banner136
banner191
Vatandaşlarımızın bildirmeleri ile köylerimizdeki kabilelerden eksikler ve yanlışlar düzeltilerek yeniden yayınlıyorum. Buna rağmen varsa eksiklerimiz bu yazının veya facebook’taki sayfamda paylaştığım yazının altındaki yorum bölümüne ya da [email protected] adresine yazarak bildirmelerini rica ederim.
.
DEMİRCİLİKLİ KABİLELER
2006 yılındaki ziyaretim sırasında Haydar Ali Temur, köyün tarihçesi ile ilgili olarak atadan dededen beri anlatılarak gelen şu bilgileri nakletti:
“Demircilik’te yaşayan halkın büyük çoğunluğunu, Dulkadiroğullarının dağılmasından sonra gelip buraya yerleşen Beylerin nesilleri teşkil etmektedir.
Halen muhtar olan Halil Ocak (1959 doğumlu, Babası Doğan Efendi, annesi Zalha Hanım) Köydeki kabileleri şu şekilde sıralamıştır:
Demircilikli Kabileler:
Abacılar (Abacı)
Aşir Kocalar (Koca)
Bağlar
Bıdılar (Mor)
Çil hasanlar (Güzel)
Çoloğulları (Çolak)
Demirciler (Demirci)
Doğanlar
Duraklar (Durak)
Hacı Kiyalar (Temur)
İbrahim Kiyalar (Koç / Darende’nin Mengelis köyünden gelme)
İlyas Kâhyalar
Kalalar (K. Maraş’ın Kuyumcular köyünden gelme)
Kambereler
Kasım babalar (Güzel)
Kazcılar (Kazcı)
Kılınçlar (Kılınç)
Kömolar (Kalem)
Mısdolar (Kaya ve Kaba soyadını taşırlar)
Ocaklar (Ocak / Teslim Abdal Ocağı’nın sahipleridir. Dedeler de denir.)
Omarlar (Koç)
Özdemirler (Özdemir / Temurlarla ataları birdir)
Samutlar (Koç)
Şabenler (Koç)
Topal Ahmetler (Tepe)
Türkmenler
Veli Edeler (Koç)
Yaylalar (Yayla)
.
DERVİŞÇİMLİ KABİLELER
2006 yılında köye yaptığım bir ziyaret sırasında bizi misafir eden Kalender Kaya, Ahmet Bucak ve Kalender Çetinkaya köyün kuruluşu ve halkı hakkında şu bilgileri verdiler:
Dervişçimli köyü 850 sene önce şimdiki yerinin az yukarısındaki dereye kurulmuş. Sık sık su baskınına uğrayınca buraya taşınmış.” (Zaten yaşadıkları evlerin tamamı afet evleri olarak devlet tarafından yapılan evlerdir.)
Köy adı ile ilgili olarak da şunları söylediler: “Hacı Bektaşı Veli’nin Dervişçimli adındaki müridi gelerek bu köye yerleşir. Köy adını bu zattan alır. Bu zat daha sonra Atmalıkaşanlı köyüne gider ve orada vefat eder. Kabri oradadır. Köy halkının tamamı, o dervişin soyundan gelen Türkmenlerdir.
.
DOĞANLI KABİLELER
Doğan’ın, eski adıyla Ozanhöyüğü (Ozanyu) daha eski adı ise Evzaniye’dir. Evzaniye kelimesinin aslı Azeniyeh’tir. Osmanlıca yazılışından itinasız olarak Evzaniye şeklinde okunup telaffuz edilmiş olmalı. Evzaniye de aynı şekilde Ozanyu diye okunmuştur. (Osmanlıca bilenler eski harflerle yazılışını göz önüne getirince ne demek istediğimi çok daha iyi anlamışlardır)
İlk yerleşim yeri köyün güney kenarındadır. Orada höyüğü mevcuttur.
Doğanlı Kabileler:
(Listeyi hazırlayan Mustafa Çöplü arkadaşıma teşekkür ederim)
Acerler
Bayraklar (Bayrak)
Bostanlar (Mertoğlu ve Ceren soyadını taşırlar)
Ceranlar (Araplar / Hacı Ahmetler)
Cerenler (Ustalar / Sülemenler)
Çalılar (Omaraliler)
Çınarlar
Çoban Aliler (Ceren)
Çolak Hacılar (Kısa)
Dağdelenler (Akçadağ soyadlı)
Demirler
Emriler
Gaffarlar (Ceren soyadını taşırlar)
Gerekler (Veliçavuşlar / Cerek soyadlı)
İsmailler (Bayrak)
Kalazoğulları (Deli soyadlı)
Karacalar
Karagençler (Karagenç)
Karakurtlar
Kartallar
Kasımlar (Bozkurt)
Kepenekler (Kerek soyadlı)
Kılıçlar
Kış oğulları (Kızoğlu soyadlı)
Korahmetler (Ergin)
Kurt Hacılar (Ceren)
Kuşlar
Kürtler (Çöplü, Kaya soyadını taşırlar)
Mezdeğiler (Mezdeği)
Muhacirler (Eldek)
Paşalar (Murad soyadlı)
Tavşanlar
Tepeler
.
ELDELEKLİ KABİLELER
Eldelek, ismi bir eski Türk obasının adından gelmektedir. Kimilerinin iddia ettiği gibi “İldölek” değildir. Halep ve Rakka’da iskân edildiği bilinen Avşar Delek obası ile ilgili bir soyun yerleşmesi ile oluşmuş köydür. Bugün Eldelek soyadlı bazı kimselerin Afşar boyundan olduğu da bilinmektedir.
Eldelek Ortaoba adlı bir cemaat Kırşehir bölgesinde yerleşmiştir. Bunlar günümüzde Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Eldelek köyünü oluşturmuşlardır.
Eskiden boylar, obalar, bölükler gidip yerleştikleri yere ve oluşturdukları köye/ mahalleye kendi isimlerini verirlerdi. Elbistan’ın Eldelek köyü de bunlardan biridir; Eldelek obasının parçalarından gelip yerleşenler bu ismi vermişlerdir.
Ankara’nın Çamlıdere ilçesine bağlı Eldelek adında bir başka köy daha vardır.
Eldelekli kabileler:
Abdullahlar (Gözükara)
Ali Çavuşlar (Gönen)
Ali Hocalar (Seyran ve Demirtaş soyadını taşırlar)
Apo Cumalar (Demir)
Araplar (Tontuş / Çatova’dan gelme)
Bayram Aliler (Yıldız / Çatova’dan gelme)
Bektaşlar (Öksüz / Küpeliler ve Ketmenler de aynı soydandır.)
Battallar (Doğan ve Kurt soyadını taşırlar)
Cidallar (Sariçiçekler / Çatova’dan gelme)
Çemçiler (Haslemenler / Hacı Süleymanlar – Çimen soyadını kullanırlar.)
Dağlıoğulları (Kişi / Nurhak’tan gelme)
Hallolar (Elmas / Akören’den gelme)
Hırrolar (Sarı)
İshaklar (Ütücü)
Kamberler (Öztürk)
Karababalar (Kurt)
Kel Durdular (Çetin)
Kepremler (Öksüz / Küpeliler ve Bektaşlar aynı soydandır)
Kılıç Aliler (Kaya)
Küpeliler (Kırıkkale Balışeyh ilçesinden 1402 yılında Yıldırım Beyazit’i çok bağlı bir aile oldukları için Timur bu aileyi Ankara Savaşı’ndan sonra önce Kayseri Pınarbaşı ve Sarız civarına sonra Helete’ye oradan da yaklaşık 500 yıl önce Eldelek köyüne gelmişlerdir. Bektaşlar ve Kepremler de aynı soydandır.)
Koç Muharremler (Koyuncu)
Lağlar (Korkmaz ve Aygün soyadını kullanırlar)
Mahmutlar (Doktor Mahmutlar / Ödemiş)
Manaklar (Öksüz)
Muhacirler (Öksüz soyadını kullanırlar. 93 harbinde Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinden geldiler
Pıtıklar (Gözükara / Yazar Ali Kemal Gözükara ile AREL Ünv. Sahibi Kemal Gözükara bu kabileden)
Sağıroğlunlar (Ödemiş)
Tecirler (Aslan)
Tellolar (Üngüt)
Üsküdarlar (Gözükara / Mehmet Gözükara bu kabileden)
Yükseller (Elmalı’dan gelme)
.
ELMALILI KABİLELER
Köyün adı ile ilgili olarak iki ilginç iddia var.
Birincisi: (Yaygı inanışa göre) Köy Elmalı adını köyde eski zamanlarda bol miktarda elma yetişmesinden dolayı aldığı söylenir. ((Elimde fotokopisi bulunan ve iki asra yakın zaman önce buraya yapılması izni verilen padişah fermanında ismi ELMALUK / ELMALIK olarak geçmektedir.))
İkicisi: Elmalı adı köye sonradan yerleşen kişilerce verildiği iddia ediliyor. Bu kişiler kendilerine ait olmayan bu yere önce ELİN MALI demişler. ELİN MALI ismi de zamanla kısalarak önce EL MALI daha sonra da ELMALI olmuş.
Oysa gerçek; ‘Elmalı’ adında Türk aşiretinin bu köye yerleşmesiyle adını almıştır. Daha sonra (kitaba aktarılırken) geniş bilgi verilecektir. (A.B.)
İlk Yerleşim ve Kabileler:
Köyün ilk kurulduğu yer olan ÇANAK mevkiine 250 yıl kadar önce gelip yerleşen kabileler şunlardır:
1) Setrek’ten Palavar (Kayageçit) köyüne, oradan da Çanak’a gelerek yerleşen Kürneli Aşireti’nin “Çuğro” koluna mensup (Kadı Ali ve Hamza) isimli iki dalıdır (ki bu kesim köydeki Alevî vatandaşlardır.)
2) Yozgat’tan Büyük Yapalak’a, oradan da Çanak’a gelerek yerleşen “Rışvanlar” adıyla anılan “Ağalar” kabilesi.
3) Mehmet Ağalar kabilesidir. Mehmet Ağalar, 200 sene önce köyün kurulu olduğu Çanak mevkiinden şimdiki yerine göçen ilk ailedir.
 ● Kadı Alilerden Ali Ağa’nın 3 oğlu vardır; oğullarından Hasan, babası ölünce çoluk-çocuğunu toplayıp atalarının yaşadığı bölgeye, Hekimhan’a döner. Kadı Ali’nin diğer iki oğlu Hüseyin ile İsmail köyde yaşamaya devam ederler. Bir süre sonra (1913 yılında) Hasan buraya kardeşlerini ziyarete gelir ve hastalanıp vefat eder; bu köye de gömülür. Kardeşleri gidip çocuklarını da getirir ve tekrar köye yerleşmelerini sağlarlar…
Köydeki Kabileler:
Şeyh Hamit Ağa
Mehmet Ağa
Yusuf Ağa
Yükseller
.
EVCİHÖYÜKLÜ KABİLELER
 
1947 yılında Darende’nin Kilisi köyünden Hışmanlar kabilesi ve Darende’nin Üç Pınar köyünden Koyunoğulları kabilesi gelerek araziyi mülk sahibi olan Elbistanlı ağalardan satın alarak yerleşirler. Bu iki aile geldikten bir süre sonra köyde önceden beri oturan aileler göçüp başka köylere dağılırlar.
Daha sonra ismi yazılı diğer kabileler gelip yerleşir:
K a b i l e l e r:
Gavreyler.
Hışmanlar
Koyunaliler
Koyunoğulları
Kaya Mustafalar
Omolar
Tokluoğulları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali koç 3 yıl önce

demircilik köyünden vaysallar kabileside vardır.

Avatar
Mıstık 1 yıl önce

Kalalar (K. Maraşın Kuyumcular köyünden gelme)
Bu satırdaki "Kaba" olacak. Kala diye bir soyad yok.