TECRÜBE İLE SABİT -26-

Se­nin­ki de hiç ola­cak iş mi Hasan?!

El­bis­tan Ovası Tür­ki­ye’nin dör­dün­cü büyük ovası. İçinde üç ırmak kay­nar ve sa­lı­na sa­lı­na ge­çe­rek Ak­de­niz’e ula­şır. Her geç­ti­ği yeri cen­net­ten bir kö­şe­ye dö­nüş­tü­rür. Çünkü su ha­yat­tır. Bu üç ırmak –Ana kay­na­ğı El­bis­tan Pı­nar­ba­şı- bir­le­şe­rek daha bir coş­ku­lu akar. Aka­rak geç­ti­ği gü­zer­gâh­ta her ne varsa oraya hayat bah­şe­der. Geçip gi­de­me­di­ği yere de dev­let eli değer tü­nel­ler açı­la­rak Amik ovası su­la­nır.

Ne hik­met­se bu cen­net ır­ma­ğı, El­bis­tan ova­sı­nın için­den gö­zü­mü­zün içine baka baka ge­çer­de biz on­lar­dan ne bahçe su­la­rız ne de ekin.

Bu ova­nın için­den akıp üze­ri­ne fay­da­sı ol­ma­yan bu ırmak mı ve­fa­sız, yoksa bu du­ru­mu bölge in­sa­nı­na layık gören yet­ki­li­ler mi gay­rı­sı­na siz karar verin.

Murat ve Ka­ra­su ne­hir­le­ri­nin bir­leş­me­siy­le olu­şan, Or­ta­do­ğu’nun en uzun akar­su­yu Fırat, Tür­ki­ye’nin yanı sıra Su­ri­ye ve Irak’a da hayat ve­ri­yor. Fırat ır­ma­ğı her geç­ti­ği yere ol­duk­ça cö­mert dav­ra­nır­ken, Ker­be­la (10 Mu­har­rem 61-10 Ekim 680) da 70-80 metre me­sa­fe­de duran Hz. Hü­se­yin ve as­ha­bı­nın du­dak­la­rı su­suz­luk­tan çat­la­ma­sı­na rağ­men su ver­me­miş midir yoksa ver­di­ril­me­miş midir onda siz bulun gayrı.

Cey­han, Sö­ğüt­lü, Hur­man için­den akıp gi­der­ken yağ­mur du­ası­na çıkan ça­re­siz hal­kın çok ala­ca­ğı var bu ida­re­ci­ler­den çok…

Hasan Uçak El­bis­tan’ın Kü­çük­ya­pa­lak kö­yün­de (1950) dün­ya­ya gelir. Eği­ti­min öne­mi­ne ina­nan Hasan Uçak öğ­ret­men olur. Hem öğ­ret­men­lik yapar hem de yük­sek tah­si­li­ne devam eden Uçak, okulu bi­tir­dik­ten sonra bir müd­det­te Kay­ma­kam ola­rak görev yapar. Çe­şit­li ha­di­se­ler kar­şı­sın­dan, kay­ma­kam­lık­tan da ay­rı­la­rak 1980 yı­lın­da İstan­bul ba­ro­su­na bağlı avu­kat ola­rak kar­şı­mı­za çıkar.

Daha sonra 1984’de El­bis­tan’da avu­kat­lık ha­ya­tı­na devam eder.

Kay­ma­kam­lık bi­na­sı­nın bi­ti­şi­ğin­de­ki ad­li­ye bi­na­sı 1986 yı­lın­da o dö­ne­min Cum­hur­baş­ka­nı Kenan Evren ta­ra­fın­dan açı­lır. Yeni ad­li­ye bi­na­sı ya­pı­lın­ca es­ki­si uçu­ru­la­rak kay­ma­kam­lık bah­çe­si­ne ilave edil­di

El­bis­tan’da Rus buğ­da­yı eki­mi­nin haber ya­pıl­dı­ğı El­bis­ta­nın Sesi ga­ze­te­si o dö­nem­de de Meh­met Göçer ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­mak­tay­dı.

Kü­çük­ya­pa­lak ol­duk­ça kurak bir köy ol­ma­sı­na rağ­men Hasan Uçak’ta Rus buğ­da­yı eker. Eker ek­me­si­ne de gö­zü­nü bu­lut­tan, gön­lü­nü umut­tan ayı­ra­maz. Yağ­mur ya­ğar­sa buğ­da­yın ve­ri­mi yü­zü­mü­zü gül­dü­rür di­ye­rek için­de ye­şert­ti­ği ümi­di­ni ku­rut­mak is­te­mez.

Cey­han ır­ma­ğı­nın se­si­nin du­yul­du­ğu, El­bis­tan Ad­li­ye­sin­de avu­kat­la­ra ay­rı­lan oda­nın pen­ce­re­sin­den Avu­kat Hasan Uçak, arada bir ha­va­ya bak­mak­ta­dır.

Mes­le­ğe yeni adım atan Avu­kat Hasan Uçak’ın bunu sık sık yap­ma­sı, -mes­lek­te bir hayli tec­rü­be­li ve bir o kadar da muzip ta­ra­fı olan- Avu­kat Şi­rah­bil Ke­tiz­men’in dik­ka­ti­ni çeker. Ve;

‘Hay­ro­la Hasan Bey, öyle ikide bir pen­ce­re­den neye ba­kı­yor­sun’ diye sorar.

Hasan Bey’in; ‘Abi, Küçük Ya­pa­lak’a Rus buğ­da­yı ek­miş­tim. Bu sene su kıt, ekin de su is­ti­yor; ha­va­ya, yağ­mur yağ­maz mı ola diye ba­kı­yo­rum’ de­me­si üze­ri­ne,

Ke­tiz­men; ‘Al haaa… Se­nin­ki de hiç ola­cak iş mi Hasan? Hem solcu ol, hem Küçük Ya­pa­lak’a Rus buğ­da­yı ek, hem avu­kat ol, hem de Allah’tan yağ­mur bekle. der.

Oda­nın uzun­la­ma­sı­na bir­kaç sefer gidip gelen Ke­tiz­men, Hasan Bey bu senin de­di­ğin iş eş­ya­nın ta­bi­atı­na ay­kı­rı­dır...’ di­ye­rek taşı ge­di­ği­ne kor.

Bu son söz­ler odada gü­lüş­me­le­re ve­si­le olur­ken, söz-soh­bet ehli olan Hasan Uçak’ın bi­la­ha­re bu ha­tı­ra­la­rı her nak­le­di­şi kah­ka­ha­lar­la kar­şı­lan­mış­tır.

Yıl: MS. 2021 hala ova susuz, biz hala göğe ba­kı­yor, yağ­mur bek­li­yo­ruz.

Su­sa­yan­la suyun ara­sı­na gi­ren­ler di­li­mi da­ma­ğı­mı ku­ru­yor benim.

Ku­ru­du dilim da­ma­ğım

Su­ba­şın­da su­su­yo­rum

Ses verir geçer ır­ma­ğım

Uta­na­rak su­su­yo­rum

Ker­be­la­dan Fırat geçer

Ka­ra­su’yla Murat geçer

Kö­roğ­lu’nun öy­kü­sün­de

Ayvaz ile kırat geçer

Ka­ran­lık­ta dü­şü­yo­ruz

Ya­lan­lar­dan üşü­yo­ruz

Su akı­yor biz ba­kı­yor

Öyle böyle ya­şı­yo­ruz

Su için­de kal­dık susuz

Anı­mız yok­tur kay­gu­suz

Topuk çat­lak eller nasır

Ge­ce­miz geçer uy­ku­suz

Ta­ri­fi yok kay­gı­mız var

Hu­du­du yok say­gı­mız var

Ak­lı­mız­la alay etmen

Biz in­sa­nız duy­gu­muz var

Hi­kâ­ye­miz sürüp gider

Ge­le­ni­miz görüp gider

Kara baht­lı Gö­zü­ka­ra’m

Def­te­ri­ni dürüp gider

Ez­cüm­le: yer­den su kay­nar­ken gök­te­ki bu­lu­ta umut bağ­la­yan­la­rın, imam Hü­se­yin’den farkı ok atıl­ma­yı­şı­nın dı­şın­da terk edil­dik­le­ri kader aynı değil mi? Sizce de…

Bu anek­dot, Meh­met Gö­zü­ka­ra ta­ra­fın­dan, 28.​VI.2016 ta­ri­hin­de mer­hum Avu­kat Şi­rah­bil Ke­tiz­men’in (1932-01 Ka­sı­m­2019) ağ­zın­dan der­len­miş­tir.01 Kasım 2021 ta­ri­hin­de Hasan Uçak (1950)’a teyit et­ti­ri­le­rek ka­le­me alın­mış­tır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Gözükara - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

14

Durmuş Öztürk - Mehmet hocam ne kadar güzel bir yazı ve ne kadar güzel bir şiir.. yüreğine sağlık...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
13

Hacı Aygün - Gönlüne sağlık kalemin kavi olsun çok güzel bir anektot olmuş arkadaşım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
12

Ramazan Zincirkıran - Memet abi çok güzel yazmızsin dillerine sağlık av şirahbil beyde taşı gediğine oturtturmuş dillerinize sağlık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
11

H. Hüseyin Yıldız - Ağzına yüreğine sağlık çok doğru söylüyorsun Mehmet kardeşim. Yani buradan 3 tane ırmak'ın akması ve ovanın susuz kalması olacak iş değil. İnşAllah gözleri açılır da buralara da bir baraj yaparlarda sularlar ovayı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
10

Ali Demir - Hocam diline yüreğine sağlık çok yerinde bir konuyu işlemişsiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
09

Aykut Yıldırım - Hikaye yüzümüzde tebessüm ile ifade buldu, emeğinize sağlık...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
08

Sezai Çiçek - Üstadım, hikayenin kaynağı da belirtilerek anlatılması da güzel bir davranış ve olgunluk örneği olması hasebiyle bizlere de yol gösteriyorsunuz. Şiir de hikayeye ayrı bir güzellik katmış. Gönlünüze sağlık. Hürmet ederiz...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
07

Kadir Köse - Allah yöneticilerimize basiret versin Üstadım. Gönlünüze sağlık...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
06

Ramazan - Bu kıssadan düşen üç elmanın yerlerini bulması dileğiyle...

Kalemine sağlık hocam.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
05

Ramazan - Bu kıssadan düşen üç elmanın yerlerini bulması dileğiyle..

Kalemine sağlık hocam.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
04

M:Emin ELAGÖZ - Güzel yorumun ile gülümsettin. Gönlüne sağlık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03
03

Abdülhalik Baykal - Ceyhan akar Elbistan'lı bakar. Elbistan'ın kaderi bu zor değişir. Seninde kalemin keskin olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 12:03