Kara bağlar gayrı Ak bağlar olsun Çok canlar yaktılar yandı sineler Acısına dayanamadı nineler Yıllar boyu ağlaşırlar analar Bundan...
BU SENE
Çok yıllar geçirdik aklı karalı Hiçbir yıla benzemiyor bu sene Korona gelip de bizi vuralı Hiçbir yıla benzemiyor bu sene Dünyayı sardı da derin bir illet Bütün şu insanlık çekiyor zillet Yanıp kavruluyor neylesin millet Hiçbir yıla benzemiyor...
TUTUNMUŞUZ MEVLAMIZIN İPİNE
Aciz kulum ama inancım tamdır Tutunmuşuz mevlamızın ipine Boşluğa düşenin yaşamı sondur Tutunmuşuz mevlamızın ipine YüceKur'an rehberim hem ışığım Peygamberim önderime aşığım Şüphem varsa hak yolundan şaşığım Ayrılamam...
SEVGİSİZ SAYGISIZ YAŞAM OLMUYOR
Yaşamın anlamı sevgiye bağlı Sevgisiz saygısız yaşam olmuyor Sevginin devamı saygıya bağlı Saygı olmayınca sevgi olmuyor Sevgi saygı muhabbetin temeli Seven sevdiğine güven vermeli Temeli kurarken sağlam kurmalı Çürük bina hiç ayakta...
BAYRAMLARI BAYRAM YAPSAK OLMAZ MI
Bulunmaz bir nimet bayramlar bize Bayramları bayram yapsak olmaz mı Koşsak koşuştursak birbirimize Bayramları bayram yapsak olmaz mı Silkinsek de kötülüğü bir atsak Arya sevgiler saygılar katsak Bu şuur güzeldir biz ona yetsek O saygıyı önde...
TEKBİRLER YÜKSELDİ ÇOŞTU İSTANBUL
O ulu mabetin yası kalkmıştır Şükürler eyledi İstanbul Hak galip geldi küfrü yıkmıştır Tekbirler yükseldi coştu İstanbul Yurdun dört yanında bayramlar oldu Milletin isteği yerine geldi Yetkili makamlar tam karar aldı Açmayan güllerin...
BİZ BİZE YETERİZ DEDİK DAYANDIK
Bir musibet geldi alemi vurdu Biz bize yeteriz dedik dayandık Çok güçlü devletler perişan oldu Biz bize yeteriz dedik dayandık Böyle günde Türk milleti uyanır Uyanır da bir birine dayanır İnanan dayanan elbet kazanır Dünya gördü savaş verdik...
Çaldım çabaladım boş kaldı testim
Şu bünyemizdeki azgın yiğitler Her birisi ayrı telden çalıyor Ne nasihat alır ne de öğütler Her birisi ayrı telden çalıyor Gönül ister yükseklerde olayım Her varlığın iyisini alayım Sözlerim tutula saygın olayım Bu gönlüm de ayrı...
GÖZÜMÜZ YAŞLI
Ramazan ayına gireriz ama İçimiz buruktur gönlümüz yaşlı Rabbimizden hayır dileriz ama İçimiz buruktur gözümüz yaşlı Ramazan geçerken hazırlanırdık Teravihe camilere dolardık Af olmak umuttur umutlanırdık İçimiz buruktur gözümüz...
VURUN GÜMBÜRLENSİN MEYDANLARIMIZ
Mehter takımına görev düşüyor Vurun gümbürlensin meydanlarımız Bizi görenlerin aklı şaşıyor Vurun gümbürlensin meydanlarımız Zafere ulaştık şükürler olsun Hakkı savunuruz alemler bilsin Düşmanlık edenler varsın kahrolsun Vurun...