T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ 2014/4677 ESAS
 T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ 2014/4677 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi,  Sarıyatak Köyü, Doğanlı Mevkii,  101 Ada 119 Parsel sayılı, 34.000,00 m² yüzölçümlü, tarla niteliğindeki taşınmazın borçluya ait 3/32 hissesi.  Dosya içerisindeki satışa esas bilirkişi raporunda "söz konusu taşınmaz toprak yapısı itibariyle 3.sınıf kıraç tarım arazilerinden olup, Kumlu-Hafif Tınlı-Orta Killi % 1-2 eğimli tarım arazilerindendir. Uzun zamandır tarım yapılmayan bor vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir" denilmektedir.

Adresi                          : Sarıyatak Köyü Doğanlı Mevkii Elbistan/K.MARAŞ

Yüzölçümü                   : 34.000 m2

Satışa konu hisse         : 3/32  (3.187,50 m²)

Kıymeti                        : 2.071,88 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler       :  Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü               : 26/08/2016 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü               : 23/09/2016 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                     : Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Cad. Çizgi İş Merkezi No: 29 K:2/6 (Elbistan İcra Müdürlüğü Kalemi) Elbistan/K.MARAŞ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Sarıyatak Köyü, Başyurt Mevkii,  103 Ada 9 Parsel sayılı, 31.300,00 m² yüzölçümlü, tarla niteliğinde taşınmazın borçluya ait 3/32 Hissesi. Dosya içerisindeki satışa esas bilirkişi raporunda "söz konusu taşınmaz toprak yapısı itibariyle 3.sınıf kıraç tarım arazilerinden olup, Kumlu-Hafif Tınlı-Orta Killi  tarım arazilerindendir.  Bu tip arazilerde 1 yıl arpa-buğday-Mürdümlük şeklinde münavebe uygulanmaktadır.  Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde hiçbir tarım ürünü bulunmayıp bor vaziyettedir"denilmektedir.

Adresi                          : Sarıyatak Köyü Başyurt Mevkii  Elbistan / K. MARAŞ

Yüzölçümü                   : 31.300 m2

Satışa konu hisse         : 3/32 (2.934,38 m²)

Kıymeti                        : 1.907,35 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü               : 26/08/2016 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü               : 23/09/2016 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri                     : Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Cad. Çizgi İş Merkezi No: 29 K:2/6 (Elbistan İcra Müdürlüğü Kalemi) Elbistan/K.MARAŞ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Sarıyatak Köyü, Karahendek Mevkii, 108 Ada 32 Parsel sayılı,  2.700,00 m² yüzölçümlü,  Bahçe niteliğindeki taşınmazın borçluya ait 3/32 hissesi.  Dosya içerisindeki satışa esas bilirkişi raporunda "söz konusu taşınmaz toprak yapısı itibariyle 3.sınıf kıraç tarım arazilerinden olup, Kumlu-Killi-Hafif Kireçli  ve % 5-6 eğimli tarım arazilerindendir. Keşif tarihi itabiryle söz konusu taşınmaz üzerine 13 adet sağlıklı, 5 adet kuru 20-25 yaşlarında kayısı ağaçları mevcut olup terk edilmiş bakımsız bir vaziyettedir."denilmektedir.

Adresi                          : Sarıyatak Köyü Karahendek Mevkii Elbistan/K. MARAŞ

Yüzölçümü                   : 2.700 m2 

Satışa konu hisse         : 3/32 (253,13 m²)

Kıymeti                        : 632,83 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü               : 26/08/2016 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü               : 23/09/2016 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                     : Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Cad. Çizgi İş Merkezi No: 29 K:2/6 (Elbistan İcra Müdürlüğü Kalemi) Elbistan/K.MARAŞ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     :  Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Sarıyatak Köyü, Başyurt Mevkii, 103 Ada 20 Parsel sayılı, 13.000,00 m² yüzölçümlü, tarla niteliğindeki taşınmazın borçluya ait 3/32 hissesi. Dosya içerisindeki satışa esas bilirkişi raporunda "söz konusu taşınmaz toprak yapısı itibariyle 3.sınıf kıraç tarım arazilerinden olup, Kumlu-Hafif Tınlı-Orta Killi % 1-2  eğimli tarım arazilerindendir. Bu tip arazilerde 1 yıl arpa-buğday-Mürdümlük şeklinde münavebe uygulanmaktadır. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde tarım ürünü bulunmayıp bor vaziyettedir" denilmektedir.

Adresi                          : Sarıyatak Köyü Başyurt Mevkii  Elbistan / K. MARAŞ

Yüzölçümü                   : 13.000 m2

Satışa konu hisse         : 3/32 (1.218,75 m²)

Kıymeti                        : 792,19 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü               : 26/08/2016 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü               : 23/09/2016 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri                     : Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Cad. Çizgi İş Merkezi No: 29 K:2/6 (Elbistan İcra Müdürlüğü Kalemi) Elbistan/K.MARAŞ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi,  Sarıyatak Köyü, Doğanlı Mevkii, 101 Ada 136 Parsel sayılı 14.600,00 m² yüzölçümlü, tarla niteliğindeki taşınmazın borçluya ait 3/32 Hissesi.Dosya içerisindeki satışa esas bilirkişi raporunda "söz konusu taşınmaz toprak yapısı itibariyle 3.sınıf kıraç tarım arazilerinden olup, Kumlu-Hafif Tınlı-Orta Killi % 15-18  eğimli tarım arazilerindendir. Bu tip arazilerde bir yıl arpa-buğday-mürdümlük şeklinde münavebe uygulanmaktadır. Keşif tarihi itibariyle uzun zamandır tarım yapılmadığı ve bor vaziyette olduğu tespit edilmiştir." denilmektedir.

Adresi                          : Sarıyatak Köyü Doğanlı Mevkii Elbistan / K.MARAŞ

Yüzölçümü                   : 14.600 m2

Satışa konu hisse         : 3/32 (1.368,75 m²)

Kıymeti                        : 889,69 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü               : 26/08/2016 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü               : 23/09/2016 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri                     : Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Cad. Çizgi İş Merkezi No: 29 K:2/6 (Elbistan İcra Müdürlüğü Kalemi) Elbistan/K.MARAŞ

TAŞINMAZLAR İÇİN ORTAK ÖZELLİKLER:

İmar Durumu                : Tüm taşınmazlar Elbistan Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde olup 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır. Belediye çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Tüm Taşınmazların Elektronik Ortamda Teklif verme Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin       : 06/08/2016 - 25/08/2016

 İkinci Artırma İçin        : 31/08/2016 - 22/09/2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Satış şartları:

 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (teminat) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

  İhale teminat bedeli, nakit olarak yatırılabileceği gibi, Elbistan İcra Müdürlüğüne ait T. Vakıflar Bankası T.A.O. Elbistan Şubesi nezdinde bulunan TR84 0001 5001 5800 7290 4950 53 nolu İBAN' a T.C Kimlik numarası, ad, soyad ve dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılabilecek veya Vakıfbank Bankomat kartı olması halinde müdürlüğümüze ait pos cihazından tahsil edilebilecektir.

 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

 5-  Satışa konu taşınmazlar 5403 Sayılı Yasanın 8. Maddesi uyarınca sulu ve bazıları kuru mutlak tarım arazisi niteliğinde sayılı taşınmazların 5403 S.K. 8.maddesi uyarınca satışa konu borçlu hissesine düşen miktar ifraz yapılmadan, tapudaki vasfı korunarak tapu niteliği değiştirilmeden satış gerçekleşecektir. ( Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğünün 16/11/2015 tarih 4063 sayılı yazısı uyarınca)

 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4677 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvuralarabilirler.

 8- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede yayınlanan ilanının adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar ve taşınmazlarda hissedar olan Hatice Gül Aydın, Ayşe Doğan (Kaya), Hasan Kaya, Elif Kaya, Tekin Kaya, Tamer Kaya, Gülay Kahraman ve Şengül Çol'a İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,

 Tebliğ ve ilan olunur.17/04/2016

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın: 309685


Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1