banner136
banner191
banner162

Elbistan ile ilgili projeler 2019 yılı Yatırım Programında
banner167
 2019 yılı yatırım programında ilçeyle ilgili olarak, devam eden ve yeni yapılacak tarım, ulaşım, eğitim, kültür, enerji, atıksu ve içme suyu projeleri yer buldu.

2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2019 yılı Yatırım Programı'nda, proje tutarı 977 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı. 2019 yılı Yatırım Programı'nda, proje tutarı 977,8 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409,2 milyar lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği 65,4 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı. Program, 2019-2021 Orta Vadeli Program ile 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Programda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi. Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edildi. Her proje için, proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş yılı, proje tutarı, 2018 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2019 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

Kuruluşların 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edildi. Kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2019 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirildi. Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri ile şehir hastanelerinin kira ödemeleri dahil edilmedi.

2019 yılı Yatırım Programı’nda ulaşım sektöründe yapımı devam eden Göksun-Elbistan duble yol projesi için ödenek ayrıldı. Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) yapacağı madencilik yatırımlarına ek olarak Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin ilk ateşlemede doğalgaz kullanımı projesi yer aldı. Avrupa Birliği hibesi ile yapılacak Elbistan Atıksu Projesi ile Afşin’in de dahil olduğu içme suyu projesi de Yatırım Programı’ndaki diğer başlıklar oldu. Adatepe Barajı Sulama Projesi’nin devamı için de 2019 Yatırım Programı’nda bütçe ayrıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ile ilçeye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Elbistan’da eski askerlik şubesinin bulunduğu yere Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılacak ‘Kültürhan’ projesinin de bütçesi 2019 yılı Yatırım Programında yerini aldı. Eğitim alanındaki bir diğer başlık ise Elbistan’a yapılacak yeni Halk Kütüphanesi oldu.