banner136

Kop: “Elbistan’da gecikmiş ciddi ve büyük bir deprem riski var”

Elbistan’la ilgili bir diğer önemli tehlikenin yeraltındaki sıvılaşma olduğunu hatırlatan Kop, binaların çok sağlam inşa edilse bile zemine batma ya da tamamen devrilme riskinin de büyük olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Jeoloji Ana Bilim Dalı tarafından Kahramanmaraş'ın çeşitli bölgelerinde hendekler açılarak faylarla ilgili veriler toplandı. Kahramanmaraş'ta Gölbaşı-Türkoğlu segmenti ve Kahramanmaraş fay zonu üzerine KSÜ Jeoloji Ana Bilim Dalı tarafından kazılan hendekler ile çalışmalar yapıldı. 3 ay önce başlanan saha çalışmalarında hendekler kazılarak fayların kestiği birimlerden örnekler alındı. Örneklerin incelenmesinin ardından fay hattında oluşan depremlerin yaşı, deprem sıklığı hakkında kesin veriler elde edilmiş olacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Alican Kop, yaptıkları çalışma hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş'ın Türkiye'de deprem riskinin en fazla olduğu illerin başında geldiğini söyleyen Kop, ''Deprem riskinin iki tane kaynağı var. Doğu Anadolu fayının Türkoğlu-Gölbaşı segmenti bu iki ilçe arasında uzanan 90 kilometre uzunluğundaki bölüm, diğeri ise 2012 yılında güncellenen Türkiye diri fay haritasında Kahramanmaraş'ın içinden geçecek şekilde çizilen Kahramanmaraş fay zonudur. Bu fay zonu da birçok koldan oluşuyor ve Kahramanmaraş'ı doğu ve batıdan oluşacak şekilde kesiyor. Bu fay üzerinde henüz böyle yapılmış bir çalışma yok. Dolayısı ile biz Üniversite olarak Kahramanmaraş'ta ki deprem riskini bilimsel verilere dayandırarak ortaya koymak amacı ile böyle bir proje geliştirdik. Rektörlüğümüzde bu projeye destek veriyor'' ifadelerine yer verdi.

Gölbaşı Türkoğlu segmenti üzerinde ve Kahramanmaraş fay zonunun ana kolları üzerinde paleosismoloji çalışmalarına başladıklarını belirten Kop, "Bunun için hendekler açtık. Bu hendek duvarlarında deprem oluşturan fayları da görebildik. Bunların kestiği veya bunları örten birimlerden örnekler aldık. Bu aşamada bu örneklerin yaşlandırmasını yapacağız. Bu yaşlandırma ortaya çıktığı zaman, bu fayların en son ne zaman deprem ürettikleri ve hangi sıklıkla deprem ürettikleri hakkında elimizde bilimsel veriler olacak. Böylece Kahramanmaraş'taki deprem riskini daha bilimsel şekilde ortaya koyacağız" diye konuştu.

Güncellenen deprem haritasında Elbistan’dan geçen fayın ‘Çardak Fayı’ olarak belirlendiğini hatırlatan KSÜ Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Alican Kop, bu fayda Richter ölçeğine göre 7’nin üzerindeki son depremin 1544 yılında yaşandığının bilgisini verdi.

Çardak fayıyla eşdeğer durumdaki faylarda şiddetli depremlerin 400 yılda bir seyrettiğini söyleyen Kop, “Elbistan’dan geçen bu fayda en son 1544 yılında Richter ölçeğine göre 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olmuş. Bu fayda 475 yıldır büyük deprem yaşanmadı. Bu fay o yıldan beri suskun. 475 yıldan beri enerji biriktiriyor. Bu birikim de gecikmiş ciddi ve büyük deprem riskini beraberinde getiiryor” dedi.

Elbistan Ovası’nın zemininde sıvılaşma riski olduğundan da bahseden Kop, “Elbistan Ovası gibi, genç alüvyon ovalık kesimlerde yer altı su seviyesi 15 metrenin üzerindeyse bu tutturulmamış alüvyonal zeminler depremdeki sarsıntı esnasında su gibi dağılıyor. Zemin tamamen su gibi oluyor. Biz buna sıvılaşma diyoruz. Elbistan Ovası’nda çok ciddi bir sıvılaşmayla ilgili çok ciddi riski var. Büyük bir depremde Allah korusun; binanızı çok sağlam yapsanız bile bu sıvılaşmadan dolayı bina ya zemine batıyor ya da tamamen devrilip düşebilir. Böyle bir risk de var. Bunun dünyada örnekleri var. 99 depreminde Türkiye’de de oldu. Bu risk mutlaka göz önünde bulundurulmalı. İmarda ve yerleşim alanları seçilirken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” uyarısını yaptı.banner141

Anahtar Kelimeler:

banner118

banner129

banner119