banner136
banner191
banner162

Hava kirliliği 3 boyutlu yazılımla tespit edilecek
banner167

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, hava kalitesi yönetimi çalışmalarında teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek etkin kullanılıyor.

Bu kapsamda Bakanlık, hava kalitesi yönetiminde kullandığı araçlara, Türksat'ın yüklenicisi olduğu 3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Projesi'ni de ekledi.

Proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli yazılımla, stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri tespit ediliyor.

Girilen tüm verileri anlık algılama ve çıktı üretme yeteneğine sahip 3B yazılım, dünyada bu alandaki ilk örneklerden biri olma niteliği taşıyor. Yazılımla, evsel ısınma, sanayi, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklı hava kirliliğine neden olan noktalar tespit edilip, kaynağa özgü kontrol önlemleri geliştirilebilecek.

Şehirlerin kükürt ve azot gibi önemli hava kirleticilerinin ayak izi hesaplanıp, bunların azaltılmasına yönelik politika ve stratejiler hazırlanacak.

Yaklaşık 5 metreye kadar hava kirlilik seviyesini ölçebilen yazılım, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları tarafından hava kirliliğini azaltmaya yönelik etkin eylemlerin belirlenmesi için kullanılacak. 3B yazılımla, solunan havanın kirleticileri belirlenecek ve kirliliği azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Şehirlerin tamamına ait hava kalitesi değerleri, metre hassasiyetinde üretilerek vatandaşların maruz kaldığı kirlilik seviyeleri hesaplandı.