banner136
banner191
banner162

Akbalaban’dan yapılandırma hatırlatması
banner167
 Yapılandırma fırsatının sigortalılara, işverenlere büyük kolaylıklar sağladığını vurgulayan Akbalaban, kanunun kapsamına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

SGK İl Müdürlüğü’nde bir basın toplantısı düzenleyen Akbalaban, “Söz konusu kanun ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, yapılandırma kapsamındadır” dedi.

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, şu bilgileri aktardı:

“Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde hesapla­nan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan yüzde 10’u tahsil edilecek. İki taksitte ödeme de ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler. Borçlarını yapılandıran işverenler, ilk iki taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alabilecek. (Teminat iadesi ve ilişiksizlik belgesi için borcun tamamının bitirmesi gerekir) Bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, Yapılandırma dışında borcu yok ise teşviklerden yararlanabileceklerdir. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir. 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödenebilecektir.”

Yapılandırmanın bozulacağı durumları da anlatan Akbalaban, “Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 01.03.2021 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır. İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Taksit tutarının yüzde 10’u aşılmamak kaydıyla 10 TL ye kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır. Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının yüzde 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan yüzde 50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır. Genel sağlık sigortalılarının prim borçları 7256 sayılı Kanunla re’sen yapılandırılmıştır. Bu sigortalıların 31.08.2020 ve öncesine ait GSS prim borçlarının ana parasının 30.04.2021 tarihine kadar ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. 5510/60-g kapsamında GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31.03.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

İşverenlerimiz; E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir. Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir. 4/b sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir. 4/c işverenlerimiz ise; Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi girmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan “BORÇ” ve “İPC” menüsünden güncel borçlarını sorgulayabilir, “Borç Yapılandırma” menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir. Bu bağlamda yapılandırma sigortalılarımıza işverenlerimize büyük kolaylık sağlamaktadır, bu imkândan faydalanmalarını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.