'UFUK­LAR ARDI BİZİM'

Ge­le­nek­sel halk şi­iri­miz adına umu­du­mu­zu ta­ze­le­yen şa­ir­le­ri­miz var iyi ki! Halk şi­iri­nin ye­ni­len­me­ye duy­du­ğu ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ma­ya yö­ne­lik bu ça­ba­lar bizi kül­tü­rü­müz adına he­ye­can­lan­dı­rı­yor açık­ça­sı. Şi­irin so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­le­nen bu soylu uğ­ra­şı emi­niz ki şiiri çok daha güzel yer­le­re ta­şı­ya­cak­tır. Bizim şi­iri­mi­zin çok uzak­lar­dan gelen esin­ti­si gibi bir se­rin­lik ve­ri­yor gö­nül­le­ri­mi­ze bu güzel şi­ir­le­ri oku­yun­ca.

Ya­yın­cı­la­rın halk şi­iri­ne pek değer ver­di­ği söy­le­ne­mez doğ­ru­su. Ya para kar­şı­lı­ğın­da ba­sar­lar bu şiiri ya da ta­ma­mıy­la ide­olo­jik se­bep­ler­le. Çoğu kez şa­ir­ler kendi im­kan­la­rıy­la bas­tı­rıp eşe dosta da­ğıt­mak du­ru­mun­da kalır eser­le­ri­ni. Kök­le­ri­ni Hoca Ahmet Ye­se­vi’den ve daha son­ra­sın­da Yunus Em­re­den alan ve bugün ya­şa­sa­lar­dı ne söy­ler­ler­di der­diy­le şiir üre­ten gö­nül­lü­le­rin ifa et­ti­ği hiz­me­tin, Türk’ün öz kül­tü­rü açı­sın­dan ne kadar büyük bir önem ta­şı­yor ol­du­ğu­nu ne yazık ki il­gi­li­ler ye­te­rin­ce tak­dir et­mi­yor­lar.

Vak­tiy­le step­ler­de ve boz­kır­lar­da kopuz eş­li­ğin­de adeta bir çığ­lık gibi yük­se­len se­si­mi­zin Meh­met Ali Kal­kan ho­ca­mın ka­le­min­de ye­ni­den hayat bul­du­ğu­nu söy­le­mek abar­tı­lı bir tes­pit­miş gibi gel­me­sin kim­se­ye. Şi­ir­le­ri okun­du­ğun­da bunu ra­hat­lık­la gö­re­cek­si­niz zaten. Daha önce ya­yın­la­dı­ğı ‘Gök Ara­dık Tuğ­la­ra’ isim­li şiir ki­ta­bı­nı oku­yan­lar tes­pit­le­ri­mi­zin ne kadar isa­bet­li ol­du­ğu­nu tak­dir ede­cek­tir. Şimdi de gö­nül­lü­le­ri­mi­zi abat eden, ufkun öte­le­ri­ni sor­gu­la­yan şi­ir­le­ri "Ufuk­lar Ardı Bizim" is­miy­le Ötü­ken ya­yın­la­rı ara­sın­da ye­ri­ni aldı. Sekiz yıl ara­dan sonra çıkan bu kitap, iyi kötü şiir yazan biri ola­rak beni zi­ya­de­siy­le se­vin­dir­di, ümit­len­dir­di…

Bu necip mil­le­tin kök­le­ri­ne işa­ret ede­rek, ya­rın­lar adına ümit aşı­la­yan Meh­met Ali Kal­kan hocam ‘Yunus gö­nül­lü, Yesi ma­ya­lı, kurt ne­fes­li, ma­ve­ra­dan sesli, ver­me­ye kur­gu­lu, ülkü dev­le­ri­nin kâ­ti­bi…’ me­sa­be­sin­de ta­şı­dı­ğı so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­ciy­le üre­ten bir şa­ir­dir. Üre­tir­ken de ka­li­te­den ödün ver­me­yen yö­nüy­le yeni nesle ön­cü­lük et­mek­te­dir.

Ehli bi­li­yor ki, "Kişi di­li­nin al­tın­da giz­li­dir."

Yani söy­le­ni­len söz, söy­le­ye­ni işa­ret eder.

Eli­miz­de­ki eser­den yola çı­ka­rak bak­tı­ğı­mız­da ser­ma­ye­si söz olan şa­irin, şiir ay­na­sın­da­ki yol­cu­lu­ğu­nu, ufuk­lar ar­dı­nı sa­hip­le­nen, gönül coğ­raf­ya­mı­zın göl­ge­de kalan kıs­mı­na ışık tu­ta­rak far­kı­na var­ma­mı­zı tem­bih­le­yen si­lu­etiy­le kar­şı­laş­mak­ta­yız. Milli duy­gu­la­rı ayak­ta tutma adına, dal­dı­ğı­mız derin uy­ku­lar­dan uyan­ma­mız için ge­rek­li re­çe­te­yi önü­mü­ze ser­di­ği ve Türk'ün kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­ni be­lir­le­di­ği ‘Kır­mı­zı­lar’ isim­li şi­iri­ni tak­dir­le­ri­ni­ze su­nu­yo­rum.

"Kır­mı­zı­lar”

Ku­ma­şı­mız aynı bizim,

Ayrı- gayrı yok ge­re­kir.

Da­ne­den bü­yü­mez üzüm,

Evvel emir kök ge­re­kir.

Kap do­luy­sa daha olmaz,

Ge­ce­ler gün­dü­ze kal­maz,

Su ta­şar­sa deniz dol­maz,

Daha deniz çok ge­re­kir.

Us­ta­sı­nı bilir çırak,

Da­lı­na tu­tu­nur yap­rak,

Yü­rü­me­ye kara top­rak,

Uçmak için gök ge­re­kir.

De­lin­me­sin yerin bağrı,

Gök­ten gel­sin kutlu çağrı,

Yay de­di­ğin eğri büğrü,

Ona, doğru ok ge­re­kir.

Ufuk­la­rı aşan­la­rın,

Kut'lu yola dü­şen­le­rin,

Gökle boy öl­çü­şen­le­rin,

Alın­la­rı ak ge­re­kir.

Ya ol­du­rur ya öl­dü­rür,

Ya ağ­la­tır ya gül­dü­rür,

Taşa değse toz kal­dı­rır,

Söz de­di­ğin dik ge­re­kir.

Ko­pu­zum­da çokça tel var,

Dokuz yönde dokuz yel var,

İki ayak iki el var,

İllâ ki baş tek ge­re­kir...

Ez­cüm­le;

Bu ki­ta­bı okur­ken tarih şu­uru­nun yanı sıra var olma mü­ca­de­le­si­nin kah­ra­man­la­rı ile ta­nış-ko­nuş olu­yor, el ele tu­tu­şa­rak Türk il­le­ri­ni ge­zi­yor­su­nuz.

Adıma im­za­la­ya­rak ta­ra­fı­ma gön­de­ri­len bu gü­zi­de eser için çok te­şek­kür edi­yor,

daha nice kıy­met­li eser­le­re imza at­ma­sı te­men­ni­siy­le selam, sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Gözükara - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

09

Ahmet Çetin Kavak - Arif Nihat Asya , Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Tarık Buğra, Dilaver Cebeci, Abdurrrahim Karakoç....

Yüreği vatan, lisanı destan bir nice Alperen gelip geçti bu cihandan.

Mehmet Ali Kalkan Beyefendi' nin şiir ve hâtırâlarını okudukça, o neslin devam ettiğini hissedip mutlu oluyoruz. Şükrediyoruz.

Ürettiği birbirinden kıymetli eserler sebebiyle bilge şairimizin, onun eserini hasbi ve muhabbetli bir gönülle tahlil eden sizin..

kaleminize, Yüreginize sağlık.

Muhabbetiniz daim olsun.

Nice eserlere inşAllah.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 12:44
07

Bünyamin Bozkurt - Şiir ve şairi şiirin yeri ve şairin durumunu ve gideceği yönü gösterir bir yazı eşliğinde tasavvuru olan bir şiir okudum şair e ve yazara teşekkür ederim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 12:44
06

Mehmet Postallı - Değerli Üstadlar gönlüne, diline sağlık, var olasın, huzurlu olasın, Selâm, sevgi ve dua ile...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 12:44
05

Kadir Köse - Şairimizin de sizin de gönlünüze sağlık Üstadım...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 12:44
04

Durdu Mehmet Erol Dönomaroğlu - Her iki şâiŕiďé kutluyorum

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 12:44
02

Halil İbrahim Kahraman - Hocalarımızı kutluyorum. Yüreğimize su serpen bir şiir. Bize bizi anlatan bir şiir. Var olasınız

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 12:44