İLAN

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO         : 2022/10 Esas DAVACI            : ÖMER DOLUZENGİN DAVALILAR      : 1- GÖKHAN YILMA...

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO         : 2022/10 Esas

DAVACI            : ÖMER DOLUZENGİN

DAVALILAR      : 1- GÖKHAN YILMAZ

                           2- HAKAN YILDIZ

 Davacı tarafından açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve cezaevine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma 06/06/2024 tarihinde saat 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,  ön inceleme tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ etmiş olacağı davacı Ömer Doluzengin (49*****2552) 'e ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN02019071

19 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar