GÖNÜL EHLİ DOSTLAR, OLUR YA; BİLMEDİKLERİ VARSA BİLSİNLER; OKUYUP İBRET ALSINLAR DİYE-43-

GÖNÜL EHLİ DOSTLAR, OLUR YA; BİLMEDİKLERİ VARSA BİLSİNLER; OKUYUP İBRET ALSINLAR DİYE-43-

Peygamberler tarihi, cilt: 2, sayfa: 137-138, 139, 140

Geçen sayının devamı

Bunun üzerine kral; Hz. İlyas'a kızdı. O anda, kralın yanına bir topluluk gelmişti. O'na: "Sen, delâlet ve boş şeyden başkasına dâvet olunmuyorsun?! Sen de, kralların taptığı şu putlara tap! Üzerinde bulunduğun dini bırak!" dediler. Bunun üzerine, kral bir gün:

"Eyy!.İlyas! Vallahi, ben senin, dâvet ettiğin şeyin, boş olmaktan başka bir şey olmadığını görüyorum!." dedi ve Allah İsrailoğulları; krallarından, Allah'ı bırakıp, puta tapanları birer birer sayarak: "Onlar da bizim gibi yiyor, içiyor ve nimetler içinde hüküm sürüyor!. Senin bâtıl ve boş dediğin din ve inanışları, onların dünyasından hiç bir şey eksiltmiyor. Kendimizde ise, onlara nazaran, bir üstünlük görmüyoruz!" deyince, Hz. İlyas'ın:

"Başının saçı ve vücudunun tüyleri ürperdi, dikenleşti: "İnnâlillâh ve İnnâ ileyhi râciûn-Bizler, Allah'ın kullarıyız ve O'na dönücüleriz!" diyerek kralın yanından ayrıldı. Kral da, putlara tapan öteki arkadaşlarının yaptıklarını yaptı, Allah'ı bırakıp, putlara taptı. Sonra da; Hz. İlyas'ı öldürmeğe kalkıştı.

Bunun üzerine, Hz. İlyas; dağlarda ve mağaralarda 7 yıl gizlendi. Yerdeki bitkilerden ve ağaçlardaki meyvelerden yiyerek yaşadı. Kral, O'nu, yakalatmak için, adamlar saldı ise de, ele geçirmeğe muvaffak olamadı.

Hz. İlyas, kralca arandığı sırada, bir gece, İsrail oğullarından bir kadının evine sığınmış, saklanmıştı. Kadının, Elyesa'b, Ahtup adındaki oğlu çok hasta idi. Hz. İlyas'ın duasıyla iyileşince; Hz. İlyas'a iman ve onun peygamberliğini tasdik edip, artık, onun yanından ayrılmadı. Hz. İlyas nereye giderse, o da birlikte giderdi. Hz. İlyas hayli de yaşlanmıştı. Elyesa Aleyhisselâm ise yetişmiş bir gençti. Hz. İlyas Peygamber, İsrailoğulları’nın azdıklarını görünce:

"Ey Allahım! İsrailoğulları, Seni, tanımamağa, Senden başkasına tapınmağa başladılar. Nimetlerinden, onlara verdiklerini değiştir!. Allah'ım, onlardan yağmuru tut!" Diye DUA etti. 3 Yıl yağmur yağmadı. Büyük ve küçükbaş hayvanlar, böcekler, ağaçlar; kuraklıktan mahvoldu. İnsanlar: çok şiddetli bir kuraklık ve darlık içine düştüler. Hz. İlyas, İsrailoğulları’nın yanına varıp, onlara:

"Siz, kuraklıktan, darlıktan mahvoldunuz. Ehli, vahşi hayvanlar, kurtlar, kuşlar, böcekler, ağaçlar da, sizin hatalarınız yüzünden mahvoldular. Siz, boş şey üzerinde aldanıp duruyorsunuz!

Eğer, bu fiilinizden dolayı, Allah'ın, size gazap ettiğini, kendisine yalvardığınız ve hak ve hayırlı olduğunu söylediğiniz putların, öyle olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, onları çıkarınız ve kendilerine yalvarınız. Eğer, onlar, sizin duanızı kabul ederlerse, dediğiniz gibi, onlar haktır. Şayet, onlar, bunu yapamazsa; biliniz ki, Siz, boş bir şey üzerindesinizdir. Ondan, hemen sıyrılınız. Ben de; üzerinizdeki belânın kaldırılması için, DUA edeyim" dedi. Onlar:

"Sen, insaflı davrandın!" dediler. Hemen putlarını çıkartıp, onlara yalvardılar. Kendilerinin ne duaları kabul olundu, ne de, üzerlerindeki belâ kaldırıldı. Delâlette ve boş bir şey üzerinde bulunduklarını anladılar.

Onlar; "Ey İlyas! Biz mahvolduk. Allah'a, bizim için dua et!" dediler. Hz. İLYAS da, onların üzerlerindeki belânın kaldırılması ve yağmura kavuşmaları için; Allah'a DUA etti! Allah'ın izniyle, denizin arkasından; kalkan gibi bir bulut çıkarıldı. Ona bakıp durdukları sırada, buluttan iri damlalı yağmur atıştırmağa ve sonra da, çoğalmaya başladı ve sonunda, Allah, yağdırdığı yağmurla, onları kuraklıktan kurtardı. Kuraklıktan yanıp kavrulmuş olan yurtları canlandırıldı, içinde kıvrandıkları belâ, üzerlerinden kaldırıldı.

Fakat, onlar; ne putperestlikten ayrıldılar, ne de Hakk'a döndüler. Hz. İlyas Peygamber, onların, böyle küfürlerinde direndiklerini gördüğü zaman, artık ruhunu kabzetmesini, onlardan kurtarıp, rahata kavuşturmasını, Rabbinden diledi.

Kendisine: "Filân günü bekle!, Filân yere git, orada sana gelecek şeyi, ateş gibi renkli hayvanı gördüğün zaman, ona bin, ondan korkma!" buyruldu. Gidilecek gün geldiği zaman; Hz. İlyas, yanında, Elyesa Aleyhisselâm olduğu halde, kendisine anılan ve gitmesi emrolunan yere gitti. At suretinde, ateş renginde, ateşten bir at gelip, Hz. İlyas'ın önünde durdu. Hz. İlyas, hemen, onun üzerine sıçrayıp bindi ve gitti. Hz. Elyesa arkasından: "Ey! İlyas, ey! İlyas: Bana ne emrediyorsun?!" diyerek seslendi.

Yüce Allah;" Hz. İlyas, Şam'a kaldırıldı, semaya değil!" buyurdu. Hz. İlyas; kilimini, gökten, bıraktı ki, bu kendisinin, onu, İsrailoğulları’nın üzerine Halife yaptığına bir alâmetti. Zaten, ayrılırken, onu, yerine bırakmış bulunuyordu. İlyas Aleyhisselâmın, hala sağ olup, her yıl Hac mevsiminde, Hızır Aleyhisselâmla buluştukları da rivayet edilir.

İlyas Peygamber gittikten sonra, Yüce Allah, Bâlebek kralı, kraliçesi ve İsrailoğulları üzerine, düşmanlarını, musallat ve muzaffer kıldı. Akılları başlarından gitti. Nereye gideceklerini, kaçacaklarını bilemediler.

Kral da, kraliçede, sahibini öldürüp, gasp ettikleri bostanda öldürülerek bırakıldılar. Etleri dökülünceye, kemikleri çürüyünceye kadar, cesetleri orada kaldı.

Yüce Allah, İlyas Aleyhisselâm hakkında şöyle buyurur: "Biz, ona, sonra gelen (Peygamberler ve ümmet)ler içinde, (İyi bir nam) bıraktık. Bizden selâm İlyas'a!. Şüphe yok ki: Biz, iyi hareket edenleri, böyle mükafaatlandırırız. Gerçekten, O, Mümin kullarımdandı!"

O'na ve bütün peygamberlere selâm olsun!"

-SON-

GELECEK SAYIDA; ELYESA PEYGAMBER- İnşallah!

KISA KISA HABERLER, BÂZILARINDA DA (esprili-şakamsı, güldürücü) YORUMLAR:

KONU: ARI KOVANI YANMASI:

-Kızılcaoba Mahallesi, Taşoluk mevkiinde Arıcılık yapan Cuma TAT'ın, 15 yılın emeği ve birikimi olan 150 arı kovanı, bilinmeyen sebepten çıkan yangın sonucu, hepsi yanıp kül olmuş.

-Cuma kardeşe önce; "Cana gelen, mala gelsin" kapsamında, geçmiş olsun diyoruz. Belli ki, bu durum, sizin, yani aileniz için, maddî yönden, bir yıkımla karşılaşmışsınız.

Var olsun; Yüce Devletimiz ve de yöneten değerli şahsiyetler; böyle, afete uğrayanlara, yardım elini uzatarak, ilgili fondan yardımda bulunmaktadır. Çünkü bu Devletimizin başkomutanı; "Kimsesizlerin, kimsesi" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN!

O kapıyı çalarsanız, sanıyoruz ki, boş dönmeyip, maddi yönden açılan yaranız sarılır kanaatindeyiz. Hatırlatalım dedik! Maasselâm! Kal sağlıkla.

KONU SAHTEKÂRIN BULUNMASI:

-Elbistan Küçük Sanayi sitesinin bir tamirhanesinde, çırak olarak çalışmakta olan, 18 yaşında, henüz; dükkân adresini bilemediğimiz Ömer DOĞAN, bir yıldan beri biriktirdiği 2 bin liraya, internetten sipariş verdiği cep telefonu yerine, Kargo ile gelen paketin içinden 2-3 adet çanta çıkmış. Modern bir sahtekârlık...

-Hem üzücü, hem de düşündürücü... "Neden mi düşündürücü?" diye sorarsanız;

"Bu ve bu gibi birçok suçlara, YÜCE MECLİSE SEÇEREK GÖNDERDİĞİMİZ Sayın Vekillerimizin, caydırıcı ceza kanunu çıkartmadıkları için düşündürücü"

Bu, dolandırıcılık tuzağına düşen gencimize tavsiyemiz; elindeki sipariş verdiğin adres ile, vakit kaybetmeden, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına, bir dilekçe ile baş vur. Bu sahtekâr, dolandırıcılık tuzağını yurt dışından yönetmiyor, İstanbul adresi belli ise; Mülkün temeli olan ADÂLET, onu; polise yakalatır, Elbistan'a getirterek, sorgusundan sonra tutuklar sanıyoruz! Bu durum: diğer dolandırıcılara, kapkaççılara, hırsızlara ve benzeri suçu sanat edinenlere ders olur diye düşündük... Hatırlatalım dedik, o gencimize.

Maasselâm, kal sağlıkla: Ömer Doğan gencimiz.

KONU PANCAR FİYATI:

-Pancar alım fiyatı 800 TL olarak açıklanmış.

-Pancar ekicisi çiftçi kardeşlerimize bir destek. Hayırlı olsun derken, Yüce Devletimizi yöneten muhterem şahsiyetler, eli öpülesi çiftçilerimize, bilindiği gibi, çeşitli yönlerden destek vermekte, hatta, vaki bağışlarda da bulunmaktadır.

Böyle Devlet, böyle devlet yöneticilerin; DARISI DOST ülkeler başına, duamız.

KONU: ODA BAŞKANINDAN, TARTI MUAYENE UYARISI:

-Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı, hemşerimiz Kemal Şahin; 2 yılda bir tazelenen terazi ve tartı âletlerini, zamanında muayene ettirmeyenlere, 2 bin 102 TL ceza yazılacak açıklama ve uyarısında bulunmuş!..

-Odaya kayıtlı üyelerinin gönlünü kazandığından dolayı, son seçimde yine güven tazeleyen Kemal Şahin kardeşimizin, tüm ilgili esnaf ve bakkal kardeşlerimizin bu çağrısına derhal ve de mutlaka uymaları, aksi halde, bayağı ağır para cezasına çarpılmamalarını, biz de yerel basın olarak hatırlatalım dedik. Kemal Şahin kardeşe de, başarısının artarak devamını Allah'tan dileriz.

Maaselâm. Kalın sağlıcakla ve de DUALARIMIZLA.

KONU; ÇİFTÇİMİZE TARIM DESTEĞİ:

-ELBİSTAN, Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İsmail ÇİTİL; "Tarımsal Destekleme (Bağış) kapsamında; başvuruda bulunan bin 115 çiftçimize, 3 milyon 795 lira ödeneceği" açıklamasında bulunmuş. (Dile kolay, 3 milyon küsur lira)!

-Eyy! Sayın İsmail ÇİTİL Bey kardeş!

SIRTINIZI: evvel Allah'a, sonra Yüce Devletimize, dolayısıyla da; O, Yüce Devletin Başkomutanı, hele hele de, "KİMSESİZLERİN; KİMSESİ!" diye vasıflandırdığımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'A, O'nun emir ve talimatını alır almaz, derhal gereğine emir veren Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın PAKDEMİRLİ Beyefendiye verdiğiniz için, eli öpülesi Çiftçimize, bu ve buna benzer yardım ve destek vereceksiniz, çiftçimizin yüzünü güldüreceksiniz!

Maasselâm, kalın sağlıcakla ve de Dualarımızla!

.........................................................................................................................................................

MERKEZİ, FRANSA’NIN BAŞŞEHRİ PARİS’TE BULUNAN: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER; EĞİTİM-KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO) BAŞKANLIĞINA SESLENİYORUZ:

BİN 800 YIL ÖNCE YAŞANMIŞ ESHABÜ'L KEHF; MUCİZE OLAYIN ADAYLIĞININ KALDIRILIP; ASALETİNİN ONAYLANMASINI: BAŞTA AFŞİN OLMAK ÜZERE: KAHRAMANMARAŞ İLİ VE 11 İLÇESİ HALKI; SABIRSIZLIKLA, DEĞERLİ KURUMUNUZDAN BEKLEDİĞİNİ; SİZ MUHTEREM BEYEFENDİLERİN YÜKSEK BİLGİSİ VE TAKDİRLERİNE: SAYGILARIMIZLA ARZEDİYOR, LÜTFEN İLGİ BEKLİYORUZ:

UNESCO'NUN, Değerli Başkan ve Sayın üyeleri Beyler:

Şu bir gerçek ki, kutsal bir kurumun yöneticilerisiniz. Çünkü geçmişi bu güne, bu günü de yarına taşımakla, o günlerin insanlarına ışık tutmaktasınız. Bu konuda; "Var olun, sağ olun, siz ilim ve bilim ekibi beylere, Allah'tan uzun ömür diliyoruz: Afşin'in kardeş ilçesi; Elbistan’ın 64 yıllık yerel Gazetesi Elbistanın Sesi olarak! (-1-)

Muhterem Beyler:

Kutsal kitap İncil ve Kur'an-ı Kerim'de, uzunca hikâye edilen, bin 800 yıl önce yaşanmış olan mucizevi olay: kralın zulmünden kaçarak, 7 Allah dostu Yârenlerin sığınıp, 3 yüz 9 yıl uyudukları MAĞARA'nın, asaletinin tarafınızdan onaylanmasından sonra, dünyada geniş yankı uyandıracak, akın, akın gelip-ziyaret edip dönenler, sizlere de DUA edecektirler; böyle önemli bir kutsal makamı görmelerine vesile-sebep olduğunuz için.

Bu vesileyle, yineliyorum; başta Afşin ilçesi olmak üzere, Kahramanmaraş ve 9 ilçesi halkının; Siz Beyefendilere; saygı ile, kucak dolusu selâm, sevgi ve muhabbetlerini sunuyoruz derken; İlkbaharın başlangıcını takiben, Mayıs sonu Haziran ayları, ya da daha sonraki ayların birinde, Kutsal kurumunuzun Sayın Başkan ve Üyelerini, Yeşil Afşin'imize dâvet ediyoruz. Soframızda, leziz yemeklerin yanında, tadına doyamayacağınız Oğul balını hem yiyecek, hem de ikramımız olacak, ciğerpareleriniz- çocuklarınız ve Hanım Efendilerin de yemeleri için.

Maasselâm, Kalın sağlıcakla.

NOT: Eshabü'l Kehf'ten, önemli bilgiler içeren: UN SANDIĞI 7. Cilt Kitabımdan bir adet; hoş görünüze sığınarak, ekte sunuyorum.

( -1-) Afşin, daha önceki yıllar; Elbistan'ın Nahiyesi idi. Arının oğul vermesi misali: 1944 yılında, şimdi kardeş ilçe oldu! Eshabü'l Kehf Mağarası yerinin Afşin olduğunu, Avukat tuttum, Ankara'dan bir fizik profesörü, 2 de astronomi uzmanı bilirkişiliğinde, mahkeme ile tescil ettirdiğimi: bağışlayacağınızı umarak, yüksek bilginize arz ettim. Geniş bilgi, ekli kitabımda!

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Göçer - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.