banner136
banner191
Ahmet Bulut
Ahmet Bulut
Yazarın Makaleleri
ŞU YA­ŞA­MAK
ŞU YA­ŞA­MAK Şunu getir bunu götür, İster çalış ister otur, An­la­ta­maz sıra satır, Ne zor imiş şu ya­şa­mak… Sen-se­ni etsen de heder, Te­cel­li edi­yor kader, Gâhi se­vinç gâhi keder, Ne zor imiş şu ya­şa­mak… Fani...
SUL­TA­NIM
SUL­TA­NIM Yü­rü­düm yo­rul­dum yan­mış çöl­ler­de, Senin için ey sev­gi­li Sul­ta­nım… Tü­ket­tin öm­rü­mü gur­bet el­ler­de, Senin için ey sev­gi­li Sul­ta­nım… Yü­re­ğim­de alev­le­nir ateş­ler, Has­ret...
SORDUM HAYATI
SORDUM HAYATI Sordum hayatı çocuktan, Daha küçük ufacıktan, Hazırdı cevabı çoktan, Dedi bir oyundur hayat… Sordum hayatı bir gence, Şöyle dalgın baktı önce, Durup düşündü kendince, Dedi maceradır hayat… Sordum hayatı fakire, Horca...
BABA DEMİŞLER
Adem Havva iki yarım bir bütün, Semaya yükselen ilahi sütun, Hakk'ın armağanı alınmaz satın, Rahmetin adına Baba demişler… Korur yavrusunu doğmadan daha, Yüceltir gönlünde çıkarır şaha, Kutsal sevgisine biçilmez paha, Şefkatin...
ANAM
ANAM Kalemle kelamla edemem tarif, Menzile yetiren yolumsun Anam… Yücedir makamın yanılmaz arif, Semaya açılan elimsin Anam… Seni anlamayan gâfildir demek, Göklerde Meleksin sularda Samek, Çiledir hayatın yaşantın emek, Hak terennüm eden dilimsin...
TÜRKİYEM
TÜRKİYEM Bir ger­çek var ölüm gay­rı­sı yalan, Al­da­nır mad­de­nin esiri olan, Zul­mün kıs­ka­cın­da ça­re­siz kalan, Kısık ses­li­le­rin sesi Tür­ki­ye'm… İnsa­noğ­lu Dünya denen tu­zak­ta, Oya­la­nır kayıp...
ÖFKE KÜPÜ TOP­LUM OLDUK
Öf­ke-hid­det küpü bir top­lum olduk, Azgın nef­si­mi­zi yen­sek di­yo­rum... Yi­tir­dik sev­gi­yi kin nef­ret dol­duk, Şey­ta­nın atın­dan insek di­yo­rum... Olup biten iz­le­ni­yor kay­gıy­la, Ha­li­miz­den söz edil­mez...
HAYIR GETİRE
HAYIR GETİRE Sar­kar­sa bu­lut­lar gök­ler­de gür­ler, Rah­me­te gark olur çat­la­mış çöl­ler, Ha­ra­mi var geçit ver­mi­yor yol­lar, Allah so­nu­mu­zu hayır ge­ti­re... Mutlu gö­nül­le­ri hüzün bü­rü­dü, Sevgi...
ELİ KANLI YAHUDİ
Kudüs yutacağın bir lokma değil, Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi... Dilerim kurduğun tuzakta boğul, Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi... Salya saçtın kudurdukça kudurdun, Filistin halkını yürekten vurdun, Hakk'ın gazabına uğrasın...
Filistin
FİLİSTİN Kadın erkek çocuk sabi, İman ehli Hak'ka tabi, Akan kanların hesabı, Sorulur birgün Filistin... Ana bacı saçın yolar, Ağlayanlar elbet güler, Bulanık aksada sular, Durulur birgün Filistin... Korkum yok Dünya devinden, Çekinmem...
KUL ŞAŞ­KIN
Kı­ya­me­tin alâ­me­ti olan­lar, Hancı şaş­kın yolcu şaş­kın yol şaş­kın... Ada­le­ti zail etti ta­lan­lar, İlim şaş­kın irfan şaş­kın kul şaş­kın... İhti­râs uğ­ru­na alı­nır can­lar, Hak­sız hayat bulur...
AHLAK KÜÇÜLDÜ
Ahtapot misali dünyayı sardı, Kötü tohumları mahsulün verdi, Özden yaralıyor toplumu ferdi, Her nesne büyürken ahlak küçüldü... Acınarak deyim gerçek bir sözü, Görüp dayanmıyor insanın özü, Nerde sevgi saygı silinmiş izi, Her nesne...
Beyler
BEYLER Tazimle yadetsek Ecdat sözüdür, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok beyler... Çok lafâ ne gerek sözün özüdür, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok beyler... Ayıdan post Gavurdan dost olmuyor, Attığın taş menzilini...
KURTULUŞ SENDE
Ey Rahmet mağfiret kurtuluş ayı, Özlenen menzile varılır sende... İhya eder seni yoksulu bayı, Tüm azgın yaralar sarılır sende... Yardımda yarışlar artar aşk ile, Bu duygular değişilmez köşk ile, Kardeşlikler yer bırakmaz müşkile,...
SEVDALIYIM
Ecdadımdan miras kaldın, Yurdum sana sevdalıyım... İnan beni benden aldın, Yurdum sana sevdalıyım... Karış karış toprağına, Ağaçtaki yaprağına, Mor sümbül kokan dağına, Yurdum sana sevdalıyım... Akışır ırmaklar çaylar, Bulunur...
KORONA KUDURDU
Sanırsın aç kurtlar sürüye daldı, Görünmeyen virüs nice can aldı, Kimseler evinden çıkamaz oldu, İnsanlığı esir etti korona... Fütursuzca istediğin seçiyor, Kilitlenmiş kapıları açıyor, Önüne geleni silip geçiyor, Nice Koç yiğidi...
DUYAN AĞ­LA­DI
Mer­hum Muh­sin YA­ZI­CI­OĞ­LU'nun Hakka yü­rü­yü­şü­nün 12. Yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le ka­le­me al­dı­ğım Duyan Ağ­la­dı şi­iri­mi siz­ler­le pay­la­şı­yor rah­met­le anı­yo­rum... Ya­zı­cı­oğ­lu...
BATI
Deve kuşu gibi başınız kumda, Kıçınız leş gibi kokuyor Batı... Kimsesiz garipler mihnette gamda, Tezgâhınız zulüm dokuyor Batı... Döneksiniz Dünya sizi biliyor, Pis hırsınız barışa gem vuruyor, Tefrikanız parçalayıp bölüyor, Oluk...
ŞEHİDİM
ŞEHİDİM Sana dokunanın kırılsın eli, Sürünsün bedeni lâl olsun dili, Peygamber torunu Fâtıma gülü, Hazreti Hüseyin soyun Şehidim... Sen ölmedin sana kıyanlar öldü, Sevdi Yaratanım huzura aldı, Kirletilmiş Dünya gölgende kaldı, Ta!Arşa...
EFENDİM
Hesabı var el vuramam harama, Helal lokma merhem olur yarama, Nolur yanlış yerde bir dal arama, İslam tutunacak daldır efendim... Arif elin oğlu inceler tartar, Bulursa fırsatın sanmaki örter, Vicdanen rahat ol yeterde artar, Eksik gedik arar eldir...
BOŞ
Hak'tan hakikatten haberin yoksa, Dünyalar dolusu mallarında boş... Gece gündüz gözlerinden yaş aksa, Heyhât türlü türlü hallerinde boş... Kurtarmaz insanı ne şan ne şöhret, Kula sermayedir Dünya ve Ahret, Korkulu ölümden almazsan...
USANDIM DÜNYA
Yaşadım bağrında tanıdım seni, Yazından kışından usandım Dünya... Ne yaptıysam yordun alt ettin beni, Toprağın taşından usandım Dünya... Sana uyanları arar bulursun, Onlarla kaynaşır mutlu olursun, Verdiğinden fazlasını alırsın,...
NASIL EDEM
Kaynayan Kazan'ı andırır Dünya, Nasıl edem nere gidem gardaşım? Sözde barış derler boş hâyâl rüya, Nasıl edem nere gidem gardaşım? Beşer bu ya akıl almaz her iş var, İnsan farklı türlü türlü görüş var, Evde avrat dışta...
BEN ŞAİRMİYİM
İnsanlığa gel gel diye çağıran, Cennet mekan olsun onu doğuran, Pak ruhunu Hakk aşkıyla yoğuran, Mevlana'lar şair ben şair miyim? Karış karış gezdi vatanı Yurdu, Çileden mihnetten bir hayat ördü, Varlığı yokluğu sevgide gördü,...