banner136

Çavlı Kervansarayı, III. Derece Sit Alanı ilan edildi
banner143

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Çoğulhan Mahallesinde yer alan ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Çoğulhan Höyüğün hemen bitişiğinde bulunan Çavlı Kervansarayının tesciline yönelik kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Günümüze az bir duvar parçası gelen ve inşa kitabesi bulunmayan Çavlı Kervansarayı’nın, Anadolu Selçuklularının Elbistan valisi Emir Mübarezeddin Çavlı Bey tarafından yaptırıldığı ve 13. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edildiği düşünülüyor. “Çavlı Han” ismiyle bilinen yapı, bulunduğu bölgeye adını vermiş ve tahrir defterlerine “Çağıl Han”, “Çoğlu Han” şeklinde kaydedilmiş. 1947 yılında yörede araştırmalar yapan Tahsin Özgüç, Çavlı Kervansarayı’ndan, “Han maalesef yok olmuştur. Karatay Kervansarayı’ndan sonra gelen en büyük hanı temsil ettiğini, harabesinin büyüklüğünden anlıyoruz. Bugün köylü, han odalarının son kalıntılarını samanlık ve ahır olarak kullanmaktadır. Köy içinde ve harabe izleri üstünde yapılan araştırmalar, bu hanın da Karatay Kervansarayı’na benzediğini, yani iki kısımdan ibaret olan ve en çok sevilen bir Selçuklu plânına göre kurulmuş olabileceğini tahmin ettirmiştir” şeklinde bahsetmiştir.

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çavlı Kervansarayı ile ilgili rapor ve dosyanın incelenmesinin sonucunda, şu karara vardı:

“Kahramanmaraş ili, Afşin İlçesi, Çoğulhan Mahallesinde yer alan ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Çoğulhan Höyüğün hemen bitişiğinde bulunan Çavlı Kervansarayının bulunduğu alanın tesciline yönelik, Gaziantep Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda; Çavlı Kervansarayının bulunduğu kararımız eki koordinatlı haritada belirtilen alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna, alanda III. Derece Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.”

Av. Sezai Çiçek'in dilekçesinde ise, Çavlı Kervansaray ile ilgili İslam Ansiklopedisi Elbistan maddesi, ll. Ciltte bahsedildiği, yapılan araştırmalarda, bu hanın da Karatay Kervansarayına benzediği, yani iki kısımdan ibaret olan ve en çok sevilen bir Selçuklu planına göre kurulmuş olabileceğinin tahmin edildiği bilgisine de yer verildi.
Anahtar Kelimeler:

banner129

banner116