T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ
T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2013/3263 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 586 Parsel No, Tavacık Mevkii, Kalealtı Köyü. Satışa konu taşınmaza ilişkin olarak müdürlüğümüzce yapılan Kıymet Takdiri Keşif işlemi sonrası dosyaya sunulan 29/01/2015 tarihli bilirkişi raporunda; taşınmaz ile ilğili olarak" 586 parsel Kalealtı mahallesinde kumlu tınlı toprak yapısına sahip % 3-5 eğimli yaklaşık 3.627 m² si ev ve arsası olarak kullanılmakta olup 20.000m² si sulu tarım arazisi olarak kullanılmakta ve üzerinde karışık meyve ağaçları ( 87 Adet Elma,18 Adet Kayısı, 7 adet Dut,6 Adet Ceviz,7 Adet Erik, 8 Adet Kavak ağacı Mevcut olup, toplam değerleri 19.362,00TL olarak belirtilmekle değer tespitinde borçlu hissesi oranınca (39/80) hesaplanarak toplamdeğere ağaç değerleri 9.438,98 TL olarak eklenmiştir.)bulunmaktadır. Tarım arazisi niteliğindedir. Söz konusu 586 numaralı parsel Kalealtı Köyü sınırları içerisinde olup, arsa-bahçe-tarla vasfındadır, toplam 23.627m² alana sahiptir.Her türlü medeni hizmetten faydalanmaktadır. Parsel üzerinde beş adet yapı bulunmaktadır.

Fen memurunun krokisinde gösterilen;

1 Numaralı yapı, iki katlı betonarme bina olup, yaklaşık 185m² alana sahiptir. Her kat tek daire toplam iki daireden oluşmaktadır. Üç oda bir salon, bir mutfak, bir banyo, bir wc ve girişten oluşmaktadır.Dairelerin yer döşemesi karabeton (Şap), iç kapılar ahşap, pencereler P.V.C, iç duvarlar sıvalı ve plastik boyalıdır. Binanın dış cepheleri sıvalı fakat boyasızdır. Bina sobalı olup, kullanılmaktadır. Binanın bir kısmı parsel dışına taşmış durumdadır.

2 Numaralı yapı, iki katlı betonarme bina olup, yaklaşık 150m² alana sahiptir.Her kat tek daire toplam iki daireden oluşmaktadır.Üç oda bir salon, bir mutfak, bir banyo, bir wc ve giriştenoluşmaktadır.Dairelerin yer döşemesi karabeton (Şap), iç kapılar ahşap, pencereler P.V.C, iç duvarlar sıvalı ve plastik boyalıdır. Binanın dış cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Bina çatılı ve sobalı olup, kullanılmaktadır.Bu binanın dabir kısmı parsel dışına taşmaktadır.

3 Numaralı yapı, tek katlı kerpiç bir bina olup, yaklaşık 200m² alana sahiptir. Ahır olarak kullanılmaktadır. Yar döşemesi toprak, kapı ve pencereleri ahşap, tavanı mertek kaplamadır.

4 Numaralı yapı, tek katlı kerpiç bir bina olup, yaklaşık 80m² alana sahiptir. Konut olarak kullanılmaktadır. İki oda, bir mutfak-banyo-wc ve girişten oluşmaktadır. Yer döşemesi toprak, kapı ve pencereleri ahşap, tavanı mertek kaplamadır.

5 Numaralı yapı, iki katlı betonarme bina olup yaklaşık 150m² alana sahiptir. Her katta tek daire toplam iki daireden oluşmaktadır. Üç oda bir salon, bir mutfak, bir banyo, bir wc ve girişten oluşmaktadır. Dairenin yer döşemesi karabeton (Şap), iç kapılar ahşap, pencereler P.V.C, iç duvarlar sıvalı ve plastik boyalıdır. Binanın dış cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Bina sobalı olup, kullanılmaktadır. Bu binanın da bir kısmı parsel dışına taşmaktadır. (1 Nolu yapının yaklaşık 165m²'si; 2 Nolu yapının yaklaşık 30m²'si; 5 Nolu yapının yaklasık 125m²' si parsel içerisinde olup geriye kalan kısımlarının ise "Tapulama Harici Alan"içerisinde kaldığı Fen Raporundabelirtilmiştir.)

Ayrıca sonuç kısmındaborçlunun taşınmaz üzerindeki satışa konu hisse oranı olan 39/80 'e göre yapılan hesaplama uyarınca parsel üzerindeki;

3.627,00m² 'lik arsa olarak kullanılan kısmın değeri 8.840,81TL, dir.

1. Yapı (İki Katlı Betonarme Ev) 54.112,50TL,

2. Yapı (İki Katlı Betonarma Ev) 58.500,00TL

3. Yapı (Tek Katlı Kerpiç Ahır) 6.825,00TL,

4.Yapı (Tek Katlı Kerpiç Ev) 3.900,00TL,

5. Yapı (İki Katlı Betonarme Ev) 58.500,00TL

Ağaç değeri 9.438,98 TL olarak borçlu hissesine isabet eden tutarlar tespit edilmiştir.

Kıymet Takdirine yapılan itiraz sonrası Elbistan İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/57 Esas- 2015/87 Karar sayılı ilamı ile satışa konu parselin sulu tarım arazisi olarak kullanılan 20.000,00m²' lik kısmının bir dekarının değerinin 8,500,00TL olarak tespitine karar verilmiş ve müdürlüğümüzce karar gereği yapılan hesaplamada 20.000,00m²'lik sulu tarım arazisinin borçlunun taşınmazdaki39/80 hissesine isabet eden değeri 82.875,00TL olarak hesaplanarak taşınmazdaki borçlu hissesinin tüm eklenti ve yapılarla birlikte değeri282.992,29TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                          : Kalealtı Köyü(Mahallesi) 586 ParselElbistan / KAHRAMANMARAŞ

Yüzölçümü                   : 23.627 m² taşınmazın toplam alanı olup; satışa konu borçlu hissesi (39/80 hisse) 11.518,16 m²'dir.

Hisse oranı                  : 39/80

İmar Durumu                : Belediye mücavir alan sınırları içinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır. Belediyenin çöp toplama hizmetinden faydalanmaktadır.

Kıymeti                        : 282.992,29 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler       : Orman ve Su İşleri Bakanlığı, (DSİ) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19/11/1992 tarih ve 2692 Yevmiyeli 2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğine göre Kamulaştırma şerhi mevcuttur.(Tapu Kaydındaki gibidir.)

1. Satış Günü               : 26/07/2016 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü               : 23/08/2016 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                     : Elbistan İcra Müdürlüğü Ceyhan Mah. Dulkadiroğlu Cad. Çizgi İş Merkezi No:29 Kat: 2 No:6 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Birinci Artırma İçin       : 06/07/2016 - 25/07/2016

İkinci Artırma İçin         : 31/07/2016 - 22/08/2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (teminat) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, % 18 KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

İhale teminat bedeli, nakit olarak yatırılabileceği gibi, Elbistan İcra Müdürlüğüne ait T. Vakıflar Bankası T.A.O. Elbistan Şubesi nezdinde bulunan TR84 0001 5001 5800 7290 4950 53 nolu İBAN' a T.C Kimlik numarası, ad, soyad ve dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılabilecek veya Vakıfbank Bankomat kartı olması halinde müdürlüğümüze ait pos cihazından tahsil edilebilecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3263 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvuralarabilirler.

7-Taşınmaz üzerinde mevcut olan Kamulaştırma şerhiyle ilgili olarak (DSİ) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün26/03/2015 tarih ve 187075 sayılı yazısında satışa konu taşınmazla ilgili;" Kalealtı Sulama Projesi kapsamında yapılan Enerji Nakil Hattından dolayı 586 nolu Parselin 800m² 'lik kısmı için daimi irtifak hakkı tesisi kurulması amacıyla; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun (7). maddesi gereği şerh konulmuştur. Taşınmaz malikleri ilğili Tapu Müdürlüğünde işlem yapmadıklarından dolayı tescil işlemleri gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle icrai satış yaparken, İdaremiz adına irtifak hakkı tesisinin göz önünde bulundurulması şartıyla satış ve devrinin yapılmasında Kurumumuz açısından bir sakınca bulunmamaktadır." denilmiş olup taşınmaz üzerindeki şerh ile birlikte hak sahibinin hakkı baki kalmak kaydıyla satılacaktır.

8- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için (Hissedarlar; Hüsnüer Bülent Çoşkun, Hanifi Türkan, Ali İhsan Türkan, Fethi Türkan, Durdu Türkan ve Leman K.Taş için) İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,

Tebliğ ve ilan olunur.28/05/2016

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir

Basın: 349698


Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1