ARSA SATIŞ İHALE İLANI

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada...

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

 Payı

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

 

KAHRAMANMARAŞ

ANDIRIN

Boğazören

106

73

1.472,35

Tam

Arsa

İmarsız

445.385,88

13.361,58

29.03.2024

14:00

 

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Orman Genel Müdürlüğü'e ait olan taşınmaz mal satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF(ARTIRMA) USULÜ ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Andırın Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ve OGM Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,Ortak Girişim olması halinde usulüne uygun Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile İştirak edenlerin Noter tasdikli imza sirkülerini;

c) Geçici Teminata ilişkin belge, (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)' Komisyon Başkanlığına vermeleri veya Nakdi olarak yatıracakları teminatı Andırın Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Andırını Şubesindeki TR160001000364276932165001 no.lu hesabına ihale saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.

d) Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu'na İhale saatinden önce teslim etmek zorundadırlar.

3- İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Müdürlüğümüz Muhasebe biriminde görülebilir ve Andırın Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Andırın Şubesindeki TR160001000364276932165001 no.lu hesabına 1.500,00 TL dosya bedeli yatırılarak satın alınabilir.

4- Taşınmaz Andırın Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare görevlilerince gösterilecektir.

5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm vergilerve KDV ihale edilene aittir.

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışa ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

7- Daha fazla bilgi için Andırın Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe birimine başvurulabilir

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

1-İdarenin:

a) Adresi : Yeni Mahalle İşletme Caddesi No: 116 Andırın /KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve VKN'su : 0344 5612011 -6470021299

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02001918

18 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlarBAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY & BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04