banner136
banner191
Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek
Yazarın Makaleleri
YOK BANA YOK SANA
Duy­gu­la­rım dü­şün­cem­den çok fazla Benim işim olmaz kış ile yazla Ömrüm geldi geçti aşk ile aşk ile nazla Bir te­bes­süm bin al­tın­dan çok bana. İnanç­sı­zın akı­be­ti umut­suz Umut­suz ola­nın ha­ya­tı mut­suz...
ŞEMAİLİ ŞERİF
Ne uzun ne kısa, bir orta boylu Övül­müş se­çil­miş en güzel soylu Alem­ler için­de Ceb­ra­il huylu Seni özler yer­ler gök­ler efen­dim. Do­lu­nay­dan par­lak, gül pembe yüzlü Cö­mert­ler cö­mer­di, en doğru sözlü Ben­li­ğin...
HAKİKAT­LAR
De­niz­de yüzer inci, Nuh de­niz­den bir inci, Suçlu gü­nah­kâr kavim, asi­lik­te bi­rin­ci. Put­tan daha put Azer, Nem­rut­tan daha vahim,  Hak­kın güzel ha­li­li, ateş­ten nur İbra­him. Dağ­lar şu kömür dağ­lar, size...
RA­MA­ZAN AYI
Ümit­len­sin gö­nül­ler, atsın ruh­tan ma­ra­zı, Çır­pın­sın taş gö­nül­ler, sil­sin kini ka­ra­zı, Se­vin­sin boş gö­nül­ler, geldi rah­me­tin yazı, Ka­pı­na gel­miş, ka­çır­ma elin­den ni­ya­zı, Var­sın...
ELİF
Ha­ya­tı tar­tan te­ra­zi, Cümle can­lı­nın ni­ya­zi, Dik du­ru­şu mü­te­va­zi, Hak ada­let saçar Elif. Kıs­ka­nır şu eğri orak, Düş­man­la­ra olur mız­rak, Tüm harf­ler ya­nın­da çırak, Ka­pı­la­rı açar Elif....
HUZUR
Gün­ler çağ­lar geçse de kalp­ler sana ba­kı­yor, Yağ­mur­lar akan sular, hür­me­ti­ne akı­yor, Gül­ler sana açı­yor, kuş­lar seni şa­kı­yor, Sen­siz ol­mu­yor yaşam, huzur bul­mu­yor hayat. Mer­ha­me­tin şef­ka­tin...
SEVERİM
SEVERİM Al­pe­ren di­ya­rı şanlı va­ta­nın, San­cak bay­rak bah­şey­le­yen ata­nın Da­va­sı uğ­ru­na şehit ya­ta­nın, Ka­le­ye dik­ti­ği tuğu se­ve­rim. Ec­da­dı­na vefa eden öze­rin, Dost düş­ma­na kutlu olan...
EFENDİM
Aşıklar pınarı derinden kaynar, İyi oyuncular baş rolde oynar, Ekrana yön verir, gül şerbet sunar, Dilin marifeti tabir efendim. Gündüzümüz güneş, gecemiz mehtap, Ruhlara yön verir bir sırlı hitap, Bunca ilim iman hepsi dört kitap, Kuran...
EVLAT MI DERİM
Nerde Alperenin kayıp ülküsü, Tutturmuşlar demokrasi türküsü, Gönüllerde neme lazım kürsüsü, Böylesi topluma millet mi derim. Yedik içtik gezdik, gördük paylaştık, Hep eğemem güçler ile oynaştık, Kültürden inançtan huydan yozlaştık,...
VATANIM
Vatanım hayatım sağlık sıhhatım, Can yoldaşım, iyi bahtım kara bahtım, Bedelin kan senin ey tacım tahtım, Gaziler şehitler yurdu bu vatan. Namusum onurum, adım yazılı Hatıralar dağda taşta yazılı, Al bayrağı yerden göğe asılı, Gaziler...
KUL OLAMADIK
Halü haraketler en büyük bidat, Camiye git gel oldu bir adet, Nerde Celaline layık ibadet, Hakkıyla kul olamadık biz sana. Şu havadan sudan atarız nutuk, Yese düştük tevekkülü unuttuk, En çok ahiretten dünyayı tuttuk, Hakkıyla kul olamadık...
AİLE YUVASI
Evlilikte mutluluk sadakatle sağlanır, Hep birlikte gülünür hep birlikte ağlanır, Eşler birbirlerine sevgi ile bağlanır, Bereketli göl olur, mutlu aile yuvası. Nemmam dolaşıp dursun, kulak asmaz her söze, Doğru yolundan gider, ayak basmaz...
RABBİM
Ölçülmez tartılmaz hayale sığmaz, Azdırır şaşırtır daraltır boğmaz, Ehattir, bölünmez, doğurmaz, doğmaz, Büyütür yaşatır öldürür Rabbim. Münezzeh cisimden mekandan yönden, Görür sağdan soldan, arkadan önden, Varlıklar yaratmış,...
MEMLEKET
Mihrabı mabettir, minberi devlet, Kürsüsü mekteptir bulunmaz gaflet, Savaş meydanında bellolur salvet, Düşmana dar olur bizim memleket. Yürekler güç dolu bedenler yorgun, Benizleri esmer halleri durgun, Çalışıp kazanır bilmezler vurgun, Yiğitlerle...
MEVSİMLER
Sulu sepken ile başlar kışımız, Boran olur dağlarımız taşımız, Buza çalar kirpiğimiz kaşımız, Her ayı bir sevda bizim mevsimler. Ağaçlar çimenler açılır renk renk, Birbirine bağlı hep ahenk ahenk, Canlanır her varlık sanki cenk...
MEKTUP
Alperenler yolu kutlu davamız, Evlatlar hayırlı, mutlu yuvamız, Yayla yeli, serin eser havamız, Böyle geçer günler, yaz sonbahar kış. Dağıldı evlatlar kaldık ikimiz, Yükümüz hafifte, arttı derdimiz, Kabul olsa bol oluyor zikrimiz, Böyle...
VERİR
Rabbim kerem masasından, Nimet verir dem verir, Denizlerin dalgasından, Balıklara yem verir. Bulutların sevdasından, Yağmur yağmur nem verir, Hastalığın arkasından, İlaç verir melhem verir. Aşıkların halkasından, Müritlere ilham verir, Hırslı...
DÜNYA:4.
Madeni ortada, bakılmaz lafa, Eyi düşün yedi delikli kafa, Zalime sefadır, mümine cefa, Dayanma dünyanın ihtişamına. Sefası havası suyu bulanık, Çözülmez kördüğüm, işi dolanık, Yemiş yutmuş nice hakan, tiranlık, Güvenme dünyanın...
SEVDASIZ ADAM
İnsanlıktan söz eden bir havalı, İnsanlığı yok etmiş bir zavallı, Her havadan öter, çalar kavalı, Şu ufuksuz köksüz sevdasız adam. Fasıktır inanmaz doğru habere, Tembellik yüzünden düşmüş kedere, İman etmez hile arar kadere, Şu...
CORONA:2
Görüşülmez dostlar ile yüz yüze, Esir oldu silah, top tüfek füze, Susturdu alemi getirdi dize, Haddimizi öğrenmeyi yaşadık. İşe yaramadı zenginlik varlık, Can gitti mal ise milyar dolarlık, Naçar kaldık naçar, çekeriz darlık, Aczimizi...
DİYEMEM
Öfkeyi cezayı güreşte yıktım Zamanın uygunsuz derdinden bıktım Kötü suretlerden sıyrılıp çıktım Yine güzel adam oldum diyemem. Engeli kaldırıp yıksam tuzağı İnsanlık uğruna devirsem dağı Yüz yıl aş ekmekle doyursam çağı Yine...
GÖNÜLMÜ DERİM
Ciddiyetsiz haksız aşksız vakarsız, Ömrünü geçirmiş, yağmursuz karsız, Secdesiz kıyamsız, rüküsuz arsız, Böylesi gönüle gönül mü derim. Güneş olmasaydı görünmezdi ay, Ekmek olmaz özü olmayan buğday, Yaramaz loş olur, meclissiz...
KİBRİYA
Ruhundan üfleyip ruh verdin cana, Memeden süt akar, karışmaz kana Sen birsin, isimlerin bin tane, Halik sıfatına inanan anlar. İnsanı yarattın yiğit yüreksiz, Yerleri temelsiz, göğü direksiz, Nehirler yapmışsın arksız küreksiz, Kudret sıfatına...
DEĞİŞTİ
Kayıp oldu eski karlar yağışlar Yeni akıl eski talih bağışlar İçimizde bin bir çeşit zangoçlar Sadık dost belirsiz kullar değişti. Meyvesiz ağaçlar renk ile kabuk Mevsimli mevsimsiz açar çar çabuk Çiçekleri solgun dalları çubuk Ağaçlar...