banner136
banner191
Mehmet Gözükara
Mehmet Gözükara
Yazarın Makaleleri
TECRÜBE İLE SABİT -7-
Sultan Süleyman'la bir akrabalık var amma... Eskiden böyle değildik... Burada, 'eski' dediğimiz  zaman dilimi ile; Elektriğin olmadığı,  gaz lambasının kırılan cıncığının şehirden iple boyunda taşındığı, ham...
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -6-
"Bizim Hacı Olacak Na Hâlimiz var" Bi­lin­di­ği üzere, dün­ya­ya gelen her insan, doğal ola­rak ih­ti­yar ada­yı­dır. Tabii, bu işte ön­ce­lik ana ba­ba­lar­da­dır. Bun­dan do­la­yı­dır ki, "Allah'ım! Beni ev­lat­la­rım­dan...
TECRÜBE İLE SABİT -5-
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -5- Es­ki­den ev­ler­de ne radyo vardı, ne de te­le­viz­yon... Ha­ber­leş­me, şe­hir­ler ara­sın­da tel (telg­raf) çe­kil­mek, yakın me­sa­fe­ler­de ise atla ya da yaya gi­di­lip ge­lin­mek su­re­tiy­le...
TECRÜBE İLE SABİT -4-
TEC­RÜ­BE İLE SABİT -4- Bu kez siz­le­re, El­bis­tan'ın El­de­lek kö­yün­den Bek­taş (Öksüz) Dayı ile oğlu Hamza'nın arpa satma hi­kâ­ye­si­ni an­la­ta­ca­ğım. O va­kit­ler köy­lü­ler henüz şe­hir­le­re...
-TECRÜBE İLE SABİT-3-
-TECRÜBE İLE SABİT-3- Çiçeklilerin Adı Ciyerciye Nasıl Çıktı: Her yaşın bir 'eskiden'i vardır. Yeni ile eski kıyaslanır iken söze 'eskiden' diye başlamak için illa da yüz yaşamış olmanız gerekmez. Onun için dedim,...
TECRÜBE İLE SABİT -2-
TECRÜBE İLE SABİT -2- Elembey'in Alem İşleri Elbistan ovasında mevsimin ilk karı Nurhak dağına düşer. O saatten sonra da kış kapıda sayılır. Birinci, ikinci, üçüncü mehricanın ardından Nurhak dağına yağan karı gören insanların...
TECRÜBE İLE SABİT -1-
Til ve Yalangı Olayı Elbistan, Dulkadiroğlu Beyliği'ne 178 yıl başkentlik yapmış kadim bir şehirdir. Ovası da, dört tarafı dağlarla çevrili kapalı bir havza içerisinde, Türkiye'nin dördüncü büyük ovasıdır. 1512 yılından...
Söz Ustası -Şair Ali Akbaş'a ithaf-
Türk dünyasının yakından tanıdığı, edebiyat dünyasının aksaçlı şairi, derviş gönüllü Ali Akbaş Hocama sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür dileklerimle!.. Söz Us­ta­sı -Şair Ali Akbaş'a it­haf- Allah'ım öm­rü­nü...
Bu kızın  "Bu kız kendini biliyor"
Bu kızın "Bu kız kendini biliyor" Yüzü solgun gözü fersiz resimde Kirpiğin uçları yaş görünüyor Gördüklerim doğru ise cisminde Gönül mevsimleri kış görünüyor Günler üst-üstüne gelmiş ay olmuş Taksimat da gam-gasevet pay olmuş...
VİŞNE REÇELİNİ HİÇ SEVMEM (Hikâye Kitabı Tanıtımı)
Türk halk kültürü içerisinde hikâyenin yeri her zaman önemli olmuştur. Klasik Türk edebiyatındaki hikâye anlatımı modern zamanlarda da varlığını sürdürmeye, yeni ve nitelikli eserlerle devam etmektedir. Son dönemlerde gerek edebiyat dergilerinde...
BAŞKAN GÜRBÜZ İLE BİR AKŞAMÜSTÜ
İnsan, hangi konuda olursa olsun umudunu yitirmemelidir. Çünkü umutsuzluk, amansız bir hastalığın girdiği bünyeyi yok oluşa doğru sürüklemesi gibi insanı bir çıkmaza; bir kör kuyuya düşürür ki çıkabilene aşk olsun. Şu hayatta umutsuzluktan...
TERS YÜZ
Hasret bitsin diye çaldım kapını Gireyim diyorum girme diyorsun Gönül şehrindeki narin yapını Göreyim diyorum görme diyorsun Gökten yere inmez sevdanın atı Aşığın kararı demirden katı Mutluluğa ayarladım saati Kurayım diyorum kurma...
İKİ ÇOCUK
güleriz kaygısızca koşup oynarız cebinden çıkarıp üzüm kurusu verir ebem sek sek oynarız hadi, tamam dersin ip atlarız rüzgâr, saçlarını savurur birbirimize bakarız küsme hemen kör ebe de oynarız ya da al satarım bal satarım ustam ölmüş...
Eskiden
Hısım akraba konu komşuyla Bayramları bayram gibi yaşardık Kavgalı değildik yıldızla ayla Bayramları bayram gibi yaşardık Ayrılmazdı eski olan yeniden O vakitler denkti, gelene giden Kurtlar kuşlar pay alırken sevgiden Bayramları bayram...
MAH­ZUN MAH­ZUNİ
Eskiler, 'Bir adama beddua etmek isterseniz, ona; ‘Allah sana merhamet versin' deyin.” derlermiş. Merhamet! Taşımasını bilenler için ne büyük bir dert ne büyük bir sıkıntıdır. Düşünsenize; birinin canının yandığını bilseniz...
BİR KİTABIN HİKÂYESİ, İKİ KİTABIN YORUMU
'Kendi Penceremden Beş Ünlü Ozan” Ahmet Hamdi Tanpınar tanımlanması en güç kavramlardan biri olan hayat için, 'Hayat, ölüm için yazılmış bir kasideden başka bir şey değildir” der. El-hak doğru, doğru olduğu kadar da harika...
KIŞ DESTANI
Ne yaman geçerdi eskiden kışlar Adamlar değişti mevsim değişti Suda balık donar dallarda kuşlar Sarkardı damlardan buzdan oluklar Ne yaman geçerdi eskiden kışlar Küp-küpecik çatlatırdı soğuklar Fikir çözüldükçe soğuk çözüldü Kırağılar...
RÜZGÂRLA SERÜVENİM
Ömür kirmeninde eğrilen ipim Her rüzgâr esişte ben irkilirim Havaya savrulur ayrılan tüyüm Yandığım-donduğum zaman bilirim Kanatları hasret yüklü bir kuşum Rüzgâra direnir tüyüm-teleğim Ne fark eder bülbül, hüthüt, baykuşum Gurbet...
Elbistan’ın Hikâyesi Yeniden yazılıyor:
Nice yılların ihmaliyle devasa problemler yığınına dönüşen Elbistan, görkemli geçmişiyle şimdisi arasındaki çelişkiyi ne zaman giderecekti, hep merak etmişimdir. Bağrından bir Cennet nehrini çıkartan bu şehir, neden başkentlik yapmış...
ALTIN ÇIKINI
'Kalk efendi” diyerek dürtükledi hanımı. Daha sabahın körüydü ve Çakmak Mustafa uykusunu alamamıştı. Sıcacık yatağını bırakıp kalkası yoktu, yoktu ya dün geceden söz vermişti hanımına. Bugün, ne zamandan beri aralarında bitmez...
Telli Senem hikayesi ve Yazıcıoğlu Osman Ağa'nın ağıdı
Her biri bilinmez bir mezar şimdi. Mezar taşları ürpertir, ürkütür insanı. Ama beni, o hassas melteme bile dayanamayacak kadar haŞf vücutları, yüreklerinin çektikleri, katlandıkları ve yaşadıkları dillere destan, ateş dolu, acı dolu hayatları...
Beş Şair Geçti Tekir’den (Gezi)
Kelimelerin anlatmaya kıyamadığı şehirler vardır. Uçsuz bucaksız sahilleri yoktur ve içinden nehir de geçmez. Ama başı dumanlı dağları vardır, yalçın kayalıkları, uçurumları vardır ki en çok şairleri heyecanlandırır. Kekik kokar,...
Edirne'de şehid olan Hacı İbrahim Sezgin'e ağıt
Anadolu insanının hayatı acılarla doludur. Birinci dünya savaşında yitirdiği canların acısı yüreklerine oturmuş; Yemen, Trablusgarp, Çanakkale, Arap çölleri… Acı her yandan gelmiştir Anadolu'ya. Ve Anadolu kendisini, duygularını...
ELBİSTANLI ŞAİR ALİ AKBAŞ:
GÖÇ Sirkeci'den tren gider, Evim, barkım viran gider, Biz hep atla geçtik Tuna'dan, Böyle geçmedik avrat, uşak, Biz hiç böyle geçmedik, Tuna bizden utanır, biz Tuna'dan, Aldırma be Tuna'm, Yiğit çıplak doğar anadan, El­bis­tan,...