banner191
banner162

Kırsal Kalkınma Desteği hibe başvuruları başladı
banner167

 Desteklenmesi programına başvurular başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yapacakları yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek. Hibe destekleri, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları olara 2 ayrı başlık altında değerlendirilecek.

Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, tıbbi aromatik ürünler, çelik silo, soğuk hava deposu), su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar (iç su yetiştiriciliği), hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, büyükbaş hayvancılık İçin ahır yapımı, küçükbaş hayvancılık için ağıl yapımı, kanatlı yetiştiriciliği için kümes yapımı, iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seraların yapımı, kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar, büyükbaş/küçükbaş kesimhane yatırımları (sadece modernizasyon yatırımı), kanatlı kesimhane yatırımları, tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatiflerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında destek verilecek.

Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmeleri enerji talebini karşılamak amacıyla 3 kw'a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) veya stand-alone sistem için projelendirme yapabilecek. Hibe destekli yeni tesis yapılabildiği gibi,  mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyonu da yapılabilir, hatta yarım kalmış tesisler için tamamlama projeleri de hazırlanabilecek.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım konularında; yeni tesis yapımına 3 milyon TL, mevcut tesislerin kapasite artırımı teknoloji yenileme ve modernizasyonunda 1 milyon 500 bin TL, yarım kalan yatırımların tamamlanmasında 2 milyon TL olmak üzere toplam yatırım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe desteği verilecek. Bu projelerin yatırım bütçesinin en az 250 bin TL olması gerekecek.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında ise en fazla 500 bin TL tutarındaki yatırımların yüzde 50'sine hibe desteği verilmektedir. Bu projelerde de en az 20 bin TL yatırım bütçesi şartı aranacak.

Projeler en son 30 Kasım 2021 günü fiziki olarak tamamlanmış olacak.  Başvurular, 6 Mart 2021’e kadar bakanlığın www.tarimorman.gov.tr adresinden elektronik ağ üzerinden yapılacak.