banner136

Müftü Vekili Cerit’ten Miraç Kandili mesajı
banner143

Miracın, bireyin veya toplumun maddeten ve manen yükselişini de simgelediğini belirten Cerit, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandilidir. Miraç hadisesi, İsrâ ve Miraç olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İsra ve Miraç; sevgili Peygamberimizin (sav) önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya kadar uzanan içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran manevi bir yolculuktur. Miraç, insanın erdem yolculuğu, Rabbe vuslatıdır.”

Miracın hem sözlük hem de dini anlamının olduğunu hatırlatan Müftü Vekili Cerit, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) o gece gördüklerine ilişkin olarak bilgi verdi. Cerit, “Miraç,sözlükte yükselme, yükselme aracı olan merdiven veya asansör gibi anlamlara gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise kâinatın efendisi Hz. Peygamber’in bir gecenin bir bölümünde Mescid-i Aksa’dan yedi kat semalara çıkması, semalarda bazı peygamberlerle buluşması, semaları aşıp fiziki âlemin son sınırını temsil eden Sidretü’l-Münteha’ya yükselmesi, oradan da Arş-ı Alaya kadar ilerlemesi, burada evrenin sahibi ve yaratıcısı olan Cenâb-ı Allah ile mükâleme etmesi, buradan dönüp cennete uğraması, cennetin sonsuz nimet ve güzelliklerini temaşa etmesi, aynı şekilde cehenneme uğrayıp orada farklı farklı ve korkunç cehennem manzaralarını ve cehennem azabını görmesi ve aynı gecede Mekke'ye geri dönmesi hadisesine Miraç denir” dedi.

Miraç olayının yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle anlatıldığını hatırlatan Elbistan Müftü Vekili Hasan Cerit, mesajını, “Miraç, bireyin veya toplumun maddeten ve manen yükselişini, dünyevî, süflî ve nefsanî duygulardan arınmasını sembolize eden ve böyle bir mesaj taşıyan çok önemli bir hadise ve çok büyük bir mucizedir. Bu vesileyle bu mübarek Miraç gecesinin İslâm ümmetinin maddeten ve manen arınmasına, yükselişine, süfli duygu, düşünce, fiil, fikir, zihniyet ve hareketlerden kurtulmasına, ülkemize ve İslâm dünyasına musallat olan ırksal, bölgesel, mezhep veya meşrepsel her türlü terör belasının son bulmasına vesile olmasını Yüce Mevla'dan temenni ve niyaz ederek, başta Elbistanlı kardeşlerim olmak üzere tüm İslâm ümmetinin Miraç Kandilini tebrik eder, tüm Müslümanlara saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ederim” cümleleri ile tamamladı.


Anahtar Kelimeler:

banner129

banner116