SAYIN OKURLARIMIZDAN GELEN İSTEK ÜZERİNE, ESHABÜ'L KEHFLE İLGİLİ, (UNESCO)'YA BAŞVURU ARZUHALİMİZİ TEKRAR NEŞREDİYORUZ:

SAYIN OKURLARIMIZDAN GELEN İSTEK ÜZERİNE, ESHABÜ'L KEHFLE İLGİLİ, (UNESCO)'YA BAŞVURU ARZUHALİMİZİ TEKRAR NEŞREDİYORUZ:

MERKEZİ; FRANSA'NIN BAŞŞEHRİ PÂRİS'TE BULUNAN, Birleşmiş Milletler; Eğitim Kültür Örgütü (UNESCO) Başkanlığına sesleniyoruz:

Bin 800 yıl önce yaşanmış Eshabü'l Kehf; Mucize olayın adaylığının kaldırılıp; asaletinin onaylanmasını başta Afşin olmak üzere: Kahramanmaraş İL'i ve 9 İlçesi halkı sabırsızlıkla, Değerli Kurumunuzdan beklediğini; Siz Muhterem Beyefendilerin Yüksek bilgisi ve takdirlerine; saygılarımızla arz ediyor, lütfen ilgi bekliyoruz;

UNESCO'NUN, Değerli Başkan ve Sayın üyeleri Beyler;

Şu bir gerçek ki, kutsal bir kurumun yöneticilerisiniz. Çünkü geçmişi bu güne, bu günü de yarına taşımakla, gelecekte ki, o günlerin insanlarına ışık tutmaktasınız. Bu konuda; "Var olun, sağ olun, siz ilim ve bilim ekibi beylere, Allah'tan uzun ömür diliyoruz: Afşin'in kardeş ilçesi; Elbistan’ın 65 yıllık yerel Gazetesi Elbistanın Sesi olarak! (-1-)

Muhterem Beyler:

Kutsal kitap İncil ve Kur'an-ı Kerim'de, uzunca hikâye edilen, bin 800 yıl önce yaşanmış olan mucizevi olay: kralın zulmünden kaçarak, -7- Allah dostu yarenlerin sığınıp, 309 yıl uyuduklarından sonra, uyandıkları MAĞARA'nın, asaletinin tarafınızdan onaylanmasından sonra, dünyada geniş yankı uyandıracak, akın, akın gelip-ziyaret edip dönenler, sizlere de DUA edecektirler; böyle önemli bir kutsal makamı görmelerine vesile-sebep olduğunuz için.

Bu vesileyle, yineliyorum; başta Afşin ilçesi olmak üzere, Kahramanmaraş ve 9 ilçesi halkının; Siz Beyefendilere; saygı ile, kucak dolusu selâm, sevgi ve muhabbetlerini sunuyoruz derken; İlkbaharın başlangıcını takiben, Mayıs sonu Haziran ayları, ya da daha sonraki ayların birinde, Kutsal kurumunuzun Sayın Başkan ve Üyelerini, Yeşil Afşin'imize dâvet ediyoruz. Soframızda, leziz yemeklerin yanında, tadına doyamayacağınız Oğul balını hem yiyecek, hem de ikramımız olacak, ciğer pareleriniz- çocuklarınız ve Hanım Efendilerin de yemeleri için.

Maasselâm, Kalın sağlıcakla.

NOT: Eshabü'l Kehf'ten, önemli bilgiler içeren: UN SANDIĞI 7. Cilt Kitabımdan bir adet; hoş görünüze sığınarak, ekte sunuyorum.

(-1-) Afşin, daha önceki yıllar; Elbistan'ın Nahiyesi idi. Arının oğul vermesi misali: 1944 yılında, şimdi kardeş ilçe oldu! Eshabü'l Kehf Mağarası yerinin Afşin olduğunu, Avukat tuttum, Ankara'dan bir Fizik profesörü, 2 de Astronomi uzmanı bilirkişiliğinde, mahkeme ile tescil ettirdiğimi: bağışlayacağınızı umarak, yüksek bilginize arz ettim. Geniş bilgi, ekli kitabımda!

UNESCO'NUN SAYIN BAŞKAN VE ÜYELERİ BEYLER:

Yukarıda yazılı Türk'çeyi, çevirisi, kıymetli zamanınızı alacağını düşündüğümüz için: ÇEVİRİSİNİ YAPTIRDIĞIMIZ İNGİLİZCESİNİ DE, YÜKSEK BİLGİ VE TAKDİRİNİZE; SAYGIYLA SUNUYORUZ:

THIS IS A CALL TO THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO): THE PEOPLE OF KAHRAMANMARAŞ PROVINCE AND ITS NINE DISTRICTS, PARTICULARLY OF AFŞIN, WOULD KINDLY SUBMIT TO YOUR NOTICE THAT THEY LOOK FORWARD TO SEE THE ESHAB-I KEHF MIRACLE, WHICH TOOK PLACE 1,800 YEARS AGO, TO BE MOVED FROM THE TENTATIVE LIST TO THE WORLD HERITAGE LIST BY YOUR ESTEEMED ORGANIZATION AND REQUEST YOUR ATTENTION:

Esteemed Chair and Members of UNESCO:

You are the head of a sacred organization. You preserve the past within our present and carry our present into the future, and shed a light on the people of long-gone eras. We pray to God that you, the men of science and knowledge, will enjoy a long life on behalf of the sister district of Afşin, as the Elbistanın Sesi newspaper, the local newspaper of Elbistan for 64 years! (-1-)

Esteemed Gentlemen:

The Cave of Eshab-ı Kehf is mentioned in both the sacred Bible and the Quran, in which the seven companions of Allah fled the tyranny of the king 1,800 years ago and slept for 309 years. Once you add the Cave to the World Heritage List, the news will resonate around the world and the visitors will PRAY for you as you have enabled them to visit such a sacred site.

Therefore, I would like to reiterate that the people of Kahramanmaraş and its nine districts, and particularly of Afşin, would like to send you their highest and sincerest respects, regards, and love. We would like to invite you, the Esteemed Chair and Members of your Sacred Organization, to our Green Afşin as of early spring, in late May or June, or later as you desire. You and your dearest children and wives will be treated not only to scrumptious foods, but also to our delicious honey from the Oğul bee colony.

We look forward to hearing from you soon.

PS: Please kindly accept an excerpt from my book UN SANDIĞI – Series Seven, which elaborates on significant details about Eshab-ı Kehf.

(-1-) Afşin was once a subdistrict of Elbistan. However, as bees give birth to sons, it became a sister district in 1944! I have consulted a lawyer and registered the location of the Eshab-ı Kehf cave in Afşin in compliance with the expert opinions of one physics professor from Ankara and two astronomy experts, and have kindly submitted the report to your attention and notice. You can find further information on the matter in my attached book!

..................................................................................................................................................................

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'İN HADİSLERİNİ DİKKATLE OKUYALIM:

(kaynak, Abdulbâki Gölpınarlı'nın, Sahih-i Buhari, İbni Mâce ve benzeri önemli Hadis kitaplarından seçtiği ve de: "Hz. Muhammed ve Hadisleri" adı ile yayınladığı kitabı.

Bu bölümde Hz.Muhammed'in; imana, dine, mümine Müslümana ait sözleri toplanmıştır.

Bu sözlerle her biri, bu konuyu aydınlatan, dinin, imanın felsefesini yapan, müminle Müslümanın vasıflarını belirten sözlerdir.

69- İman 70 küsur kısımdır: En üstünü Allah'tan başka yoktur tapacak, en aşağısı da; yoldan halka eziyet veren şeyleri gidermektir. Utanmak da kısımlarından biridir.

70- İmanın olgunluğu; güzel huya sahip olmaktır.

71- Din öğüttür ancak.

72- Dinin başı, esası, Allah için, dini için, Peygamberi için, kitabı için, Müslümanların başlarına geçenler için ve bütün Müslümanlar için öğüttür.

73- Şüphe yok ki, bu din pek sağlam bir dindir. Din de yumuşaklıkla hareket edin.

74- Müslümanlık apaçıktır. İmansa yürektedir.

75- A, İnsanlar, gerçekten de, Allah'ın dini kolaydır, kolaylıktır.

76- Kolaylaştırın, dini belletirken, halkı güce koşmayın.

77- Din işinde ileri gitmeyin, geri de kalmayın; yaklaşın, müjde verin, bilinsin ki, hiç birinizin, işlediği iyilikler, yaptığı ibadetler cennete sokmak, hatta beni de; fakat Allah yargılar, rahmet eder de insan o suretle cennete girer.

78- Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahdine vefa etmeyenin dini yoktur.

79- İçinizden hiç biriniz, kendi nefsi için sevip dilediği şeyi mümin kardeşi hakkında da sevip dilemedikçe mümin olamaz.

80- Müminde iki şey birleşemez: Nekeslik ve yalan.

81- And olsun ki; kurtulmuştur, muradına ermiştir: deli-dolu doğru olarak inanan; özü doğru, sözü doğru, nefsi iyiden iyiye inanmış, yaratılışı düzgün, kulağı doğru sözü yerinde öğüdü duyar, işitir, gözü eğriyi-doğruyu görür kişi.

82- Müslüman Müslümanların elinden-dilinden selâmette olan kişidir.

83- Müslümanların; dilinden, elinden, selâmette oldukları kişi Müslümandır. Mümin de insanların, kendisinden canlarını, mallarını emin gördükleri adamdır.

84- Mümin için; güzel huydan daha güzel, daha iyi hiçbir şey olamaz.

85- Aldatan, hıyanette bulunan bizden değildir.

86- Zulümle bir şey elde eden adam bizden değildir.

87- Bizden değildir, küçüğümüze acımayan, büyüğümüzün hakkını bilmeyen. Bizden değildir bizi aldatan ve hiçbir kimse kendisi için sevip dilediği şeyi müminler için de sevip dilemedikçe mümin olamaz.

88- Gerçekten de inanan kişi tatlıdır, tatlıyı-tatlılığı sever.

89- Mümin şunu, bunu kınamaz; şuna, buna lânet okumaz; kötü söz söylemez, iyi söz söyleyince de gevezelik etmez.

90- Mümin, mümin kardeşinin aynasıdır.

91- Yanı başındaki komşusu açken, yemeğini yiyip karnını doyuran mümin değildir.

92- Şerrinden komşusu emin olmayan kişi mümin değildir.

93- Bize kılıç çeken bizden değildir.

94- Bize karşı silah taşıyan bizden değildir.

95- Mümin yüceliği, halktan bir şey ummamasındadır, halktan bir şey istememesindedir.

96- Şüphe yok ki inanan, ahlâkının güzelliğiyle, gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirenin derecesine ulaşır elbet.

97-Mü'min, insanların, malları-canları bakımından; kendisinden emin oldukları adamdır. Muhacir de hatalarından, suçlarından vaz geçen kişidir.

98- Mümin müminin kardeşidir, her halde ona öğüt vermekten vazgeçmez.

99- Mümin müminin kardeşidir, aynasıdır.

100- Mümin müminin aynasıdır; mümin müminin kardeşidir; onun ihtiyacını giderir, o yokken de ırzını- malını - şerefini, işlerine bakmak suretiyle onu korur.

101- Bir müminle buluşunca ona selâm veren mümin, taşları birbirini pekiştiren bir duvara benzer.

102- Mümin zekidir, anlayışlıdır, çekingendir.

103- Müminle kolay ulaşılır, mümin yumuşaktır; müminin eli açıktır.

104- Mümin başak gibidir adeta, bazı kere eğilir, bazı kere kalkar, doğrulur.

105- Mümin hurma ağacına benzer; ondan ne alırsan sana faydası dokunur.

106- Ettiği iyilik kimi sevindirir, kötülük de yerindirirse, odur mümin.

107- Mümine söven, kedisini helâk çukuruna atan kişiye benzer.

108- Müslümanlıkta zarar görmek de yoktur, zarar vermekte yok.

109- Şüphe yok ki; inanan kılıcıyla da savaşır, diliyle de savaşır.

110- İnanan kişinin anlayışından sakının; çünkü o, yüce Allah'ın nuruyla bakar, görür, anlar.

111- Adamın faydasız şeylerden vazgeçmesi, abes şeylerle uğraşmaması, güzel bir Müslüman olduğuna delildir.

-BU BÖLÜM SON-

Devamı gelecek sayıda inşallah!

……………………………………………….

GÖNÜL EHLİ DOSTLAR, BİLMEDİKLERİ VARSA BİLSİNLER; OKUYUP İBRET ALSINLAR DİYE -48-

Peygamberler tarihi, cilt: 2, s.154-155-156'lar:

Yukarıdaki başlık altında, Peygamberler tarihini yazmaya devam ediyoruz;

Önceki yazının son paragrafı: "Hz. Yunus, balığın karnında; 3 gün, 7 gün, hatta 40 gün kalmıştır." diye rivayetler var.

Balık; Hz. Yunus'u; Übülle'ye, Übülle'den sonra Dicle'ye, Dicle'den sonra da Ninevâ'ya kadar karnında götürüp kendisini, hasta bir halde, deniz sahiline bıraktı. Hz. Yunus'un vücudunun etleri ve kemikleri gevşemişti. Kendisi, yeni doğmuş bir çocuk gibi hareketsizdi. Bununla beraber, vücudunda hiçbir eksiklik yoktu. Yüce Allah; açık bir yerde yatan Hz. Yunus'ün üzerini, bacağı olmayan cinsden bir nebat, kabak bitirip onun geniş yaprakları ile gölgeledi ve kendisine güç kuvvet gelinceye kadar da; ondan süt damlattı. Hz. Yunus, bir gün, kabak bitkisinin yanına döndüğü zaman, onu kurumuş bulunca, üzülmüş ve ağlamıştı.

"Sen, bir bitki hakkında üzüldün ve ağladın da. Yüz bin ve daha ziyâde olan Ninevâ halkının toptan helâklerini istemiştin ve hiç üzülmemiştin!" denilerek kınandı. Yüce Allah, Hz. Yunus için, Yabani bir dağ keçisi de hazırlamıştı. Keçi ot ve yaprak yeyip, sabah-akşam gelir, bacaklarını; Hz. Yunus'ün üzerine ayırarak memesinden ona süt içirirdi. Hz. Yunus, iyileşinceye kadar keçi, böyle yapmaya devam etti, beslendi.

Yüce Allah, bundan sonra, Hz. Yunus'a; Kavminin yanına gidip tövbelerini, Allah'ın kabul ettiğini kendilerine haber vermesini emretti! Giderken bir çobana rastladı. "Ey delikanlı, sen nerelisin?" diye sordu. Çoban: "Ben, Yunus kavmindenim" dedi. Yunus; "Halleri nasıl?" diye sordu. Çoban: "Halleri iyi, Peygamberlerinin, yanlarına dönmesini umduklarını haber verdi. Yunus, Çobana: "Onların yanına döndüğün zaman; "Ben Yusuf'la buluştum. Kendisi, size selâm ediyor de!" dedi. Kral çobana; "Sen yalan söylüyorsun!" dedi; "Bunun dövülmesini emretti.

Çoban: "İki şâhit ver" dedi. Ertesi gün, şâhitleri, Yunus ile buluştuğu yere götürdü. O anda, yer dile geldi geldi: Çoban ile Yunus'un buluştuğunu haber verdi. Keçi de, dile geldi, Yunus ile çobanın buluştuğunu, aradaki ağaç da aynı haberi verdi. Çoban ve şâhitler geri dönüp, olayı doğrulayan bilgileri vermeleri üzerine, Kral; Çobanı yanına çekip oturttuktan sonra, birlikte dönüp Hz. Yunus'u, gizlendiği yerde buldular, sevindiler, ellerini-ayaklarını öptüler, alıp şehre götürdüler; O'na iman ettiler!

BU BÖLÜM SON:

Gelecek sayıda; Şemûyel Peygamberi yazacağız, inşallah!

…………………………………………………………

MÜKEVVENATIN YARATICISI YÜCE ALLAH'IN; SIRRI HİKMETLERİNDEN ANCAK BİNDE BİRİ AŞK'A DAYANAN: YAZIMIZ VE BÖLGEMİZ EDİP VE ŞAİRLERİ;

Şu bir gerçek ki, içinde aşk olmayan insan, hiç bir işte başarılı olamaz. Bu felsefeyi genişletirsek, büyük bir kitap olur kuşkusuz. Hemen bir kaçı; O insan evlenemez. Dahası, başlayacağı işe, o duygu olmayınca başlayamaz. Özetle, Tembelin tembeli olur. Tembellikten söz edilince, hatırıma bir anı, diğer deyimle bir hikâye geldi:

"Padişah, tembellere aylık bağlayacak" diye münâdi ilan eder. Gösterilen hangar, sözde tembellerle dolar. Uç kısmından ateşleyip tutuşturulur, yanmaya başladığını görenler kaçar, ancak 3 kişi kalır. Biri sigarasını yakmak için, arkadaşından ateş isteyince, "Ne acele ediyorsun?, Az sonra ateş yanımıza gelecek" dediğini duyan görevliler, bu üç kişiyi Padişaha iletirler. Durumu dinleyen Padişah; "Bunlara aylık bağlayınız" emri verir. Esprili bir benzetme. İşte örnek: içinde aşk olmayan bu üç tembel!

Konumuzun biraz dışına çıkar gibi olduk ama, gerçeklerden birkaçına değindik. Af ola!

Şiir yazmak, kesinlikle aşktan ileri gelmektedir. Edip ve Yazarlıkta dahil kuşkusuz.

Önceki yazımızda değindik, tekrarında fayda var: ÂŞIK YUNÜS EMRE'den bir dörtlük:

SÖZ OLA: KESE SAVAŞI,

SÖZ OLA: KESTİRE BAŞI,

SÖZ OLA: AĞULU AŞI;

BAL İLE YAĞ EDE BİR SÖZ!

Daha kaldı? Esasa dönelim.

Komşu ve kardeş ilçe Afşin şairlerinin 32’sini önceki sayımızda yazmıştık, malum: O listedekileri okumayanlar olacağı düşüncemizle, o listeyi de tekrar yazıp sonlandırmak istiyoruz:

1- Hayati Vasfi Taşyürek (Tanır Mahallesinden)

2- Mahsûnî Şerif (Dünyaca ünlü. soyadı Cırık. Aslen Elbistan'ın Hasankendi köyünden).

3- Cuma Tahiroğlu

4- Hanifi Kara (Alemdar Mahallesinden. Toplam 15 cilt şiir kitabı yazdı)

5- Mahir Başpınar

6- Ahmet Söyler (Âşık Ahrazoğlu).

7-Ahmet Karakaya (Erbâbî).

8-Ali Arslan(Berçenekli Ali).

9-Ali Haydar Levendiz (Âşık Emekçi)

10-Ali İhsan Başpınar (Âşık Pınarî).

11- Ali Arslan (Âşık Aliyâr).

12- Âşık Ali Corukçu.

13- Ali Kutlu (Âşık Perişan).

14- Cemil Yeşil (Ağcaşar'lı Mihânî)

15- Ali Yaşar (Dost Ali).

16- Duran Kocaga

17- Durmuş Ali Yılmaz.

18- Durdu Kısakol (Aşık Kulfani).

19- Emri Karakuş (Âşık Kulfâni)

20- Âşık Hacı Yener

21- Hacı Bektaş Tat

22- Hasan Öztürk (Âşık Meçhûlî).

23- Âşık Hüseyin (Tenecioğlu).

24- Hüseyin Polat.

25- İhsan Emiroğlu (Genç Ozan).

26- İrfan Gündoğan (Âşık İrfânî)

27- İsa Binboğa (Dirgenoğlu).

28- İsmail Pek.

29- İsmet Polat (Âşık Meşgûlî).

30- Karaca Erbil (Âşık Melûlî)

31- Âşık Kulhamit

32- Âşık Hamit Kul

33--Dirgen Hatça (Hatice Binboğa).

34- Durdu Kısakol

35- Durdu Türkkahraman

36- Ergün Küçük

37- Erol Boyunduruk

38- Eyüp Şahan

39-Fahri Bulut (Rızazâde)

40- Fakı Özer

41- Fethi Uğurlu

42- Hafız Rahmi

43- Hamit Tunç

44- İbrahim Türkhan

45- İsmail Öner

46- Kerem Akpınar

47- Mehmet Binboğa

48- Mehmet Ekici

49-Mehmet Güneş

50- Mehmet Turan

51- Mehmet Mortaş

52- Mevlüt Soydan

52- Mustafa Hamiş

53- Mustafa Kös

54- Mustafa Bozkurt

55- Necati Demir.

56- Neclâ Küçükhurman

57- Siyami Demir

58- Osman Gökçe

59-Osman Konak

60- Ömer Yalçınova

61- Ömer Aslan

62- Ömer Gündoğan

62- Ramazan Kılıç

64- Rıza Ceviz

65- Samettin Şenkaya (Kul Sâdi)

66- Seydi Kalender

67- Şaban Ceren

68- Sezai Çiçek

69- Tahir Görenli

70- Tayyip Atmaca

71- Tuğrul Karahan

71- Ümmet Demirhan

72- Yasin Mortaş

73- Yazıcıoğlu Osman Ağa

74- Yemliha Ertekin

75- Yeter Yıldırım

76- Yunus Yılmaz

77- Ziya Arifoğlu

78- Avni Tarhan - Yazar

79- Cem Kalender - Yazar

80- Hamdullah Erbil - Yazar

8f- Kâzım Kanat - Yazar

82- Mehmet Gören - Yazar

83- Mustafa Köş - Yazar

84- Necdet Ekici - Yazar

85- Sefer Turan - Yazar

86- Sıddık Demir - Yazar

87- Âşık Kulhasan

88- Nurettin Kaya (Kör Ozan)

89- Nuri Peker (Fidânî)

90- Osman Dağlı (Maksûdî)

91- Lütfi Pişkin (Derdiçok)

92- Âşık Penâhî Dmirlioğlu

93- Rahmi Kaya: (Âşık Marumi) dünyaca ünlü, Mahsuni Şerif'in saz hocası)

94- Serkan Açıkgöz (Âşık Erfânî)

95- Yusüf Fermani

96- Zeynel Abidin Sönmez (Âşık vicdânî)

97- Abdurrahman Gündoğan

98- Abidin Doğanay

99- Abidin Polat

100- Âdem Konan

101- Âdem Kılınç (Evvelî)

102- Ahmet Kır

103- Ahmet Küçük

104- Ahmet Süreyya Durna

105- Ali Başpınar

106- Ali Türkkahraman

107- Ali Yalçın

108- Arif Taşkale

109- Bahri Polat

110- Bekir Koca

111- Beyazıt Yurtsever

112- Cahit Günay

113- Celâlettin Arslan

114- Cuma Şahin

115- Haşim Kalender

-S O N-

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Göçer - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Satılık tarla

Pınarbaşı 327 ada 29 parsel 886 M2 lik hisseli tarlam satılıktir.

MUKREMİN ÖZTÜRK

SATLIK TARLA

ELBİSTAN TAŞBURUN 3304 ADA 85 NOLU PARSEL 48774,90 m2 LİK TARLADA 2090 m2 LİK HİSSEM SATLIKTIR. FİYAT İÇİN ARAYINIZ. PAZARLIK PAYI VARDIR

MÜKREMİ̇N ÖZTÜRK

TEMİZLİK VE YEMEK

İSTASYONUMUZDA TEMİZLİK VE YEMEK İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE BAYAN ELEMAN ARANMAKTADIR.

ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

Eğitim Fakültesi Mezunu/ Okul Öncesi Öğretmeni

Elbistan Bahçelievler mahallesinde bulunan yeni hayat rehabilitasyon merkezine; eğitim fakültesi mezunu veya formasyon almış fen edebiyat fakültesi me...

0 ÖZEL YENİ HAYAT ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

KİRALIK 2+1 3+1 Ev Arıyorum

2+1 veya 3+1 doğalgazli ev ariyorum

MHMUT AYDİN

SATILIK BAĞ - BAHÇE

SATILIK BAĞ - BAHÇEEkinözü Orta İçme üzerinde 407 parsel 795 ada 2809 metreve 408 parsel 795 ada 1957m2' lik bahçem satılıktır.

0552 450 56 91

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

İSTASYONUMUZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI ARANMAKTADIR

ENSAR PETROL

Oyun ablası

7 yaşındaki kızım için oyun ablası arıyoruz.Günluk 4-5 saat ilgilenecek,oyun oynayacak,ödev yaptıracak,18-30 yaş arası bayan arıyorum.

0(506) 903 57 70 ÖZGÜL BÖKE

Esentepe Mah 3+1 sobalı kiralık daire

1.Katta 3+1 sobalı dairedir. 2 balkon 1 kileri mevcut. Çelik kapı, taban parke döşeli, camlarında demir korkuluk bulunmaktadır. Binada yalıtım vardır....

ATİLA

ELEMAN ARANIYOR

MİLLET BAHÇESİ KARSISI ADAKULE YANINDA BULUNAN ESLİNE GÜZELLİK MERKEZİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.DAHA ÖNCE GÜZELLİK VE KUAFÖR Hİ...

ESLİ̇NE GÜZELLİ̇K MERKEZİ̇