Mazot ve gübre desteği talepleri 30 Aralık’a kadar bildirilebilecek

Tarımsal ve bitkisel üretimi geliştirmek ve üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla çiftçilere sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle, üreticiye sağlanan desteklerin başvuru ve ödeme tarihlerinde de değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 21 Temmuz 2022, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 30 Eylül 2022, yem bitkileri desteği için 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere ve diğer desteklemeler için 21 Kasım’dan itibaren başvuruda bulunabilecek.

Tebliğ, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, toprak analizi desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Çiftçilere, 2022 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak. Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 30 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek.

19 Kas 2022 - 15:49 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel