banner136
banner191
Sanal alem­de bir yar­dım pay­la­şı­mın­dan ha­re­ket­le bu ya­zı­yı ka­le­me aldım. Öğ­re­tim üyesi eş­le­rin on beş bin li­ra­lık ma­aş­la­rı­nın 5 bin li­ra­sı­nın aile­si­ne yet­ti­ği­ni, ge­ri­ye kalan 10 bin li­ra­sı­nı muh­taç öğ­ren­ci­le­re ve­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti­ler. Yine iki öğ­ret­men de aynı şe­kil­de şuan da izin­de ol­duk­la­rı için hak et­me­dik­le­ri ma­aş­la­rı­nın ya­rı­sı­nı muh­taç öğ­ren­ci­le­re ve­ri­yor­lar­mış. Ve sonra da im­kan­la­rı el­ver­di­ği oran­da ver­me­ye devam ede­cek­ler­miş. Ho­şu­ma gitti, helal olsun di­yo­rum. Yine bir kısım öğ­ret­men de “eba” yön­te­mi ve ile­ti­şim yo­luy­la öğ­ren­ci­le­ri ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Öğ­ren­ci­le­ri iyi ye­tiş­tir­mek için çır­pı­nan, on­la­rın dert ve di­lek­le­riy­le il­gi­le­nen güzel öğ­ret­men­le­ri de kut­lu­yo­rum. Sağ­lık­çı­la­rın canla başla ça­lış­ma­la­rı, vatan ve mil­le­tin gü­ven­li­ği için çır­pı­nan gü­ven­lik­çi­le­ri kut­lu­yo­rum. Ada­mın hası işte onlar.
Yıl­lar­dır şu­cu­yum-şöy­le­yim, bu­cu­yum-böy­le­yim ede­bi­ya­tıy­la; hiç­bir şey yap­ma­dan, çok şey ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek par­mak sal­la­yan­la­ra du­yu­rum­dur. Ka­mu­yu ken­di­le­ri­ne hiz­met et­tir­me ve iti­bar dev­şir­me alanı gö­ren­ler, yet­ki­yi silah ve sopa ola­rak kul­la­nan­lar size söy­lü­yo­rum. Vatan mil­let sev­gi­si ede­bi­yat­ta değil, uy­gu­la­ma­da olur. Sa­de­ce ni­met­te değil, kül­fet­te de var ol­mak­tır ve bedel ödeme sı­ra­sın­da önde ol­mak­tır adam­lık.
İşve­ren­se; işini düz­gün yap­ma­sın­dan, ça­lı­şan­la­rı­nın hak­kı­nı ver­me­sin­den belli olur. Kamu gö­rev­li­siy­se; gö­re­vi­ni doğru yap­ma­sın­dan ve hayat çiz­gi­sin­den belli olur. Hangi mes­lek­te olur­sa olsun işi­nin hak­kı­nı ver­me­sin­den belli olur. Kamu eko­no­mi­sin­de­ki pay­la­şım­dan, ül­ke­ye ve in­san­la­ra kat­kı­sın­dan belli olur.
Mil­le­te yük ol­ma­ma­sın­dan belli olur.
So­kak­ta ça­lı­şan çöp­çü­ye ve za­yıf­la­ra olan dav­ra­nı­şın­dan belli olur. Gün­lük, aylık veya mev­sim­lik ça­lı­şan­la­ra karşı olan ta­vır­la­rın­dan belli olur. Aç­lık­tan seni Allah’a şi­ka­yet ede­ce­ğim diyen ço­cu­ğun ha­lin­den an­la­ma­sın­dan belli olur in­sa­nın hası. Kendi sı­nır­la­rı gibi baş­ka­la­rı­nın sı­nır­la­rı­nı bil­me­sin­den, nü­fu­zu doğru kul­lan­ma­sın­dan ve ha­ki­ka­tın pe­şin­den ol­ma­la­rın­dan belli olur. Ya­pı­lan iyi­lik­le­ri an­la­ma­sın­dan belli olur.
Elin­de im­kan­lar var­ken, her şey iyiy­ken iyi olmak kolay... Önem­li olan kriz ve fe­la­ket za­man­la­rın­da iyi ka­la­bil­mek­tir adam­lık. Arsız ar­zu­lar ve nef­ret dolu ba­kış­lar­la ve ide­olo­ji­ye sa­rı­lıp ke­nar­da ya­ta­rak yük­sek maaş al­mak­la ol­mu­yor. Ak­si­ne; çı­kar­cı kur­naz­la­ra, ya­pı­lan yan­lış­la­ra, pis­lik­le­re karşı çı­ka­bil­mek­le ve kö­tü­lü­ğe teşne ol­ma­mak­la belli olur in­sa­nın hası. Halk gibi yer, halk gibi yaşar, hakkı görür ve hak­kın ha­tı­rı­nı her şart­ta üste tutar ada­mın hası.
Ada­mın hası özgül ağır­lı­ğı ve ka­li­te­li dav­ra­nış­la­rı ile ta­nı­nır. Ka­li­te­li insan, nü­fu­zu­nu eşit-adil kul­la­nır ve ka­mu­nun iyi­leş­me­si­ne katkı sağ­lar.  
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet Gözükara 1 yıl önce

Sayın hocam bu güzel yazınızdan ötürü sizi kutluyorum. Adamın hası adamların sayısının artması dileğiyle

Avatar
Eray Yapıcı 1 yıl önce

Hocam Allah razı olsun sizin gibi güzel düşünüp güzel konuşan ve eylemleri de güzel olan değerlere hele de bu fırtınalı günlerde çok ihtiyacımız var ( Gazi Mustafa Kemal orta okulu 6 g 381 nolu öğrenciniz saygılar sunarım)

Avatar
Can UĞUR 1 yıl önce

Emeğinize sağlık çok değerli hocam.Allah razı olsun böyle bir anlatımla dua kazandın.Yüce Rabbim o zor şartlarda kendilerini tehlikeye atarak Vatanı için halkı için mücadele veren herkese yardım etsin inşAllah. Allah a emanetiniz hocam

Avatar
Mehmet Tatlıgün 1 yıl önce

selam ve sevgiler hocam...
Halkçı olmak zor iş Halktan ve haktan yana olmak zor iştir yüksek ve haketmediğin maaşı alırken.Bir de liyakat yoksa göbekten bağlanırsın işte o zaman kraldan çok kralcı olursun. Her şeye en evvel sen sahip çıkar yada duruma göre tabi önce sen söversin.Memleketin ahvali böyle.