banner136
banner191
banner162

Aycan’dan çocuklar için Meclis Araştırması talebi
banner167

Aycan, sokakta yaşayan çocuklarla ilgili olarak yapılması talebinde bulundukları Meclis Araştırması için,  “Türkiye genelinin büyük bir bölümünü 0-17 yaş grubu oluşturmaktadır. Bu çocukların bir kısmı sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan çocuklardır. Sayılarının giderek arttığı ifade edilmektedir. Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların sayılarını tespit etmek, ilgili durumun nedenlerini bulmak ve gereken önlemleri belirlemek amacıyla Meclis Araştırması yapılmasını istedik” dedi.

Sokaklarda yaşayan ve çalıştırılan çocukların devlet güvencesi altına alınmasının öneminden bahseden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Tüm dünyadaki toplam çocuk sayısı: 2.2 milyar, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocuk sayısı:1.9 milyar, ülkemizde ise 2017 yıl sonu itibariyle nüfus genelinde 22 milyon çocuk bulunmaktadır. Elektronik kaynaklara göre ülkemizde 500 bin çocuk sokakta çalıştırılmakta olup çalıştırılan çocuklarımızın zorbalığa ve baskıya maruz kaldığı bilinmektedir. Ekonomik ve sosyal durumlar çocukları sokağa itmekte ve onlar için olumsuz koşullar oluşturmaktadır.

Diğer taraftan sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklarımızın devlet güvencesi altına alınması ve haklarının korunması büyük önem arz etmektedir. Bu çocukların kullanılmasının ve sömürülmesinin önüne geçmek, bu çocukları madde bağımlılığından uzak tutmak, fiziksel ve duygusal şiddetten korumak gerekir. Evrensel kanunlar ve çocuk koruma kanunumuz uyarınca sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklarımız için toplumsal çözüm yollarına başvurulmalıdır. Bu sorunların nedenlerinin araştırılması ve çözüm getirilmesi, sağlıklı bir toplum geleceği için çalışılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Aycan, son olarak, “Bu sebeplerden dolayı, sokakta yaşayan ve çalıştırılan 0-17 yaş grubu çocuklarımızın sorunlarını ve onları bu duruma terk eden nedenleri araştırmak toplumun refahı ve geleceği için zorunlu hale gelmektedir. Bu sorunların nedenleri ve çözümü için gerekli bilgiler edinilmeli, ilgili kanundaki faaliyetler icraata geçirilmelidir. Doğru politikalar ve önlemler alınarak çocuklarımızın topluma ve geleceğe kazandırılması esas alınmalıdır” dedi.