banner136
banner191
banner162

KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
banner167

KİÜ Dış İlişkiler Merkez Birimi Koordinatörlüğü tarafından Mayıs 2020'de Avrupa Komisyonu'na yapılan ECHE başvurusu kabul edildi. Avrupa Komisyonu bünyesindeki bağımsız hakemler tarafından değerlendirilen başvuruda, Erasmus Politika Beyannamesinin Erasmus+ Programının kuralları çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, kurumsal uluslararasılaşma stratejilerinin uygulanabilir ve ulaşılabilirliği, yeni dönemde uygulanacak olan Kağıtsız Erasmus, Erasmus Öğrenci Kartı, Online Erasmus gibi uygulamalar için alt yapı hazırlıklarının yapılıp yapılmadığı gibi kriterler dikkate alınarak incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda geçer puan alan KİÜ, Erasmus’a giriş bileti olarak değerlendirilen ECHE Akreditasyonu ile 2021-2027 Dönemi arasında KİÜ Dış İlişkiler Merkez Birimi Koordinatörlüğünde, Erasmus+ Programı kapsamındaki tüm faaliyetlerine devam edebilecek. Bununla birlikte, Erasmus+ Programı sayesinde, uluslararası hareketlilik programları yanında birçok farklı programlara da katılım sağlama imkânı doğacak.

KİÜ Dış İlişkiler Merkez Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karteri konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mutabakatı ile 2021-2027 yılları arasında kullanılmak üzere 26 Milyar Euroluk bütçe ayrıldığını ve Erasmus+ Programı kapsamında desteklenecek faaliyetlerin, 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem altında yer aldığını söyledi. Karteri, “Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1), Yenilik ve İyi uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği (KA2), Politika Reformuna Destek (KA3), Jean Monnet Spor Destekleri gibi kaynakların ayrılacağı Erasmus + Programı, yalnızca daha kapsayıcı ve yenilikçi değil, aynı zamanda daha dijital ve daha yeşil projelere imkan sağlayabilecektir. Öte yandan, Avrupa Üniversiteleri, Erasmus Akademileri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve DiscoverEU gibi yeni öncü girişimler de desteklenecektir. Erasmus + ile eğitim, öğretim, gençlik ve spor sektörlerinin harekete geçeceğine ve hem ülkemiz hem de Avrupalı gençlere birçok yeni fırsat sağlanacağına inanıyorum. Bu vesileyle üniversitemizin ECHE başvurusunun kabul edilmesinden duyduğum memnuniyetimi ifade ediyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.