TEMA Vakfı: “Termik santrallerin külüne doyan halk, yenisini istemiyor”

Afşin’de yapımı planlanan C Termik Santrali’ne verilen Toprak Koruma Kurulu kararının iptaliyle ilgili TEMA Vakfı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Elbistan ve Afşin’de kamu ve özel sektör eliyle yapılmak istenen termik santrallere karşı hukuk mücadelesi verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Yapılması planlanan Elbistan ( Akbayır) ve Afşin C Termik Santralleri için “ÇED Olumlu” kararı verilmişti. ÇED Olumlu kararlarına karşı açılan davalarda, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi tarafından, santrallerin yapımına olanak sağlayan bu kararlar iptal edildi. Bununla beraber TEMA Vakfı’nın Afşin C Termik Santrali yapımına olanak sağlayan Toprak Koruma Kurulu kararına yönelik açtığı davada verilen iptal kararı da sevinçle karşılandı. Ancak bölgede faaliyette olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali için yapılan ek ünite proje başvurusu bölge halkını kaygılandırdı” denildi.

TEMA Vakfı’ndan süreçle ilgili yapılan açıklamada; bu duruma, iklim krizini ve halk sağlığını görmezden gelen enerji ve maden politikalarının neden olduğunun altını çizildi.

Daha bütünsel ve kapsayıcı politikalara ihtiyaç olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“2018 ve 2019 yılında iki tesis için verilen bu “ÇED Olumlu” kararlarına ve TEMA Vakfı tarafından, Afşin C Termik Santralinin yapımına olanak sağlayan ilgili Toprak Koruma Kurulu kararına karşı iptal davaları açıldı. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi tarafından kararların iptal edilmesine karar verilmesi ile Toprak Koruma Kurulu kararının iptali bölgede büyük sevinçle karşılandı.

Diğer yandan Ocak ayında Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne ek ünite proje başvurusu yapılarak yeni bir ÇED süreci başlatıldı. Ek ünite başvurusu için Nisan ayında gerçekleştirilen, TEMA Vakfı’nın da katılım sağlayıp görüşlerini beyan ettiği Halkın Katılım Toplantısı’nda ise Afşin ve Elbistanlılar güçlü bir sesle; “Termik santralin külüne, dumanına doyduk; termik santral istemiyoruz!” dedi.”

A Termik Santrali’nin, etkisi tespit edilmeyen, çevre izinleri eksik bir santral olduğuna değinilen açıklamada, “Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nden işletmeye alındığı tarih itibarıyla muaf olan bu santral; mevzuatta tanımlanmış çevresel sorumluluklarını hala yerine getirmemiş olup, geçici faaliyet belgesi ile çalışmaya devam etmektedir. Mevcut durum içerisinde ek ünite başvurusu, Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olması sebebiyle net sıfır hedefiyle ters düşmektedir. Santral yalnızca bir enerji politikası değil, aynı zamanda çevre ve sağlık politikasıdır!

Yeni termik santrallerin inşası, yerli kömür varlığının değerlendirilmesi gerektiğini savunan bir enerji politikası anlayışına dayandırılmaktadır. Ancak, termik santraller ve kömür madenciliği, doğal varlıkları tüketmekte ve dünyayı yok etmektedir. Yakın zamanda bölgede yapılması planlanan iki santrale yönelik iptal kararlarının verilmesi çok önemli bir kazanım olmakla beraber bölgede gelecek nesillerin ekolojik haklarının korunmasının da yolunu açmıştır. İklim krizini ve halk sağlığını görmezden gelen bir enerji ve maden politikası eksik kalacaktır. Daha bütünsel, daha kapsayıcı politikalara ihtiyaç vardır” şeklinde tespitlerde bulunuldu.

18 Haz 2022 - 15:58 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel