banner136
banner191
banner162

B Santrali’nin kül depolama alanlarına ÇED onayı
banner167
  Afşin- Elbistan B Termik Santrali’nde elektrik üretimi faaliyeti sırasında proses gereği uçucu kül, dip külü (cüruf) ve baca gazı desülfürizasyon üniteleri kaynaklı oluşan alçı taşı atıklarının depolanması ve bertarafı için Afşin-Elbistan B Termik Santrali Kül - Cüruf Düzenli Depolama Sahası Projesi” kapsamında 2 adet düzenli depolama sahası için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci olumlu olarak sonuçlandırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 65 milyon TL’ye mal olacak 2 ayrı tesis için başlatılan ÇED süreciyle ilgili, “Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi mevkiindeki Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Afşin-Elbistan B Termik Santrali Kül-Cüruf Düzenli Depolama Sahası projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiştir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir” denildi.

Proje kapsamında santralde oluşan yıllık 8 milyon 250 bin ton atığın söz konusu sahalarda depolanması planlanıyor. “Afşin-Elbistan B Termik Santrali Kül - Cüruf Düzenli Depolama Sahası Projesi” kapsamında II. Sınıf Düzenli Depolama Alanı olarak 2 ayrı bölge belirlendi. Afşin’e bağlı Berçenek ve Alemdar mahalleri arasında planlanan Kül – Cüruf Düzenli Depolama Sahası-1’in atık depolama ömrü 13,9 yıl olarak öngörülüyor.

2011 Şubat’ında peş peşe yaşanan 2 ayrı göçükte 11 madencinin hayatını kaybettiği Çöllolar kömür ocağı da B Termik Santrali’nin 2.depolama sahası olarak belirlendi. 9 madencinin cenazesinin çıkarılmadığı Çöllolar Sahası’nı içine alan Kül - Cüruf Düzenli Depolama Sahası 2’nin ise atık depolama ömrü 9,1 yıl olarak belirlendi.