banner136
banner191
banner162

Mehmet  Göçer’in  kaleminden / 2 BİN 600 ES­NA­FI­MI­ZA HİZMET VER­MEYİ BA­ŞA­RIY­LA SÜR­DÜ­REN  ELBİSTAN TİCARET ODASI’NIN KU­RUL­MA­SI MÜ­CA­DE­LESİNİ  GA­ZE­TEMİZ ELBİSTA­NIN SESİ BAŞ­LAT­MIŞ­TI
banner167
Yerel ga­ze­te­nin, şüphe yok ki; o il­çe­nin dert ve so­run­la­rı­nı çöz­mek aslî gö­re­vi­dir. Bu bağ­lam ve bu çer­çe­ve­de, ga­ze­te­miz El­bis­ta­nın Sesi, bir­çok konu ve so­run­la­rı­nı ele almış, il­gi­li­ler nez­din­de takip etmiş, Al­la­ha şükür yüzde 98'ini ger­çek­leş­ti­re­rek, Sayın El­bis­tan­lı­la­rın hiz­me­ti­ne saygı ile sun­muş­tur, evvel Allah El­bis­tan hal­kı­nın des­te­ğiy­le. Di­ğer­le­ri­ni de; bu günkü ku­şa­ğın ta­nı­ma­sı-bil­me­si ba­kı­mın­dan zaman zaman yazıp ha­tır­la­ta­ca­ğız in­şal­lah. 
Bun­la­rın ba­şın­da TİCARET ODASI gelir. Yanda ku­pü­rü gö­rü­len; 31 Tem­muz 1961 ta­rih­li ga­ze­te­miz ilk çıkış sa­yı­sı­nın ser­lev­ha­sın­da;(-1-)
"ELBİSTAN'IN ZARURİ İHTİYAÇ­LA­RIN­DAN BİRİ: TİCARET ODASI" DİYE YAZ­MIŞ. ALT SA­TI­RIN­DA DA: "BU YIL TİCARET ODA­SI­NA KAYIT OL­MA­YAN ES­NA­FIN DEF­TERİ NO­TER­CE TASDİK EDİLME­YECEK" İHTARI HA­TIR­LA­TIL­MIŞ.
Gelir Ver­gi­si Mü­kel­le­fin def­ter tas­di­ki yıl­ba­şı olup, tam kışın or­ta­sı­na rast­la­mak­ta­dır. Maraş'a(şimdi Kah­ra­man­ma­raş oldu) gi­de­cek­sin. Ti­ca­ret oda­sı­na kay­dı­nı yap­tır­dık­tan sonra, NOTER def­te­ri­ni tas­dik edecek... Tam bir çile. Çek çe­ke­bil­di­ğin kadar.
Ya­zı­nın diğer sa­tır­la­rın­da çe­ki­len sı­kın­tı­la­ra de­ği­nil­miş, son cümle:
" ELBİSTAN'DA TİCARET ODASI KU­RUL­MA­SI İÇİN TE­ŞEB­BÜ­SE GEÇİLMELİDİR" diye son­lan­mış­tır.
Bu ya­zı­mız es­na­fı­mız­ca olum­lu kar­şı­lan­mış, ancak; "Meh­met GÖÇER, bu so­ru­nun ma­dem­ki dile ge­tir­din. So­nu­na kadar takip ile El­bis­tan Ti­ca­ret Oda­sı­nın ku­rul­ma­sı­nı sen ger­çek­leş­tir" de­di­ler.
"Emir büyük yer­den" mi­sa­li işi yük­len­dik: El­bis­tan-An­ka­ra, El­bis­tan-Ma­raş ara­sın­da vaki mekik do­ku­mak su­re­tiy­le ku­rul­ma­sı emri ve­ril­di. En çok sı­kın­tı­yı; Maraş Ti­ca­ret Oda­sın­da ka­yıt­lı Es­na­fın dos­ya­la­rı­nın El­bis­tan'a nak­lin­de çek­tik. Bunu da bir anı ola­rak ifade etmiş olduk.
Ruhu şâd olsun; Pilot İhsan YAKIN, ücret de al­ma­mak kaydı ile ELBİSTAN TİCARET ODASI'NIN so­rum­lu­lu­ğu­nu yük­len­di. Bu kut­sal kurum böy­le­ce hiz­met ver­me­ye baş­la­mış oldu.
Halen 2 bin 600 üye­si­ne hiz­met ver­mek­te olan oda­mı­zın baş­kan­lı­ğı­nı da 1999'dan beri Sayın Mus­ta­fa PAK­SOY'un huzur için­de yü­rüt­tü­ğü mem­nu­ni­yet­le göz­len­mek­te­dir.
Ol­duk­ça önem­li olan bu kurum ve ku­ru­lu­şun, muh­te­rem El­bis­tan Es­na­fı kar­deş­le­ri­mi­ze hiz­me­te de­va­mı­nı Allah'tan di­ler­ken, Oda'nın per­so­nel ve diğer üye­le­ri­ni bir ha­tı­ra olsun için liste ha­lin­de neş­re­di­yo­ruz: (-1; 27 Mayıs 1960 ih­ti­la­li olmuş, as­ke­ri yö­ne­ti­min ge­tir­di­ği mev­zu­at al­tın­dan kal­kıl­ma­sı­nın zor­lu­ğu do­la­yı­sıy­la; "23/08/1957 ta­ri­hin­de ya­yı­na giren ELBİSTAN POS­TA­SI" ka­pa­tıl­mış, ye­ri­ne "ELBİSTA­NIN SESİ" çık­ma­ya baş­la­mış­tı. O zaman harf­ler el ile di­zi­li­yor­du)Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
misafir 2 yıl önce

gerçekten gündemi çok iyi takip ediyorsunuz haberleriniz çok güncel şaka gibi

Avatar
duyarlı vatandaş 2 yıl önce

tamtamına 36 yıldır elbistanda esnafım.36 yıldır iflahımız gevredi aidat ödemekten. bana bir tek örnek verin esnaf için .benim için ne yaptınız. 36 yıldır ben bir kiprit çöpü görmedim. kendimi geçtim elbistan için, levhasında ticaret odası yazan bir yapıt, eser görmedim. köprümü yaptınız, bir çeşmemi yaptınız, bir taziye evimi yaptınız. bir tane camiinin minaresinimi yaptınız bir metre halımı aldınız. isminizin yazdıgı bir eser gösterin.ne yaptınız, hayır agacısınız ya benim kesemden ramazan paketi benim kesemden öğrenci giydirdiniz.ESNAF için ne yaptınız ?

Avatar
Duyarlı Albıstani 2 yıl önce

Önemli olan oda yı kurmak değil önemli olan kapasiteli donanımlı kimselerin o görevi yürütüp mevzuat ve yasaları çok iyi takip edip işlevini yürütmesidir ama donanımlı insanlara yer verilmezse ağalar paşalar şıhlar idare etmeye çalışırsa olacaklarda ilerde çok vahim olacağı aşikar gibi gözüküyor

Avatar
Vatandaş 2 yıl önce

Eskiden bir eksikliği, ihtiyacı gazetede yazabiliyormuşsunuz. Şimdi yazamıyorsunuz. Demek ki elbistanın sesi olamıyorsunuz.

Avatar
misafirr 2 yıl önce

he birde bu yönetim neden hep darendilerden oluşuyor gezilere yurtdışıprogramlarına gidip geliyorlar ama hiçbir geri dönüş kazanım ticari faaliyet yok sadece gezip gel,iyorlar