Akbayır’a kurulacak santralin ‘ÇED olumlu kararı’ iptal edildi

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi’nde özel sektör tarafından projelendirilen termik santral için verilen ÇED Olumlu Raporu’nu, hukuka uygun bulmayarak iptal etti.

Haber albümü için resme tıklayın

Mahkeme iptal kararında; projenin tarım alanlarına, hava kalitesine ve Ceyhan havzasına olumuz etkilerini göz önünde bulundurdu.

Özellikle tarım arazileri açısından telafisi uzun yıllara mal olacak bir durum doğuracağı değerlendirilen kararda; projenin emisyon hesaplamalarında da gerçekçi olmayan değerlerin kullanılmış olmasının ‘önemli bir hata’ şeklinde görüldü.

Akbayır’a kurulması planlanan 400 MW güçteki termik santral projesiyle ilgili Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu gönüllüleri ile Akbayır Köyü Sulama Kooperatifinin Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada, 7 bilim insanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporu değerlendirilirken; tarafların da son beyanları alındı. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda; proje alanı içerisindeki tarım arazileri ile tarım arazileri dışında kalan yerlerden sıyrılacak bitkisel toprak kalınlığı hususunda ÇED raporunda verilen rakamların, ilgili alanlardaki AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti) sınıfları ile uyumsuzluklar gösterdiğine karar verdi. Ayrıca bu rakamların, arazi üzerinde yapılacak fiili çalışmaya dayalı bir toprak derinlik haritası oluşturulmadan hazırlanmış olması nedeniyle büyük oranda bitkisel toprak kaybına sebep olabilecek belirsizlikler taşıdığı vurgulandı. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, bu nedenlerle nedeniyle "çevresel etki değerlendirmesi olumlu" kararında hukuka uygunluk tespit edilemediğine hükmetti. Böylece, Danıştay nezdindeki temyiz süreci açık olmak üzere ÇED olumlu kararı iptal edilmiş oldu.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını değerlendiren Av. Bilal Doğan, 4 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinin meyvesini aldıklarını söyledi.

Projeye karşı çıktıkları noktaların, mahkemenin aldırdığı yeni bilirkişi raporunda da apaçık ortaya konduğuna değinen Doğan, “Verilen bu karar, yüz binlerce insanın sağlığı ve geleceğinin kurtulması anlamına geliyor” dedi.

Bilirkişi heyetinin;  projeyi tarım arazileri, emisyon hesaplamaları, hidrojeoloji, kimyasal prosesler ve meteoroloji yönünden detaylı şekilde analiz ettiğini anlatan Av. Bilal Doğan, “Bilirkişi heyetinin tespitine göre, emisyon hesaplamasında gerçekçi olmayan değerlerin kullanılmış olması sebebiyle önemli bir hata yapıldığı belirtiliyor. Model hesaplamalarında dikkate alınan emisyon yük değerlerinin, gerçek durumları yansıtmadığı, buna göre de bulunan hava kalitesi değerlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Bilirkişi raporunda özetle; dava konusu proje alanı içerisindeki tarım arazileri ile tarım arazileri dışında kalan yerlerden sıyrılacak bitkisel toprak kalınlığı hususunda ÇED raporunda verilen rakamların, ilgili alanlardaki AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti) sınıfları ile uyumsuzluklar gösterdiği tespiti yer aldı.

Yine dava konusu proje nedeniyle daha önce sulama sahası içinde kalan 3.422,85 ha alanın Kavaktepe Barajı Sulama Sahası dışında bırakıldığı, Kavaktepe Sulama Sahasının 10.118 ha alanı kapsadığı düşünüldüğünde bu alanın yaklaşık 1/3’üne yakın I., II. ve IV. sınıf niteliğindeki tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması anlamına geldiği, yapılan bu çıkarım işlemi ile söz konusu sulama projesi ile üretime sulu koşullarda katkıda bulunabilecek arazilerin kayıp olacağı, hususundaki tespitlere yer verildi. Ayrıca Ceyhan Nehri’nin de projeden olumsuz etkileneceği kayıtlara geçti.

Bilirkişi raporundaki en önemli tespitlerden biri ise; elektrostatik filtrelerin bir termik santralin en sık arızalanan ünitelerinden olması ve böyle bir arıza halinde üretimin durdurulup durdurulmayacağının belirsizliği oldu” ifadelerini kullandı.

Firmanın Danıştay’a itiraz hakkı bulunduğunu anımsatan Doğan, “Bu durumda da süreci en baştan günümüze gelinceye kadar olduğu gibi yakından takip edeceğiz. Şehrimizin topraklarını, havasını, suyunu ve en önemlisi de insan hayatını yok etmeye göz dikenlere karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

24 May 2022 - 18:08 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel