ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ

İ  L  A  N   T.C. GÖKSUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN  ESAS NO         : 2022/509 Esas DAVALILAR      :  NURETTİN GÜMÜŞ             Davalı  Nurettin Gümü...

İ  L  A  N

 

T.C. GÖKSUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO         : 2022/509 Esas

DAVALILAR      :  NURETTİN GÜMÜŞ           

 Davalı  Nurettin Gümüş son olarak yaşadığı "Vaagenweg Str. 5 Krefeld 47705 9893  /Almanya Federal Cumhuriyeti" adresinde tebligat yapılmayan ve başkaca adresininde tespit edilmediği dava dilekçesi tensip zaptı, ve son duruşma zaptına ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince davacı   Rahmi Bulut ve Rafet Bulut tarafından 05/09/2022 tarihinde Dava konusu Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi, 108 ada 3 parsel sayılı Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi, 108 Ada, 9 Parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi,188 Ada, 1 Parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi,197 ada, 11 Parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi, 197 ada, 15 parsel Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi,197 ada, 16 parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi, 206 ada, 25 parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi, 210 ada, 1 parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi, 218 ada, 2 parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi,225 ada, 5 parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi, 232 ada, 19 parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi,232 ada, 20 parsel, Kahramanmaraş İli,  Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi,232 ada, 22 parsel sayılı taşınmazların üzerine ihtiyati tedbir şerhi bırakılarak ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ettiği, yapılan inceleme sonucunda tarafınıza ulaşılamadığı görüldü. ve bu ilanın yayınlandığı, yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevaplarını ve ilk itirazlarını içeren cevap dilekçenizi sunmanız HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşma günü duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız gerektiği ihtar olunur. Duruşma Günü: 03/04/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN01983944

16 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar