banner136
banner191
banner162

Öztunç: “Arazi toplulaştırması faydadan çok zarar getirdi”
banner167

Önergesinde, arazi toplulaştırmasının özellikle kıraç bölgelerdeki arpa, nohut, buğday, mercimek üreticisini zora soktuğunu ve çiftçinin sondaj bile vuramaz hale geldiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Çiftçi sera kursa, sondaj vursa üç gün sonra bu yer senin değil deyip yaptıklarının elinden alınacağı endişesi yaşamaktadır. Çiftçimizi mağdur etmeden ve birtakım haksızlıklara meydan verilmeden bu işin ivedilikle sonuçlanması çiftçi taleplerinin dikkate alınarak yürütülmesi Türk çiftçisini ve Türk ekonomisini rahatlatacak ve ileride oluşacak uyuşmazlıkların da önüne geçecektir” dedi.

Uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle de arazi toplulaştırılmasının çiftçilere ve arazi sahiplerine faydadan çok zarar getirdiğini savunan Öztunç, “Arazi toplulaştırılması masa başında ve harita üzerinde sadece büyüklüğü görülebilen arazilerin verim durumu gözetilmeden yapılmakta, vatandaşın arazisi birleştirilmekten ziyade parçalanarak birbirinden uzak parseller hâline getirilmektedir. Çiftçi, parsellerin yerinin değişeceği endişesiyle askıya çıkarılan arazilerin listelerine itiraz etmekte, 50 yıldır sahibi olduğu arazinin başkasına verilmesini, arazilerinin yerinin değiştirilmesini anlayamadıklarını dile getirmektedirler. Arazi toplulaştırma ihalelerine katılan firmaların danışıklı olarak ihaleye girmesi ve işin ehli olmayan firmalara ihalenin verilmesi arazi sahiplerine güven vermemektedir. Toplulaştırma işini yapan firmanın dışarından olması ve toplulaştırmayı yerinde inceleme yerine uydu aracılığıyla yapması, toplulaştırma yapılırken köylüye danışılmadan köy heyeti kurulmadan yapılması, çiftçinin verimli arazisini elinden alıp verimsiz arazi verilmesi gibi şüpheli işlemler arazi sahiplerinde arazi toplulaştırma işleminin sağlıklı yapılmadığı yönünde bir kanı oluşturmaktadır. Bunun sonucunda arazi sahipleri arasında anlaşmazlıklar oluşmakta ve arazi sahipleri yasal yollarla haklarını aramak zorunda bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Toplulaştırma işlemlerinde sürenin uzamasının da mülkiyet hakkını kısıtladığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Çiftçi, belirsizlikten dolayı üretim yapamıyor’ diyerek, “Aynı zamanda, toplulaştırma işlemlerinin yıllardır tamamlanamaması çiftçinin arazisi üzerine yatırım yapmamasına sebep olmakta, ekonominin vurduğu çiftçinin mağduriyeti daha da artmaktadır. Bu da Anayasamızda hak olan mülkiyet hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir. Çiftçi üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini arttıracağı düşüncesiyle toplulaştırmadan yana bir tavır içerisinde olmasına rağmen toplulaştırmanın yıllardır bitirilememesine ve saha çalışması yapılmadan yürütülmesine karşı çıkmaktadır. Zira bu işin doğru yapılmadığı çiftçilerimizin şikâyetlerinden ve uyuşmazlıkları yargıya götürmelerinden de anlaşılmaktadır” değerlendirmesini yaptı.