banner108

İYİ Parti Elbistan İlçe Yönetimi belli oldu
banner20
banner43

Gölpınar Alabalık Tesisleri’ndeki toplantıya, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Faruk Atlı, il yönetimi, Elbistan ilçe teşkilatı kurucu yönetim kurulu ve partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını İYİ Parti Elbistan Kurucu İlçe Başkanı Av. Kürşad Ali Yıldırım yaptı. Konuşmasının ilk bölümünde isim belirtmeden AK Parti iktidarını eleştiren Başkan Yıldırım, devlet yönetiminde gördüğü yanlışlar ve eksikliklere değinerek, şunları söyledi:

“Bu kadim, güçlü ve sürekliliği bulunan bir devlet idraki ve devlet varoluşumuz, maalesef sanki özel bir kastla yok edilmeye çalışılmaktadır. Gerçekten de bugün devlet kurumları, “adalet” ve “liyakat” ilkeleri dışlanarak, kişiye sadakat anlayışıyla işlevsizleştirilmiştir. Kurumsal yapının içi boşaltılmış, kişisel inisiyatiflere terk edilerek keyfilik had safhaya varmıştır.

Devlet, dernek, vakıf, şirket gibi yönetilemez. Devlet asgari seviyede ciddiyet demektir. Devlet imkan ve kadrolarını, “ne istediniz de vermedik” diyecek kadar, hukuku, siyaset etiğini, devlet bilinci ve sorumluluğunu göz ardı ederek veren bir zihniyet ile isteyip alanların “devlet telakkileri” özdeştir. Liderin devlet yönetiminde aldatılma lüksü yoktur; nitekim aldatılıp manipüle edilen, liderin şahsından ziyade bütün bir milletin hukukudur. Lider, başka bir ülkenin liderine “kardeşim” diye hitap edemez, çünkü devlet politikaları anlık durumlara, kişisel, duygusal yakınlıklara göre değil, rasyonel ve ülke menfaatleri gereğince diplomatik bir dille ifade edilmelidir. Aksi durumda hep beraber yaşayıp gördüğümüz gibi “kardeş” hitabının muhatabı kısa bir süre sonra “katil” olmuştur. Bu türden çelişik tavır, dil ve üslup istisna olmaktan çıkmış, devlet yönetiminde yerleşik hale gelmiştir.

İktidarın, kendinden olmayanlara karşı, aşağılayıcı, horlayıcı, dışlayıcı ve kutuplaştırıcı şiddet dili ülkemizin en ciddi sorunu durumundadır. En hafif bir eleştiriye tahammül edemeyen, dahası muhalif her söylemi “hainlikle” itham eden bir yönetimin sorunları çözme nosyonunu kaybettiği ve bizatihi sorun haline geldiği açıktır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen iptal edilmiş, devlet fonksiyonları tek bir kişide toplanmış, bununla da yetinilmeyerek hemen hiçbir özerk ve sivil alan bırakılmamıştır. Gerçekten de bugün, üniversite, sanat, edebiyat, sinema, spor, medya otonomisini yitirmiş, katı otoriter hükümet etme biçimi nedeniyle bütün bu alanlar siyaset tarafından kuşatılmıştır. Ne yazık ki bilim ve teknoloji, rekabetçi bir eğitim, evrensel nitelikte sanat, sinem ve edebiyat üretimi olanaksız hale gelmiştir.

Bürokrasi ehliyet ve liyakat ilkelerine göre değil; kişisel sadakat anlayışıyla düzenlendiğinden etkin, süratli ve kaliteli bir kamu hizmeti sunmak imkanı kalmamıştır. Yola çıktıkları ilk günlerde “3Y ile yani, Yasaklar, Yolsuzluk, Yoksulluk ile mücadele edeceğiz.” diyenler, hiç olmadığı kadar bu sorunları derinleştirmiştir. Dış politikanın, gerçeklik temelinde, diplomatik usullere göre, uluslar arası hukuku dikkate alarak ve güç dengelerini ve bu bağlamda ülkemizin uzun dönemli menfaatlerine uygun olması gerekirken; sanal korku ve “beka” sorunları söz konusu edilerek, dış siyaset, içteki açıkları kapatmak için araçsallaştırılmış ve kuru bir “hamaset” dilline mahkum edilmiştir. İçinde bulunduğumuz bu karamsar tabloda en vahimi ise, akıl ve bilim itibarsızlaştırılmakta, şahsiyet ve fert olma bilinci yok edilmekte, adaletsizlik yaşam biçimine dönüşmektedir. Eğer bir beka sorunundan bahsedileceksek bundan daha tehlikeli bir beka sorunu olamaz.”

Konuşmasının devamında, kurucu başkanı olduğu İYİ Parti’nin siyaset sahnesindeki yeri ve hedeflerine ilişkin bilgiler veren Yıldırım, “Evet, içinde bulunduğumuz bu ahval ve şartlar içinde birilerinin ikbal kaygılarını perdelemek için kendi siyasi gelecekleri ile ülkemiz geleceğinin kader birliği içinde olduğunu kabul ettirmeye çalışması sadece kibirdir, menfaat düşkünlüğü ve bencillikten başka bir şey değildir. Karamsar olabiliriz, lakin kötümser olmaya hakkımız yoktur. Nitekim bir yiğit kadın, bir anne sayın genel başkanımız Meral Akşener hanımefendi çıkmıştır ve bu gidişata eyvallah etmeyeceğini, yese düşmeyeceğimizi, iyilik güneşinin Türkiye’yi aydınlatacağını ve Türkiye’nin ‘İYİ’ olacağını haykırmıştır” dedi.

İYİ Parti’nin, bir iyilik hareketi olduğunun altını çizen Yıldırım,”İYİ Parti, kendi orijinine dayanan ve özgün duruşuyla siyasetini inşa eden bir partidir” ifadesini kullanarak,

“ İYİ Parti, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden beri vazgeçmediği adalet ve hürriyet idealinin siyasette tebarüz etmesidir. İYİ Parti’nin varoluş gerekçesi, milletimizin değişmeyen karakteri yani iyiliktir. Siyaset iddiası, Mecellede hüküm altına alınan, “Def-i mazarrat, celbi menafidir.” Yani kötülüğün giderilmesi, iyiliğin gerçekleşmesidir. Bu itibarla İYİ Parti, bir karşıtlık düşüncesinden doğmamıştır, edilgen değildir; kendi orijinine dayanan ve özgün duruşuyla siyasetini inşa eden bir partidir. Başkası üzerinden kendine alan açmak, olsa olsa kötünün iyisi olabilir; kendilik idrakini insani değerler üzerinden temellendirenler ise iyilerin en iyisi olmayı gaye edinir. Bir davanın başarısının ilk ve en önemli şartı sarsılmaz bir inanca sahip olmaktır. Hakikatten, bilgi ve adaletten sapmadan yürüyenler muvaffak olacaklardır.  

İYİ, insandır, insanın varoluş gayesi iyiliktir; insana, onun inancına, düşüncesine, tercihlerine, hayat tarzına içten bir hürmettir. İYİ, kültür ve medeniyetimizi şekillendiren değerler manzumesinin özüdür. İYİ, adalettir; “insani duyarlılığını yitirmemiş her insan fıtratı gereği neyin adil olup olmadığını bilir, adalet insan olmanın kök ilkesidir.” Yerleri ve gökleri ayakta tutan adalettir. Adalet, kemaldir, mükemmelliğin öteki adıdır. İYİ, merhamettir; garibi, yetimi, gönlü kırık olanları görüp gözetmek, imkanını imkansıza sarf etmektir. İYİ, kardeşliktir, gönül yapmaktır. İYİ, hürriyettir. İnsan onurunun olmazsa olmazı, insanca bir yaşamın kurucu ilkesi hürriyettir. İYİ, hakikate sadakattir; fanilere, liderlere, efendilere değil, Hakk’a bağlılıktır. Hakk’ın hatırını âli tutarak, ‘Hakk, ne der’ diyerek yürümektir. İYİ, akıl etmek, tefekkür etmek, şahsiyet sahibi olmaktır. İyi, paylaşmaktır, adaletle bölüşmektir, kamu görevinde liyakat, kamu hizmetinde eşitlik, emeğe derin bir saygı ve sömürülmesini engellemektir. Başkalarının hayat görüşüne, moral değerlerine, kabullerine, hukukuna hürmet etmek; herkesin onur ve şerefini, temel hak ve hürriyetlerini aziz bilmek; sadece kendimiz gibi gördüklerimin değil, her düşünceden vatandaşımızın hakkını gözetmek ve rızasını kazanmaktır” şeklinde konuştu.

‘Türkiye umutsuz değildir; İYİ’lik güneşi doğmuştur ve umut her zaman vardır’ diyen İYİ Parti Elbistan Kurucu Başkanı Av. Kürşad Ali Yıldırım, “Nefretin, kinin, kavganın, bozgunculuğun, zulmün, acıların, fakirliğin, hastalıkların, cehaletin, hülasa bütün kötülüklerin def’i İYİ’dir, iyiliktir. Devleti, ülkeyi, milleti yönetmenin, yani siyaset etmenin varlık şartı ve nihai amacı iyiyi gerçekleştirmektir. Esas olan ilkelerdir, usule riayettir. Her görüşten insanımızın huzur ve refahı, cümlesini aynı ve bir görmekle gerçekleştirilebilir. Bunun için ihtiyacımız olan hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere, demokratik ilkelere bağlı devlet nizamıdır. Her hal ve şartta kazanmak ve hiçbir değer gözetmeden iktidar olmak için çırpınmak köle ruhlara mahsustur. Tarih boyunca makamlarını; yıkıp dökerek, şiddet diline mahkum olarak korumaya çalışanlar; makamlarına köle olmuştur.

Biz ise siyasi başarıyı demokratik bir yarışla, her halde değil, haklı ve doğru kalarak ve adaletten sapmadan elde etmek istiyoruz. Biliyoruz ki hakikatte hep iyiler kazanmıştır, yine kazanacaktır. Ve asla unutmayacağız ki bütün makamlar insanlık makamına ermek içindir, en yüce makam insanlık makamıdır. İnsan da iyi olduğu kadar insandır. Türkiye umutsuz değildir; İYİ’lik güneşi doğmuştur ve umut her zaman vardır. Türkiye iyi olacaktır. Elbistanlı hemşerilerimi partimize davet ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Faruk Atlı ise, Türkiye’nin İYİ Parti’ye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Elbistan ilçe yönetiminden de övgüyle bahseden Atlı, şunları söyledi:

“Elbistan ilçemizin yönetim kurulunun takdimi için yapılan bu organizasyona emeği geçen herkesi kutluyorum. Biz iyi bir hareketiz. İyi bir hareket başlatmak istedik. Bunun için iyi insanlardan yol arkadaşları seçmeye çalıştık. Bugün de çok net bir şekilde görüyorum ki seçtiğimiz arkadaşların da bizleri Türkiye’nin iyi insanlarını çok özel ve net bir şekilde temsil edecek insanlar. Yönetimi görünce gurur duydum. Partiler ihtiyaçtan doğar. Nasıl 2002 yılında Türkiye’nin AK Parti gibi bir partiye ihtiyacı vardıysa. Uzun süreden beri ortaya çıkan karmaşadan, bir takım eksikliklerden, yanlışlıklardan sonra öyle bir parti ihtiyacı ortaya çıktıysa, bugün de İYİ Parti diye bir partiye ihtiyaç var.”

İYİ Parti’nin insanları bir araya getirecek bir oluşum olduğuna değinen Kahramanmaraş İl Başkanı Faruk Atlı, “O dönemde uzun süre koalisyonlarla idare edilen hükümetlerden sonra insanlar istedi ki güçlü bir hükümet gelsin tek başına iktidar olsun. Devletin biriken problemlerini çözsün. O manada ortaya çıkan partiye de güç verdiler. İşin doğrusunu söylemek gerekirse onlar da birinci dönemde bir şeyler yaptılar. Fakat ondan sonra asıl amaçları olan devletin temel dinamitlerine kavga etmeye başladılar. Devleti ayakta tutan kolanların vidalarını gevşetmeye başladılar. İçerde insanları bölmeye başladılar. Bir devlet adamının, devlet yöneticisinin asli görevi insanlarla devletin mensuplarını bir arada tutmaya çalışmaktır.

Onları kucaklayıcı olmak gerekirken bizim cumhurbaşkanımız 36 etnik parçadan bunların sadece birinin Türk olmasından bahsetti. Evde oturan yüzde 51’den bahsetti. Ötekilerden bahsetti. Namaz kılanlar kılmayanlar, başı açık kapalı olanlar gibi insanları ayrıştırıcı tavırlar sergiledi. Böylece yıllarca kaynaşmış olan Türkiye içerisinde bir millet olmuş insanları tekrar bölmeye, parçalamaya çabaladılar. Bugün ise gelinen nokta itibariyle hem ekonomik krizin çok üst seviyede olması, hem dış ilişkide komşularımızla çok ciddi sıkıntılar yaşamamız, hem de içerde bölücü tavırların sergilenmesi sonrasında artık insanları kucaklayacak bir tavır, bir araya getirecek bir oluşuma ihtiyaç duyuldu. Yiğit bir kadın çıktı. Etrafında iyi insanlar toparlayarak devletin birikmiş problemlerine, devletin kökleşmiş sıkıntılarına çözüm ortaya koyacak şekilde bir azim ortaya koydu. Bizler de böyle bir organizasyon içerisinde olduğumuz için şeref duyuyoruz” dedi.

İYİ PARTİ ELBİSTAN İLÇE YÖNETİMİ
SIRA
NO
ADI SOYADI MESLEK SANAT PARTİDEKİ GÖREV
1 Kürşad Ali Yıldırım Avukat İlçe Başkanı
2 Yemliha Özcan Emekli A.Subay Yönetim Kurulu Üyesi
3 Taylan Özgür Çetin Harita Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi
4 Yalçın Özdemir Milli Güreşçi Yönetim Kurulu Üyesi
5 Mesut Kurtdede Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi
6 Taha Şahin Avukat Yönetim Kurulu Üyesi
7 Ferhan Tunçel Mimar Yönetim Kurulu Üyesi
8 Yasemin Demir Avukat Yönetim Kurulu Üyesi
9 Mehmet Şahin Karagenç Çiftçi-Tüccar Yönetim Kurulu Üyesi
10 Fatma Demir Avukat Yönetim Kurulu Üyesi
11 Asena Hilal Özdemir Esnaf Yönetim Kurulu Üyesi
12 İsa Dal Elkt-Elktro Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi
13 Ali Köşker Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi
14 Edanur Çolak Avukat Yönetim Kurulu Üyesi
15 Fatih Kul Ticaret Erbabı Yönetim Kurulu Üyesi
16 Hacı Bilal Polat Emekli Müftü Yönetim Kurulu Üyesi
17 Mualla Bağcı Ev Hanımı Yönetim Kurulu Üyesi
18 Serhat Özdemir Esnaf Yönetim Kurulu Üyesi
19 Ahmet Yekta Esnaf Yönetim Kurulu Üyesi
20 Selim Çoban Harita Teknikeri Yönetim Kurulu Üyesi
21 Muhittin Kılınç Emekli Memur Yönetim Kurulu Üyesi
22 Selçuk Gülbay İşçi Yönetim Kurulu Üyesi
23 Emiş Mavi Ev Hanımı Yönetim Kurulu Üyesi
24 Emri Kaya Esnaf Yönetim Kurulu Üyesi
25 Meksenna Kılınç İşletmeci Yönetim Kurulu Üyesi
26 Gani Gözükara Ticaret Erbabı Yönetim Kurulu Üyesi
27 Mehmet Yıldırım İşçi Yönetim Kurulu Üyesi
28 Cuma Çakmak Esnaf Yönetim Kurulu Üyesi

banner128

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 13 ay önce

Gerçekten genel olarak çok temiz insanlardan kurulu yönetim olmuş..

Avatar
ELbistanlı ÜNAL 13 ay önce

Kürşat Ali bey ne kadar donanımlı birisi olduğunu yaptığı konuşma metniyle ortaya koymuş .birileri üç cümleyi bir araya getirmekten aciz ilçe başkanlarını göreve getirip elbistanlıları peşine takmalarından dolayı yüzü kızarırmı acaba?iyi parti ülkeye iyi bir soluk getirecek galiba.yolunuz açık olsun.

Avatar
Mehmet Ünal 13 ay önce

Hayırlı Uğurlu olsun. Memleketimiz için İYİ olur İnşAllah. Çoğunluğu genç ve dinamik bir ekip. Kürşat bey ve ekibinin başarılarını dilerim. ALLAH yolunuzu açık etsin.

Avatar
D 13 ay önce

Hayırlı olsun.MHP ye verdik ama artık iyi partiliyiz

Avatar
Ersin Yilmaz 13 ay önce

Yönetiminiz hayırlı olsun inşAllah memleketimize iyi şeyler yapar yolunuz açık olsun

Avatar
Mehmet Akgül Em Öğrt . 13 ay önce

Yönetim kurulu güzel oluşmuş tebrık ediyor başarılar diliyorum .Hayırlı olsun

Avatar
süleyman 13 ay önce

hayırlı uğurlu olsun Rabbim utandırmasın

Avatar
b.kilinc 13 ay önce

cok guzel konusma olmus. tebrik ediyorum sayin baskani. dilerim bu goruslerinizi enfeksiyon kapmis, gorme ,duyma, dusunme ve empati yetisini kaybetmis halka yayabilirsiniz.

banner124

banner129

banner116