Hazine arazilerine lisanssız GES kurulabilecek

Özel tüketim amaçlı elektrik üretmek isteyen ancak arazi bulamayan işletmeler, Hazine arazisine lisanssız santral kurabilecek.

Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak isteyen sanayiciler, Hazine arazilerine bu tesisleri kurabilecek. Lisanssız GES'lere MW başına en fazla 15 dönüm tahsis edilebilecek.

412 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

Tebliğe göre; maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayi abone grubunda yer alan kişiler, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi için başvuru yapabilecekler. Ancak mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler tebliğ kapsamında herhangi bir başvuruda bulunamayacaklar. Tebliğ kapsamında, Büyük Ova Koruma Alanı içinde olan Elbistan’da tarımsal faaliyetler grubunda olanlar da bu imkandan yararlanabilecek.

Sektör temsilcileri ise, söz konusu tebliğle hazine arazilerinden tahsis alarak yatırım yapılmasının önünü açtığına dikkat çekiyor.

Pek çok girişimcinin proje geliştirebilmek için yalnızca şahıs arazilerine yönelmek durumunda kaldığını kaydeden sektör temsilcileri, yeni düzenleme lisanssız GES ve RES sayısını arttıracağının altını çiziyorlar.

13 Eyl 2022 - 17:55 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel