BÜYÜK, ÇOK BÜYÜK;

Ev­re­ni şu gör­dü­ğü­müz dün­ya­dan iba­ret sa­nı­yo­ruz.. Oy­sa­ki evren ya­şa­dı­ğı­mız ge­ze­gen­den(dün­ya­dan) iba­ret değil .Bu se­bep­ten ka­inat­ta­ki den­ge­nin, ,kanun ve dü­ze­nin, kâ­ina­tın bü­yük­lük ve ku­sur­suz­lu­ğu­nu an­la­mak­ta zor­la­nı­yo­ruz.
"Yedi kat göğü bir­bi­riy­le uyum için­de ta­ba­ka ta­ba­ka ya­ra­tan O'dur. Rah­man'ın ya­rat­ma­sın­da hiç­bir dü­zen­siz­lik gö­re­mez­sin.
"Haydi çevir gö­zü­nü de bak, bir kusur, bir çat­lak­lık gö­re­bi­lir misin.? Sonra gö­zü­nü tek­rar tek­rar çevir de bak. Göz ara­dı­ğı ku­su­ru bu­la­ma­ma­nın yor­gun­lu­ğuy­la sana geri dö­ne­cek­tir"( Mülk Sû­re­si).
Madem söz gök­ten açıl­dı, biz de gö­zü­mü­zü göğe çe­vi­re­lim. Ora­lar­da ge­zi­ne­lim. Bü­yük­ler­den daha büyük, daha da büyük neler var gör­me­ye ça­lı­şa­lım.
İçinde bu­lun­du­ğu­muz ga­lak­si­miz olan Sa­man­yo­lu'nun için­de 200 - 300 mil­yar güneş bü­yük­lü­ğün­de yıl­dız var­mış.
Gü­ne­şin bü­yük­lü­ğü 1.5 mil­yon km.İçine 1 mil­yon 300 tane dünya sı­ğı­yor­muş
Ga­lak­si­miz­den bir uçtan bir uca ışık hı­zıy­la çık­ma­ya kalk­say­mı­şız 25 bin se­ne­de ancak kendi ga­lak­si­miz­den çı­ka­bi­li­yor­mu­şuz.(Bir ışık hızı sa­ni­ye­de 300 bin km. 1 sa­ni­ye­de dün­ya­nın et­ra­fı­nı sekiz defa tur­la­ma­sı de­mek­miş)
Bü­yük­ler­den büyük bir yıl­dız: Ja­onis Ma­jo­ris! Bu yıl­dı­zın bü­yük­lü­ğü insan ak­lı­nı oy­na­ta­cak cins­ten. O kadar büyük ki ,içine 7 de­sil­yon tane dünya sı­ğı­yor­muş. ( 7 ra­ka­mı­nın ya­nı­na 33 tane sıfır ata­rak oku­nu­yor.) Bü­yük­lü­ğe bakın ! Dün­ya­yı 1 cm.ça­pın­da sa­yar­sak bu yıl­dı­zın ça­pı­nın 6.5 km bü­yük­lük­te ol­du­ğu kıyas edil­miş.
Başka bir bü­yü­ğe gel­dik. Adı IC-1101 adın­da bir ga­lak­si. Tes­pit edi­le­bi­len en büyük ga­lak­si. Bizim ga­lak­si­miz­den 60 kat daha büyük. Bu ga­lak­si­nin için­de 100 tril­yon yıl­dız,300 tril­yon ge­ze­gen tes­pit edil­miş.
Ga­lak­si­mi­zin çapı 150 bin ışık yılı imiş.1 ışık yılı bir se­ne­de 9.5 tril­yon km yol alı­yor.(150 bin ×9.5 TRİLYON=???)
IC-1101 Ga­lak­si­si­nin ge­niş­li­ği 6 mil­yon ışık yılı.(Bizim ga­lak­si 150 bin ışık yılı , unut­ma­ya­lım).6 mil­yon× 9.5 tril­yon=????????Bu ga­lak­si­yi ışık hı­zıy­la 6 mil­yon se­ne­de ancak çı­ka­bi­li­yor­mu­şuz...
Uzay­da mil­yar­lar­ca yıl­dız, ga­lak­si ve ge­ze­gen­ler mev­cut. Her bi­ri­nin ağır­lık­la­rı, bü­yük­lük­le­ri fark­lı fark­lı­dır. Bun­lar uzay boş­lu­ğun­da di­rek­siz, düş­mek­si­zin ,sabit hızla dö­nü­yor. Ne bir­bi­ri­ne çar­pı­yor, ne bir­bi­ri­ne yak­la­şı­yor , ne de bir­bi­rin­den uzak­la­şı­yor­lar. Aynı yö­rün­ge­de bir sa­ni­ye bile dur­mak­sı­zın dönüp du­ru­yor­lar. Bu ku­sur­suz dü­ze­ni kendi ken­di­le­ri­ne nasıl sağ­lı­yor­lar acaba?
Ka­inat çok büyük. Ra­kam­la­ra sığ­ma­ya­cak kadar büyük! Bu kadar bü­yük­le­rin ya­ra­tı­cı­sı çok büyük ol­ma­lı ki böyle bü­yük­lük­ler ya­rat­sın!
De­ni­zin di­bin­de­ki bir mik­ro­or­ga­niz­ma­yı da IC-1101 ga­lak­si­si­ni de, top­rak­ta­ki ka­rın­ca­yı da, uçan kar­ta­lı da, vü­cu­muz­da­ki her bir hüc­re­yi de ... aynı anda sevk ve idare eden bir güç ol­ma­lı. Unut­ma yok, şa­şır­ma yok!
Bu ev­ren­de kü­çü­cük dünya ve dün­ya­nın için­de­ki kü­çü­cük ben. Kü­çü­cük değil bir "HİÇ" olan ben. Benim için ,bana so­rul­ma­dan ,sa­ya­ma­ya­ca­ğız ne ni­met­ler su­nul­muş değil mi? Bir ta­raf­ta ra­kam­lar­la bü­yük­lü­ğü­nü kav­ra­ya­ma­ca­ğı­mız yıl­dız ve ga­lak­si­ler, diğer yanda bir "HİÇ" olan ben. Bir 'HİÇ" olan benim bu kâ­inat­ta ne de­ğe­rim var ki güneş benim için doğup ba­tı­yor, arı ba­lı­nı, inek sü­tü­nü...​bana arz edi­yor. Göz, kulak, dil..için neler neler ya­ra­tıl­mış şöyle bir dü­şün­sek. Böyle de­ğer­li bir var­lık için dünya ya­ra­tıl­sın, her şey in­sa­na ikram edil­sin de bu ik­ram­la­rı sunan Zat bun­la­rın kar­şı­lı­ğın­da biz­den hiç­bir­sey is­te­me­sin. Ga­ye­siz, ba­şı­boş ya­şa­ya­lım. Sonra ölün­ce top­rak­ta çü­rü­yüp yok ola­lım öyle mi?
Senin ya­rat­tı­ğın kâ­ina­tı kav­ra­ya­ma­yan bey­nim, bu aciz, za­val­lı ben , bü­yük­ler­den de büyük SEN'İ nasıl an­la­ya­bi­li­rim? "Öyle büyük bir ka­inat ya­rat­tım ki bü­yük­lü­ğü­mün far­kı­na varın" demek is­te­yen bir ya­ra­tı­cı­ya ina­nı­yo­ruz.
“Ak­let­mez mi­si­niz, dü­şün­mez mi­si­niz, dü­şü­nen akıl­lar için de­lil­ler var­dır”

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hamdi Yüce - Mesaj Gönder

# göz, yol, söz, sevk

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.