DOĞAKA 2023 yılı proje başvuru ilanına çıktı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), yürütmekte olduğu 2023 Yılı Yatırıma Davet Programı kapsamında uygun proje başvurularının alınması amacıyla ilana çıktı.

DOĞAKA, ajans tarafından hazırlanan ön fizibilitesi hazırlanmış yatırım konularında yapılacak başvuruları destekleyecek.

2023 Yılı Yatırıma Davet Programı kapsamında; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam oluşturan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımlara öncelik verilecek.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 100 milyon TL olup, proje başına azami 15 milyon TL ve yatırımda kullanılan öz sermayenin yüzde 10’u kadar destek sağlanacak. TR63 bölgesinde faaliyet gösteren limited ve anonim şirketler programa başvuru yapabilecek. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecek.

Proje başvuruları e- devlet kimlik doğrulama ile erişilebilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) üzerinden alınacak. Elektronik başvurular için son tarih 30 Aralık 2022 saat 23.59 olacak.

06 Ara 2022 - 16:45 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel