banner136
banner191
banner162

Çöllolar’da üretime hazırlanan TKİ’nin statüsü değişti
banner167

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı Çöllolar Kömür Sahası’nı devralan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ana statüsü değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ana statü, daha önce 8 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca yürürlüğe giren Ana Statüyü yürürlükten kaldırdı.

Yeni ana statü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun her türden lisanssız enerji üretim tesisleri kurmasına veya lisanssız enerji üretim tesislerine ortak olmasına imkan veriyor. Ayrıca TKİ bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında faaliyet alanlarıyla ilgili olarak şirket kurabilecek veya kurulu şirketlere ortak olabilecek. TKİ bundan böyle, faaliyet alanlarıyla ilgili Ar-Ge faaliyetleri yürütmek; ürün ve yöntemler geliştirmek amacıyla laboratuarlar kurabilecek.

TKİ, yeni ana statüsü uyarınca kendine ait maden sahalarını kiraya verebilecek ve rödovans sözleşmeleri de yapabilecek.