İLAN

T.C. GÖKSUN  SULH HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO         : 2022/689 Esas   DAVALI            : CAFER ÇELEBİ    Davalı Cafer Çelebi'nin son olarak yaşadığı "...

T.C. GÖKSUN  SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO         : 2022/689 Esas

 

DAVALI            : CAFER ÇELEBİ

 

 Davalı Cafer Çelebi'nin son olarak yaşadığı "142 Strouth Green Rd London N4  0 -İNGİLTERE  adresinde tebligat yapılmayan ve başkaca adresininde tespit edilmediği dava dilekçesi tensip zaptı, ve son duruşma zaptına ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince davacı Mümtaz Kerim Tahta tarafından Dava konusu Kurtuluş Mahallesi, 250 ada 1 parsel sayılı taşınmazların üzerine rızai taksim hususunda anlaşma sağlanmadığından dolayı gayrimenkullerin taksim suretiyle veya satış suretiyle ortaklığın giderilmesi (pay mülkiyete davası açtığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevaplarını ve ilk itirazlarını içeren cevap dilekçenizi sunmanız ve duruşma günü duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız gerekmektedir.  Duruşma Günü: 13/12/2023 günü saat: 11:20 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN01935005

21 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar