banner136
banner191
Abdallar
Abekirağalar (Ebubekirağalar / Önal soyadını kullanırlar)
Abdikler
Abdulceliloğulları [Gülerlerin ve Turanların (Duranhafızlar) Üst Ataları]
Adıgüzeller
Ahrazoğulları
Akatlar (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
Alibabalar (Bilginler / Güneşoğlularının bir kolu)
Alaçobanlar (Kurt)
Alibabalar (Güzelbabalar)
Alihafızlar
Alirızaoğulları
Alionbaşılar
Alkayalar (Kudrethacılar)
Ali Çavuşlar (Özen, Cemal Özen ve ailesi)
Aloğlular
Altınaylar (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
Altıntoplar
Altıparmaklar
Anişler
Apolar
Arıkanlar (Derviş Hocalar)
Arpacılar
Aslanoğulları
Asefler (Ünsallar)
Ataollar
Atasayarlar
Ateşler
Avdalanlılar (Hancı Tosunlar / Tercan, Erdoğan ve Yalçın soyadlı)
Avlıyalıoğulları
Avratyusuflar
Aydoğanlar (Cemse Muhittin’in kabilesi)
Ayhanlar (Nurullah çelebi Elbistanî ahfadından)
Ayrancıoğulları
Azizler (Onuklar)
.
Babanoğulları
Bakoğulları
Balabanlar
Başaranlar (Yavan Hasanlar) ????
Bayadırlar (Bahadırlar / Danacılar)
Baydemirler
Bayezitoğulları
Bedirler
Bekişoğulları
Berber Karalar
Beşinciler (Çetinkaya)
Bevvaplar (Arığlar)
Beyrelioğulları
Biberler
Bilirler
Budaklar (Taphasanların Bir Kolu)
Büyüaliler
Bodolar
Boduklar
Bolu(lu)lar
Boynueğriler
.
Cabbarlar
Cacıkcılar
Caddırolar
Caferler
Camızlar
Cehizler
Ceritler
Cemaller
Cemolar
Cıngıllılar
Cırıklar
Cimolar
Cin Durdular (Eray ve Cinal soyadını taşırlar)
Cingan Durdular
Cin Hüsünler
Comlar (Yeniçeriler’in Tepebaşı Kolu)
Corcular
Cüce Hacılar
.
Çakılılar
Çakmaklar (Güllü)
Çakmaklar (Muhacir)
Çaparlar
Çebişler
Çelenkler
Çenk Abdullahlar (Kıyanlar)
Çerkez Müftüler (Özel soyadını taşırlar)
Çerkolar
Çıtaklar
Çimeniyeşiller
Çolaklar
Çöbenikler
Çöpçüler (Batmaz)
.
Dadaşlar (Muhacir / Pınarbaşı’nda)
Dalbekirler
Daşolar
Davdavlar
Değirmenciler
Dedevelioğulları (Tuncerler, Dedeler)
Delaliler
Deloğlanlar
Derviş Efendiler
Develiler
Dişsiz Kurtlar
Dobolar
Dokuyucular
Dolma Bekirler
Doruklar (Nurullah Çelebi Elbistanî ahfadından)
Dönükler (Kuyumcular)
Dulkadiroğulları
.
Ebilkasımlar
Ebillidafendiler
 
Edeler (Edeviler)
Ekmekçi Cemaller
Ekmekçiler
Ekmekçi Musalar (Muhacir / Güllü ve Gül soyadını taşırlar)
Ekmekli Oğulları
Elbeyliler
Ellez Ustalar (Çakılılar)
Emirler
Erenler (Muhacir Hanifi torunları)
Erginözler (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
.
Fakılar (Kutuzmanlar)
Fındıklar
Felekoğulları
Fesikirliler (Arıbaşlar)
Feslikadılar (Sevinçler soyadını taşırlar; Müftülüler de denir.)
Fettahlar
.
Galolar
Gavurdağlar
Geyikliler (Keyiklioğlular)
Gıcılar
Gılıflar
Göçerler
Göğşenler
Göğoğlanlar
Göğ Yamırhalar
Gökcecikler
Götürler
Gözlüklü Hocalar (Yeniçerilerin Bir Kolu)
Göztaşılar
Gubuklar
Gudimiler
Güccaliler
Günallar
Günalmışlar.
Günenler (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
Güneriler (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
Güneşoğulları
Güngörler (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
Gürçaylar
Gürünlüoğulları
Güzeloğlanlar
.
Haceyipler (Hacı Eyyuplar / Halıdoğiulları)
Hacı Bekiroğulları
Hacı Haliloğulları (Hacıhaller)
Hacı Hasanlar
Hacı Mahmutlar (Candansayar ve Hacımahmutoğlu soyadlarını taşırlar)
Hacı Mekserler
Hacı Musalar (Ücükler, Corcuların bir kolu)
Hacı Ömerler (Gövcecik/Çobanlar, Gökcecik/Karakürtler ve Gökçecik soyadları vardır)
Hacı Recepler
Hacı Şakirefendiler (Olgunlar)
Hacı Tıfıloğulları (Pişkinler)
Halıdoğulları (Hacı Eyyuplar)
Halil İbrahimler
Hamamcılar (Hamamcı, Temel)
Hamamcızadeler (Tamer soyadını taşırlar)
Hamolar
Hapalar (Parmağı Uzunlar / Özer soyadını taşırlar)
Harabatlar (Babaoğlular)
Haramlar (Haremoğulları / Öztoylar)
Harınlar (Harunlar/Baykallar)
Hasaliler
Hatıneyler (Yüksek)
Hatipler 
Hayatizadeler (Nurullah Çelebi Elbistanî ahfadıdan)
Helvacılar
Hırfanlar
Hır Hüsünler
Hocalılar
Hokkalar (Cıngıl)
Hopalar (Yahyalar)
Hökelekler
Hulusi Hocalar (Erol)
.
Irasıllar (Resuller)
.
İboşlar
İlmihafızlar
İmrekoğulları
İnançlar (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
İngilizler (Küçük Mehmetler)
İspirler
İtotular
.
Kabaklar (Soysal soyadlı)
Kadana Hacılar (Albaylar, Köprübaşılar)
Kadirler (Çatalbaşlar)
Kafadaroğulları
Kahveciler
Kâhyalar (Çolaklar ile aynı kola mensup; Karavul, Karanil, Katkaya ve Kaya soyadını taşırlar.)
Kalaycıköseler (Kul soyadını taşıyan Merkez Elbistanlılar)
Kamberler
Kamyonlar (Zedeli)
Kantarcıhaliller
Kaptanlar
Karabacaklar
Karabekirler (Karagençler ve Gençler)
Karalar
Kara Hafızlar
Kara Aliler
Karamanlar (Gözlüklü Hocalar; Yeniçerilerdendir)
Karavanalar
Karcıoğulları (Telbıyıkoğulları)
Karpuzoğulları (Şıhlar / Özsoylar)
Kavaloğulları
Kayranlar
Keçebirler
Kel Eyyuplar (Özcanlar)
Kel Hacıoğulları (Keriözler)
Kel Hüseyinler (Çakmak)
Keloğlanlar
Kel Meyseler
Kerimanbaşılar,
Kerimler (Küçük Mehmetlerin bir kolu)
Keşkekler (Soysallar)
Ketizmenler (Nurullah Çelebi Elbistanî ahfadından)
Ketmenler
Kıraçlar (Mekan’da Dursun Edeler diye bilinirler)
Kırağıloğulları (Krallar / Kıragiller)
Kışlallar
Kilitçiler
Kistikler
Kitizler
Korelahmetler
Kozanlar
Köfteciler
Köftevaysallar (Karatekin)
Kökerler (Müftülüzadeler de denir. Nurullah Çelebi Elbistanî ahfadından)
Köleliler (Dündar ve Köleli soyadını taşırlar)
Kördurdular (Cemberler)
Köse İbrahimler
Köşker Hasanlar
Köşkerler (Dedeler)
Köyneksizler (Depdep)
Kudretler (Alkaya)
Kuloğulları
Kunduracılar
Kurdeller (Kurtaliler)
Kurtbabalar (Kurtdedeler. Bu Aile, Şeyhlerden Abdurrahman Erzincanî’nin Soyundandır)
Kurtlar
Kuşlar
Kutuplar
Kuzucukoğulları (Dalkılıç soyadlı)
Küçük Mehmetler
Külâhlar
Küpçüler
Kürthasanlar
.
Lalekler
.
Maholar
Manaklar
Mavılar
Mamolar (Muhacir / Gür soyadlı)
Memiler
Meydanlılar (Meydanaçarlar)
Mıhçılar
Mırmırlar (Yeleğenler)
Mısdolar(Kelmevlitler)
Minikler
Moraliler
Mucuklar
Mullalar
Musakadılar
Müftülüler
Müslüman Bekirler
Müslümler (Tekebabalar)
.
Nacarlar
Naimefendiler
Nakipoğulları (Nurullah Çelebi Elbistanî ahfadından)
Nizamlar(Narin)
Nurihocalar (Bilaller, Yüceler)
Nusratlar
.
Obalılar
Odacıoğulları
Osman Ağalar
.
Öksüzoğulları
Ölübitler
Özataylar (Münip Babalar)
Öztoylar
Öztürkler
.
Partallar (Hambal Mustafalar)
Paşalar
Pepeler
Perişanlar
Pişkinler
Poturlar
Poyrazlar (Somuncu Mustafalar)
.
Resuller
Rüştübeyler (Hacı Esat Efendi’nin Soyu, Yinançlar’dan)
.
Saatçiler
Saçaklızadeler
Sakalar (saka, Sağ ve Bodovoğlu soyadını kullanırlar)
Saltoğlular
Saraçlar
Sarıcalar 
Sarıoğlanlar (Leblebici Yusuf’un ailesi)
Sasılar
Selçikler
Semerciler
Seyitler (Gücükoğulu)
Sezerler (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
Sığırcıoğulları
Sığırtmaçlar
Sırtısüllümlüler
Sinanlar (Saydam, Sinan ve Sinanoğlu soyadını taşırlar. Saydam koluna ''Kadılar'' da denir).
Sofular (Görür soyadını taşırlar)
Solaklar (Hafız Ağalar)
Soydanlar (Nurullah Çelebi Elbistanî ahfadından)
Söylemezler (Söylemez, Söylem)
.
Şabikler
Şahkeremler (Güllü)
Şekerciler (Akıllar)
Şeranlar
Şeyh Ömerler (Karavanalar/ Tunç)
Şıhlar (Karpuzoğulları / Özsoylar)
Şıholar
Şirahbiller (Karagençlerin kolu.)
Şitoğulları
Şooracılar
Şükürler
.
Taftaflar (Dafdaflar, Davdavlar, Tavtavlar)
Talaslar
Taphasanlar
Tarakçılar
Taşkallar
Taşolar
Tatarlar
Teberler
Tenekeciler
Terzi Bekirler
Terziler
Tokuçlar (Doğuçlar)
Tombustan Babalar
Topal Ökkeşler
Top Hasanlar (Silinecek)
Topsakallar
Torolar
Tozlular
Tütüncüler (Çetin)
.
Uğurlar (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
Uğurlular
Uluerler
Uruplar
Usta Aliler
Uzemişler
Uzun Aliler
.
Ünsallar
.
Vazalaklar
Vurallar
Vücutlar
.
Yakuplar
Yeniçeriler
Yektalar
Yeşiller
Yevgiler
Yinançlar (Şeyh İsa Efendi ahfadından)
Yüzbaşılar
.
Zedeliler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
(Hulusi Oğlu) Ali Geyikli (Keyiklioğlu) 4 yıl önce

Hocam ellerine sağlık bu konulardaki çalışmalarınız bizleri aydınlatıyor.Bundan dolayı tebrik ediyorum devamını diliyorum.İyi çalışmalar...

Avatar
Şerif Uzman 4 yıl önce

Sayın hocam bizim sülale ismine rastlamadım.Bize eskiden Osmanoğulları denir ve soyadımızda öyle idi.Ancak zamanla soyadımızda nüfus idaresi sayesinde çok değişiklikler oldu.İki kardeşin bile soyadları aynı değildi.Daha sonra karışıklığı önlemek için mahkeme kararıyla hepimizin soyadı UZMAN oldu ve Uzmanlar olarak anılmaya başladık.Bilgi edinmenizi rica eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.Selam ve saygılarımla Allaha emanet olun. Şerif Uzman-İstanbul

Misafir Avatar
Arif BİLGİN 4 yıl önce @Şerif Uzman

Şerif Bey elimdeki listeye şu anda Osmanoğulları (Uzman soyadını taşırlar) şeklinde yazıyorum. Başka eklenecek varsa lütfen bildiriniz. Teşekkür ederim. Selamlar.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Fehmi Çakılı 4 yıl önce

Ellez usta lar çakılılar doğru

Avatar
Fazil unsal 4 yıl önce

Tesekkurler hoca bizim kabile asefler soyadimiz UNSAL bizi darendelilerle karistiriyorlar eline saglik

Avatar
ahmet dal 4 yıl önce

Arif Hocam bir belgeselci titizliği ile Elbistan'ı geleceğe taşıyorsunuz. Bu emeğiniz taktire değer. Teşekkür ediyoruz.
Ben Anamur Fen Lisesi Tarih Öğretmeniyim. Yazılarınızı büyük bir hayranlıkla takip ediyorum. Köklü bir kültürü olan Elbistan'ın kaybolmakta olan kaybolmakta olan özellikleriyle kayda alıyorsunuz.
Kızılcaoba Mahallesinde DAL'lar geniş bir kabiledir ve bu kabile DAL soyadını hiç bırakmamıştır.Listeye alırsanız sevinirim.

Misafir Avatar
Arif BİLGİN 4 yıl önce @ahmet dal

Ahmet Bey, elimdeki listeye aldım. Kitaba inşAllah girecektir. İlginize teveccühünüze teşekkür ederim. Elbistan dolusu selamlar.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Ömer Faruk BAŞARAN 4 yıl önce

sayın hocam kırk yılı aşkın dışardayım sık sık gazetemizi ziyaret ederim çok güzel bir iş yapmışınız.ben karaelbis tanlı olmama ragmen bir noksanlık gözüme çarptı.Özdoganlar ile Çorbacılar kabilelerine rastlayamadımmı yoksa benmi yanılıyorum,Elbistan ın içini bir elbıstanlıdan daha iyi bilirim otuz yaşına kadar orda büyüdüm iyi günler dilerim.Ömer Faruk BAŞARAN..İst.

Misafir Avatar
Arif BİLGİN 4 yıl önce @Ömer Faruk BAŞARAN

Ömer Faruk Bey Çorbacılar Şooracılar olarak yazılı.. Ancak sizin dediğiniz gibi Çorbacılar olarak elimdeki listede düzelttim. Özdoğanları da ekledim. İlginize teşekkür ederim. Elbistan dolusu selamlarımla..

Beğenmedim! (0)
Avatar
Yurdagül Türkmen 4 yıl önce

Türkmenler de var.

Misafir Avatar
Arif BİLGİN 4 yıl önce @Yurdagül Türkmen

Yurdagül Hanım Türkmenleri ekledim. Teşekkür ederim.

Beğenmedim! (0)
Avatar
ERMAN 4 yıl önce

HOCAM KIZILCAOBADAN ERMAN SOYİSİMİNE RASTLAMADIM SİZE ZAHMET LİSTEYE EKLERSENİZ SEVİNİRİM

Misafir Avatar
Arif BİLGİN 4 yıl önce @ERMAN

Erman Bey, Ermanların kabilesine kimler derlerdi, acele onu yazarsanız eklerim. Selamlar

Beğenmedim! (0)