banner136
banner191
Ahmet Bulut
Ahmet Bulut
Yazarın Makaleleri
YİTİRİN BENİ (Ken­di­si­ne Yaz­dı­ğı Ağıt)
Şa­ir­ler ken­di­ne yakar ağıdı Ve­rin­de ya­za­yım kalem kâ­ğı­dı Ce­na­zem, yı­ka­nıp yundu so­ğu­du Haydi, Ga­rip­lik'e gö­tü­rün beni Sesi güzel olan ver­sin se­lâ­mı Ona ben­den selam, Allah ke­la­mı...
NOLDU SANA
Yaz kış demez gece gün­düz ko­şar­dın, Başı boz du­man­lı dağ­lar aşar­dın, Aciz­li­ğe tem­bel­li­ğe şa­şar­dın, Noldu sana tut­maz oldun diz­le­rim? Gö­ze­tir­din bil­me­yen­le bi­le­ni, Dost gö­rü­nüp düş­man...
NEDEN OR­TA­DO­ĞU
Fır­tı­na­lar bu böl­ge­de ko­pu­yor, Neden Or­ta­do­ğu başka yer değil… Süper güç­ler di­le­di­ğin ya­pı­yor, Neden Or­ta­do­ğu başka yer değil… Yıl­lar yılı sürüp gi­di­yor bu hal, Ar­tı­yor acı­lar kal­ma­dı...
ARA BU­LUR­SUN
Kıy­dı­ğın her insan unut­ma can­dır, Üf­le­me yan­gı­nı su ile sön­dür, Gönül evi kırk ka­pı­lı bir han­dır, Sev­giy­le gir açık kapı bu­lur­sun… Düş­mez attan de­ne­yim­li sü­va­ri, Yiğit çoban kurda ver­mez...
BÜTÜN BİLDİĞİMİZ 
Şu kürre'i arzda mü­kev­ve­nat­ta, Haddi aşıp ısrar etme inat­ta, Eşsiz eser şu muh­te­şem sa­nat­ta, Bütün bil­di­ği­miz bil­me­di­ği­miz… Öl­çül­mez bi­çil­mez son­suz her yanı, Usa­nıp yo­rul­ma sen seni...
KÜSME HA KÜSME
KÜSME HA KÜSME Nefsin kıskacında benlik taslayıp, Dünya metaıyla gönül süsleyip, Şerrin potasında günah işleyip, Küfrün tuzağına düşme ha düşme… Yürü gözyaşıyla Hakk'ın arşına, Yönsüzler girmesin gönül çarşına,...
CİĞERİMİZ KAVRULDU
CİĞERİMİZ KAVRULDU Ecdat emaneti Vatan yanıyor, Yara derin kanadıkça kanıyor, Şarlatanlar ne yaptığın sanıyor, Şer güçler Vatanı yakıyor beyler… Bunca rezalete akıl şaşıyor, Hain güruh gün gün haddi aşıyor, Ağaçta insanda bir...
BİZİM İNSA­NI­MIZ
BİZİM İNSA­NI­MIZ Özü sözü içi dışı ruhu bir, Bizim in­sa­nı­mız ne güzel insan… Do­ğuş­tan ge­li­yor ya­ra­tı­lış hür, Bizim in­sa­nı­mız ne güzel insan… Sof­ra­sın­da ga­ri­ba­nı do­yu­rur, Hak­sı­za...
ŞU YA­ŞA­MAK
ŞU YA­ŞA­MAK Şunu getir bunu götür, İster çalış ister otur, An­la­ta­maz sıra satır, Ne zor imiş şu ya­şa­mak… Sen-se­ni etsen de heder, Te­cel­li edi­yor kader, Gâhi se­vinç gâhi keder, Ne zor imiş şu ya­şa­mak… Fani...
SUL­TA­NIM
SUL­TA­NIM Yü­rü­düm yo­rul­dum yan­mış çöl­ler­de, Senin için ey sev­gi­li Sul­ta­nım… Tü­ket­tin öm­rü­mü gur­bet el­ler­de, Senin için ey sev­gi­li Sul­ta­nım… Yü­re­ğim­de alev­le­nir ateş­ler, Has­ret...
SORDUM HAYATI
SORDUM HAYATI Sordum hayatı çocuktan, Daha küçük ufacıktan, Hazırdı cevabı çoktan, Dedi bir oyundur hayat… Sordum hayatı bir gence, Şöyle dalgın baktı önce, Durup düşündü kendince, Dedi maceradır hayat… Sordum hayatı fakire, Horca...
BABA DEMİŞLER
Adem Havva iki yarım bir bütün, Semaya yükselen ilahi sütun, Hakk'ın armağanı alınmaz satın, Rahmetin adına Baba demişler… Korur yavrusunu doğmadan daha, Yüceltir gönlünde çıkarır şaha, Kutsal sevgisine biçilmez paha, Şefkatin...
ANAM
ANAM Kalemle kelamla edemem tarif, Menzile yetiren yolumsun Anam… Yücedir makamın yanılmaz arif, Semaya açılan elimsin Anam… Seni anlamayan gâfildir demek, Göklerde Meleksin sularda Samek, Çiledir hayatın yaşantın emek, Hak terennüm eden dilimsin...
TÜRKİYEM
TÜRKİYEM Bir ger­çek var ölüm gay­rı­sı yalan, Al­da­nır mad­de­nin esiri olan, Zul­mün kıs­ka­cın­da ça­re­siz kalan, Kısık ses­li­le­rin sesi Tür­ki­ye'm… İnsa­noğ­lu Dünya denen tu­zak­ta, Oya­la­nır kayıp...
ÖFKE KÜPÜ TOP­LUM OLDUK
Öf­ke-hid­det küpü bir top­lum olduk, Azgın nef­si­mi­zi yen­sek di­yo­rum... Yi­tir­dik sev­gi­yi kin nef­ret dol­duk, Şey­ta­nın atın­dan insek di­yo­rum... Olup biten iz­le­ni­yor kay­gıy­la, Ha­li­miz­den söz edil­mez...
HAYIR GETİRE
HAYIR GETİRE Sar­kar­sa bu­lut­lar gök­ler­de gür­ler, Rah­me­te gark olur çat­la­mış çöl­ler, Ha­ra­mi var geçit ver­mi­yor yol­lar, Allah so­nu­mu­zu hayır ge­ti­re... Mutlu gö­nül­le­ri hüzün bü­rü­dü, Sevgi...
ELİ KANLI YAHUDİ
Kudüs yutacağın bir lokma değil, Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi... Dilerim kurduğun tuzakta boğul, Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi... Salya saçtın kudurdukça kudurdun, Filistin halkını yürekten vurdun, Hakk'ın gazabına uğrasın...
Filistin
FİLİSTİN Kadın erkek çocuk sabi, İman ehli Hak'ka tabi, Akan kanların hesabı, Sorulur birgün Filistin... Ana bacı saçın yolar, Ağlayanlar elbet güler, Bulanık aksada sular, Durulur birgün Filistin... Korkum yok Dünya devinden, Çekinmem...
KUL ŞAŞ­KIN
Kı­ya­me­tin alâ­me­ti olan­lar, Hancı şaş­kın yolcu şaş­kın yol şaş­kın... Ada­le­ti zail etti ta­lan­lar, İlim şaş­kın irfan şaş­kın kul şaş­kın... İhti­râs uğ­ru­na alı­nır can­lar, Hak­sız hayat bulur...
AHLAK KÜÇÜLDÜ
Ahtapot misali dünyayı sardı, Kötü tohumları mahsulün verdi, Özden yaralıyor toplumu ferdi, Her nesne büyürken ahlak küçüldü... Acınarak deyim gerçek bir sözü, Görüp dayanmıyor insanın özü, Nerde sevgi saygı silinmiş izi, Her nesne...
Beyler
BEYLER Tazimle yadetsek Ecdat sözüdür, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok beyler... Çok lafâ ne gerek sözün özüdür, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok beyler... Ayıdan post Gavurdan dost olmuyor, Attığın taş menzilini...
KURTULUŞ SENDE
Ey Rahmet mağfiret kurtuluş ayı, Özlenen menzile varılır sende... İhya eder seni yoksulu bayı, Tüm azgın yaralar sarılır sende... Yardımda yarışlar artar aşk ile, Bu duygular değişilmez köşk ile, Kardeşlikler yer bırakmaz müşkile,...
SEVDALIYIM
Ecdadımdan miras kaldın, Yurdum sana sevdalıyım... İnan beni benden aldın, Yurdum sana sevdalıyım... Karış karış toprağına, Ağaçtaki yaprağına, Mor sümbül kokan dağına, Yurdum sana sevdalıyım... Akışır ırmaklar çaylar, Bulunur...
KORONA KUDURDU
Sanırsın aç kurtlar sürüye daldı, Görünmeyen virüs nice can aldı, Kimseler evinden çıkamaz oldu, İnsanlığı esir etti korona... Fütursuzca istediğin seçiyor, Kilitlenmiş kapıları açıyor, Önüne geleni silip geçiyor, Nice Koç yiğidi...